Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18

Sadržaj

članak: 3 od 28  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 11, br. 2, str. 51-63
Postkrizna situacija na finansijskim tržištima u Srbiji i okruženju
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja

e-adresanenad.ivanisevic@gmail.com
Ključne reči: finansijska tržišta; Beogradska berza; štednja stanovništva; ekonomska kriza; Ljubljanska berza; Zagrebačka berza
Sažetak
Efekti Svetske ekonomske krize su u velikoj meri vidljivi na tržištima kapitala širom sveta, pa tako i u Srbiji, čije je finansijsko tržište, inače nerazvijeno i nedovoljno likvidno, dodatno opterećeno efektima svetske krize. Cilj rada je analiza finansijskog tržišta u Srbiji, sa posebnim osvrtom na Beogradsku berzu u periodu nakon krize i pregled mera koje mogu da doprinesu razvoju pomenutog tržišta i berzanskog poslovanja. U prvom delu ovog rada razmatran je međusobni uticaj privrede i finansijskih tržišta, zatim značaj štednje stanovništva i mogućnosti upotrebe štednje za razvoj finansijskog tržišta u Srbiji. U nastavku rada izvršena je uporedna analiza trgovanja na Beogradskoj, Ljubljanskoj i Zagrebačkoj berzi. Potom je izvršena analiza srpskog tržišta kapitala i evidentirani su razlozi nedovoljne razvijenosti tržišta, koja se manifestuje u slaboj privredi i odsustvu strateških podsticaja države. Kao rezultat sopstvenih zapažanja i analiza stručnjaka u zemlji i regionu, razmatrane su razvojne šanse Beogradske berze i tržišta kapitala u Srbiji, kao integralnog dela domaćeg privrednog sistema.
Reference
*** Annual statistics for 2015, Ljubljana Stock Exchange. Preuzeto sa www.ljse.si
*** (2015) Godišnji izveštaj Beogradske berze. Beogradska berza, Preuzeto sa:
Jović, Z. (2010) Svetske berze - trendovi u uslovima globalne finansijske kriz. Singidunum revija
Stojković, D. (2012) Integracioni procesi berzi sa područja bivše SFRJ i regionalna saradnja Beogradske berze. Bankarstvo, vol. 41, br. 2, str. 34-51
Vunjak, N. (2008) Finansijski menadžment - poslovne finansije. Subotica: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/etp1802051I
objavljen u SCIndeksu: 25.10.2018.
Creative Commons License 4.0