Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 44  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 52, br. 3, str. 259-275
Stavovi studenata učiteljskih fakulteta u Srbiji o konceptu kvalitetne škole
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresaivko.nikolic@uf.bg.ac.rs, vladan.pelemis@uf.bg.ac.rs
Ključne reči: mišljenje studenata; koncepcija; škole; emancipatorska uloga učenika
Sažetak
Da bi se odgovorilo na pitanje kako obrazovanje učiniti kvalitetnijim u društvu digitalne ere, značajno je sagledati i stavove i mišljenje studenata, budućih učitelja, prema obeležjima kvalitetne škole. U tu svrhu sprovedeno je istraživanje čiji je cilj bio da se utvrde stavovi studenata učiteljskih fakulteta o konceptu kvalitetne škole, kao i o emancipatorskoj ulozi učenika i nastavnika neophodnih za rad u kvalitetnoj školi. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 1044 studenta učiteljskih fakulteta u Srbiji. U istraživanju je primenjena Likertova skala, a prikazani su rezultati istraživanja o konceptu kvalitetne škole koja bi svakog učenika vodila do uspeha. Utvrđeno je da je emancipatorsku ulogu učenika najbolje sagledati kroz to koliko su oni postali akteri sopstvenog vrednovanja svojih postignuća, odnosno, koliko se oni u toku studija pripremaju da prihvate obeležja efikasnije koncepcije škole u kojoj će svaki učenik u njoj biti uspešan. Rezultati pružaju dosta pouzdanu osnovu u modelovanju kvalitetne škole i delotvorne nastave koja bi učenike podsticala i vodila do uspeha prema njihovim individualnim mogućnostima.
Reference
*** (2012) Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine. Sluzbeni glasnik RS, br. 107 od 9.11.2012. godine
Andrews, J., Higson, H. (2011) Graduate employability, soft skills versus hard business knowledge: A European study. Higher Education in Europe, vol. 33, br. 4, 411-422
Đigić, G. (2017) Upravljanje razredom - savremeni pristup psihologiji nastavnika. Niš: Filozofski fakultet
Đorđević, J. (2006) Nastava i učenje u savremenoj školi. u: Krnjajić S. [ur.] Pretpostavke uspešne nastave, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 13-36
Đorđević, J. (2012) Savremena shvatanja o nastavi, učenju i razvoju učenika sa osvrtom na teoriju i poglede L. S. Vigotskog. u: Marinković S. [ur.] Nastava i učenje - ciljevi, standardi, ishodi, Užice: Učiteljski fakultet, 63-76
Đurišić-Bojanović, M. (2007) Spremnost za promene - nove kompetencije za društvo znanja. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 39, br. 2, str. 211-224
Goe, L., Stickler, L. (2008) Teacher Quality and Student Achievement. Washington: National Comprehensive Center for Teacher Quality
Goe, L. (2007) The link between teacher quality and student outcomes: A research synthesis. Washington DC: National Comprehensive Center for Teacher Quality, Report
Gojkov, G. (2004) Prilozi postmodernoj didaktici. Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača
Kamenarac, O., Andre, L. (2010) Primena modela razvojno-profesionalnog mentorstva u realizaciji pedagoško-metodičke prakse na studijama pedagogije. Pedagoška stvarnost, vol. 56, br. 3-4, str. 216-228
Matović, N.B. (2000) Primena modela u pedagoškim istraživanjima. Nastava i vaspitanje, vol. 49, br. 4, str. 606-615
Mitrović, M. (2006) Obrazovna praksa razvijanja pismenosti u institucionalnom kontekstu. Beograd: Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Mitrović, M., Radulović, L. (2014) Elementi za strategiju građenja kvaliteta nastave. u: Pavlović-Breneselović D., Krnjaja Ž., Radulović L. [ur.] Pedagoški modeli evaluacije i strategije razvijanja kvaliteta obrazovanja, Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu-Institut za pedagogiju i andragogiju, 141-162
Mitrović, M. (2014) Promena paradigme ocenjivanja u nastavi kao elemenat strategije unapređivanja kvaliteta obrazovanja. Nastava i vaspitanje, vol. 63, br. 2, str. 175-188
Pavlović-Breneselović, D. (2015) Gde stanuje kvalitet. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Filozofski fakultet-Institut za pedagogiju i andragogiju, knjiga 2
Person, A.E., Rosenbaum, J.E. (2005) Educational outcomes of labor-market linking and job placement for students at public and private 2-year colleges. Economics of Education Review, vol. 25, 412-429
Pivac, J. (1995) Škola u svetu promena. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu-Filozofski fakultet-Institut za pedagogijska istraživanja
Radulović, L., Mitrović, M. (2015) Nastavnici i nastava u našim školama - perspektiva nastavnika. u: Hebib E., Bodroški-Spariosu B., Ilić-Rajković A. [ur.] Istraživanja i razvoj kvaliteta obrazovanja u Srbiji - stanje, izazovi i perspektive, Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju, 105-122
Rivkin, S.G., Hanushek, E.A., Kain, J.F. (2005) Teachers, Schools, and Academic Achievement. Econometrica, 73(2): 417-458
Savović, B.B., Jevtić, O. (2000) Teorijsko-metodološki pristupi u pedagoškim istraživanjima. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 32, str. 23-40
Stančić, M. (2014) Načini evaluacije i građenje značenja kvaliteta rada nastavnika. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Ševkušić-Mandić, S.G. (2006) Kooperativno učenje i kvalitet znanja. u: Krnjajić S. [ur.] Pretpostavke uspešne nastave, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 179-203
Vilotijević, M., Mandić, D. (2015) Upravljanje razvojnim promenama u vaspitno-obrazovnim ustanovama. Beograd: Učiteljski fakultet
Vilotijević, M., Mandić, D. (2016) Informatičko-razvijajuća nastava u efikasnoj školi. Beograd: Srpska akademija obrazovanja
Wenglinsky, H. (2002) How Schools Matter: The Link Between Teacher Classroom Practices and Student Academic Performance. Education Policy Analysis Archives, 10(12). Retrieved from: http://epaa.asu/edu/eppa/v10n12
Zelloth, H. (2009) In demand: Career guidance in EU neighboring countries. ETF Communication Unit
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrffp52-32834
primljen: 21.06.2021.
prihvaćen: 15.09.2022.
objavljen u SCIndeksu: 07.10.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka