Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 6 od 12  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 57, br. 80, str. 421-444
Savremene tehnologije i pravo zaposlenog na poštovanje privatnog života
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresamarijad@prafak.ni.ac.rs
Sažetak
Razvoj novih informacionih tehnologija doveo je do stvaranja različitih sistema i alata koji omogućavaju prisluškivanje komunikacija, elektronski nadzor, kontrolu kretanja i određivanje pozicija osoba, sakupljanje podataka, njihovo grupisanje, pretraživanje, vraćanje i rekonstrukciju, kao i korišćenje od širokog kruga korisnika. To je omogućilo delotvornije ostvarivanje poslodavčevih ovlašćenja, ali je istovremeno stvorilo neslućene mogućnosti za nasrtaje na privatni život zaposlenog. S obzirom na rečeno, autor u radu analizira pitanje dopuštenosti upotrebe savremenih tehnologija na radu u svetlu zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda zaposlenih. Kao centralni problem, autor razmatra pitanje teškoće dovođenja u ravnotežu interesa poslodavca da obezbedi pravilno izvršavanje prestacije rada i bezbedne i zdrave uslove rada i interesa zaposlenih za poštovanjem privatnog života i dostojanstva na radu. Poseban deo rada posvećen je specifičnim merama nadzora - kontroli upotrebe službenih sredstava za komunikaciju i video-nadzoru.
Reference
*** (2008-2012) Zakon o zaštiti podataka. Sl. glasnik RS, br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon 68/2012 - odluka US i 107/2012
*** (2005-2017) Zakon o radu. Sl. glasnik RS, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017
Boban, M. (2012) Pravo na privatnost i pravo na pristup informacijama u suvremenom informacijskom društvu. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 3(2012): 575-598
Danilović, J. (2017) Pravo na privatnost zaposlenih. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 65, br. 2, str. 162-182
de Hert, P., Loncke, M. Camera surveillance and workplace privacy in Belgium. Preuzeto 20.6.2018. http://www.vub.ac.be/LSTS/pub/Dehert/017.pdf
Dimitrijević, P. (2011) Pravna regulativa elektronske komunikacije i pravo na privatnost. Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu., 199-2011
Đukić, D. (2017) Zaštita podataka o ličnosti sa osvrtom na novo zakonodavstvo Evropske unije u ovoj oblasti. Pravni zapisi, br. 1, str. 49-60
Friedman, B.A., Reed, L.J. (2007) Workplace Privacy: Employee Relations and Legal Implications of Monitoring Employee E-mail Use. Employee Responsibilities and Rights Journal, 19(2): 75-83
Fusilier, M.R., Hoyer, W.D. (1980) Variables affecting perceptions of invasion of privacy in a personnel selection situation. Journal of Applied Psychology, 65(5): 623-626
Georghe, M. (2017) Considirations of the conditions which the employer may monitor their employees at the workplace. Juridical Tribune, 2(2017): 62-69
Halcrow, A. (2002) Navigating the new landscape of workplace privacy rights. Employment Relations Today, 29(1): 45-53
Hendrickx, F. (2004) Employment privacy. u: Blanpain R. [ur.] Comparative labour law and industrial relations in industrialized market economies, Kluwer Law International
Hendrickx, F. (2002) Protection of Workers' Personal Data in the European Union. Leuven
Jašarević, S. (2016) Nove tendencije u oblasti zaštite ličnih podataka na radu u međunarodnom pravu. Radno i socijalno pravo, 1(2016): 71-92
Jourard, S.M. (1966) Some Psychological Aspects of Privacy. Law and Contemporary Problems, 31(2): 307
Kovačević, Lj. (2013) Pravna subordinacija u radnom odnosu i njene granice. Beograd
Kovačević, Lj. (2010) Radni odnos i pravo na poštovanje privatnog života. u: Šunderić B.; Lubarda B.; Jovanović P. [ur.] Ostvarivanje i zaštita socijalnih prava, zbornik radova sa Savetovanja pravnika, Beograd, 166-184
Lugaresi, N. (2010) Electronic privacy in the workplace: Transparency and responsibility. International Review of Law, Computers & Technology, 24(2): 163-173
Miller, C., Stuart, W.F. (2007) Balancing Security and Privacy in the Digital Workplace. Journal of Change Management, 7(3-4): 315-328
Miller, S., Weckert, J. (2000) Privacy, the workplace and the internet. Journal of Business Ethics, 28(3): 255-265
Pedersen, D.M. (1997) Psychological functions of privacy. Journal of Environmental Psychology, 17(2): 147-156
Prica, M. (2012) Ograničavanje privatnosti državnom intervencijom zasnovanoj na primeni informacionih tehnologija. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 62, str. 445-462
Roagna, I. (2012) Zaštita prava na poštovanje privatnog i porodičnog života, u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Strasbourg: Vijeće Evrope
Snyder, J.L. (2010) E-Mail Privacy in the Workplace: A Boundary Regulation Perspective. Journal of Business Communication, 47(3): 266-294
Tolchinsky, P.D., McCuddy, M.K., Adams, J., Ganster, D.C., Woodman, R.W., Fromkin, H.L. (1981) Employee perceptions of invasion of privacy: A field simulation experiment. Journal of Applied Psychology, 66(3): 308-313
Tratar, B. (2017) Pravna osoba (persona ficta) kao titular ljudskog prava na privatnost - u Sloveniji i komparativno. Pravni vjesnik, 33(2):
Warren, S.D., Brandeis, L.D. (1890) The Right to Privacy. Harvard Law Review, 4(5): 193
Westin, A.F. (2003) Social and Political Dimensions of Privacy. Journal of Social Issues, 59(2): 431-453
Westin, F.A. (1967) Privacy and freedom. New York, NY: Atheneum. Washington and Lee Law Review, 1: 166-170
Žarković, I. (2015) Mere elektronskog nadzora zaposlenih i pravo na privatnost na radnom mestu. Nauka, bezbednost, policija, vol. 20, br. 3, str. 165-182
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1880421D
objavljen u SCIndeksu: 24.01.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka