Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 3 od 12  
Back povratak na rezultate
Korišćenje savremenih tehnologija u životu i radu nastavnika pre i tokom Kovid virusa
Electrotechnical school "Nikola Tesla", Niš

e-adresamilan.jvtc@gmail.com
Sažetak
Savremene tehnologije predstavljaju gotovo svaki deo ljudskog života i rada. Jedna od najvažnijih sfera u životu čoveka je obrazovanje. Prodor savremenih tehnologija u ovu životnu sferu je ogroman, posebno u nekoliko proteklih godina. Ove činjenice podrazumevaju da nastavnici, profesori i drugi edukatori moraju upoznati i učiti svoje đake da pomenute tehnologije koriste na odgovarajući način. Njihova uloga je veoma važna i kompleksna. Nastavnici moraju naći odgovarajući način da realizuju ravnotežu između "digitalnih" veština potrebnih đacima da prihvate školski materijal, koriste benefite "digitalnog" okruženja i nastave da koriste i razvijaju maštu i druge aktivnosti starijih "nedigitalnih" generacija. Nastavnici moraju da konstantno uče i budu upoznati sa savremenim tehnologijama i njihovim benefitima i koriste ih u životu i radu. Savremene tehnologije su različite, ali u osnovnim školama, srednjim školama i domovima učenika, najčešće su korišćeni mobilni telefoni, laptopovi, tableti, internet, socijalne mreže itd. Glavni cilj ovog rada jeste da predstavi rezultate upotrebe savremenih tehnologija u životu i radu nastavnika. Istraživanja predstavljena u radu, realizovana od strane autora, predstavljena su kao longitudinalna istraživanja i uključuju nastavnika u različitim prosvetnim institucijama, kao što su osnovne škole, srednje škole i domovi učenika.
Reference
Andevski, M., Vidaković, M., Arsenijević, O. (2014) Internet u nastavi i učenju. Sinteza, 368-374
Hardell, L. (2017) Effects of mobile phones on children's and adolescents' health: A commentary. Child Development, 89(1), 137-140
Jevtić, B.R., Jevtić, D.D. (2015) Uticaj modernih tehnologija na život i rad školske dece. Učenje i nastava, 2, 383-398
Jevtić, R., Jevtić, D. (2019) The internet addiction as a problem in school age children. Zdravstvena zaštita, vol. 48, br. 3, str. 49-55
Jevtić, R., Ničković, J., Jevtić, D., Ničković, V. (2011) Electromagnetic field and heating measuring results of lap tops. Facta universitatis - series: Working and Living Enviromental Protection, vol. 8, br. 1, str. 13-19
Jevtić, R., Ničković, J., Jevtić, D. (2011) SAR i termički efekti mobilnih telefona. Tehnika, vol. 66, br. 1, str. 95-99
Jevtić, R.B. (2020) Digital violence and the role of different factors in its prevention and sanction in Serbia. Zbornik radova Pedagoškog fakulteta, Užice, br. 22, str. 195-212
Krasteva, N. (2018) Existing dangers for the child on the internet. International conference Knowledge-Based Organization, 24(2), 206-211
Major, L., Haßler, B., Hennessy, S. (2017) Tablet use in schools: Impact, affordances and considerations. u: Marcus-Quinn A., Hourigan T. [ur.] Handbook on Digital Learning for K-12 Schools, Springer International Publishing, 115-128
Microsoft Teams for Education (2021) Najbolje prakse za školske lidere koji kreiraju timove i kanale u Microsoft timovima za obrazovanje. March 01, 2021, https://support.microsoft.com/sr-latn-rs/topic/najboljeprakse-za-%C5%A1kolske-lidere-koji-kreiraju-timove-i-kanale-u-microsofttimovima-za-obrazovanje-f3663ad9-a835-4971-9acb-6725a543c0
Milovanović, S. (2019) Nasilje na Internetu - kriminološki aspekt. Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet, Unpublished master theisis
Mortazavi, S., Taeb, S., Mortazavi, S.T.M.J., Zarei, S., Haghani, M., Habibzadeh, P., Shojaei-Fard, M.B. (2016) The fundamental reasons why laptop computers should not be used on your lap. Journal of Biomedical Physics & Engineering, 6(4), 279-284
Parasuraman, S., Sam, A.T., Yee, S.K., Chuon, B.C., Ren, L.Y. (2017) Smartphone usage and increased risk of mobile phone addiction: A concurrent study. International Journal of Pharmaceutical Investigation, 7(3), 125-131
Ranďelović, M., Jevtić, R., Veljović, A., Papić, M. (2019) Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Informacione tehnologije. u: Veljović A. [ur.] Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo ITOP 19, 6-7. 4. 2019., Čačak, Čačak: Tehnički fakultet, 1-12
Vaidya, A., Pathak, V. (2016) Mobile phone usage among youth. International Journal of Applied Research and Studies, 5(3), 1-16
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/ZRPFU2123151J
primljen: 27.04.2021.
prihvaćen: 01.06.2021.
objavljen u SCIndeksu: 28.12.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka