Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 9 od 28  
Back povratak na rezultate
2014, br. 1, str. 85-104
Reciklaža u funkciji štednje i održive ekonomije mineralnih sirovina
Megatrend Univerzitet, Fakultet za menadžment, Zaječar

e-adresabiljana.ilic@fmz.edu.rs
Sažetak
Pod reciklažom se podrazumeva izdvajanje materijala iz otpada i ponovno korišćenje istog. Ona podrazumeva sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda od već korišćenih delova. U radu će se dati osnovni pojmovi reciklaže u funkciji štednje mineralnih sirovina. Štednja mineralnih sirovina, na ovaj način predstavlja jedan od ciljeva zelene ekonomije, a zelena ekonomija podrazumeva široko korišćenje obnovljivih izvora energije uz što manju emisiju, odnosno pojavu i proizvodnju štetnih materija u prirodnu sredinu. Štednja metaličnih mineralnih resursa najviše se ostvaruje reciklažom, a samim tim predstavlja prioritet za ostvarenje održivog razvoja.
Reference
Ilić, B., Stojanović, D., Simeonović, N. (2013) Trgovina prenosivim dozvolama na berzanskom tržištu u funkciji poboljšanja kvaliteta životne sredine. Ekonomika, vol. 59, br. 4, str. 172-185
Ilić-Popov, G. (2000) Ekološki porezi. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Beograd
Magdalinović, N., Magdalinović-Kalinović, M., Mihajlović, D. (2007) An addition to the definition of the sustainable development index in the field of metal raw materials. u: 3rd Inter. conf. on sustainable development indicators in the Min. Ind, Milos island, Greece, str. 97-107
Magdalinović, N., Magdalinović-Kalinović, M., Popović, G. (2011) Činjenice i principi na kojima treba zasnivati upravljanje mineralnim resursima metala. u: Prvi simpozijum o upravljanju prirodnim resursima, sa međunarodnim učešćem, Zaječar: Fakultet za menadžment
Magdalinović-Kalinović, M. (2010) Tehnički fakultet Bor, Magistarski rad
Magdalinović-Kalinović, M., Magdalinović, N. (2010) Ekonomski model reciklaže metala. u: Simpozijum Reciklažne tehnologije i održivi razvoj (5.), Soko Banja, str. 106-117
Ministarstvo životne sredine i prostorno planiranje (2010) Katalog otpada. Beograd: Agencija za zaštitu životne sredine Srbije
Stanić, M. (2012) Javne mjere i instrumenti u politici zaštite životne sredine. u: 10. Međunarodni naučni skup Sinergija, Bijeljina, str. 413-420
 

O članku

jezik rada: engleski, srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/mmeb1401085I
objavljen u SCIndeksu: 12.06.2014.

Povezani članci

Zb Pravnog fak Niš (2017)
Uloga poreza u upravljanju otpadom u državama članicama Evropske unije
Cvjetković Cvjetana

Ekonomski signali (2018)
Ekološke uloge akciza u srpskom poresko pravnom sistemu
Bačanin Vojislav

Održivi razvoj (2019)
Oporezivanje u funkciji održivog razvoja
Pantić Nemanja, i dr.

prikaži sve [4]