Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 20  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 70, br. 5-6, str. 163-174
Uticaj nerasta i godišnje sezone na pojedine parametre fertilizacionog potencijala spermatozoida
aNaučni institut za veterinarstvo 'Novi Sad', Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za stočarstvo
cUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za veterinarsku medicinu
dUniverzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine
Ključne reči: sadržaj proteina; fertilitet spermatozoida; nerast; sezona
Sažetak
U cilju određivanja što tačnijeg fertilizacionog potencijala spermatozoida, čini se da konvencionalni parametri kvaliteta semena nerastova (volumen ejakulata, koncentracja spermatozoida, progresivna pokretljivost, procenat živih spermatozoida, kao i onih sa intaktnom akrozomalnom morfologijom) nisu dovoljni. Od nedavno, postoje brojna istraživanja koja dokazuju da koncentracja proteina u spermalnoj plazmi ima visoku pozitivnu korelaciju sa fertilizacionim potencijalom nerastova. Cilj ovog istraživanja bio je da se utvrdi efekt nerasta kao i uticaj godišnje sezone na varijaciju sadržaja proteina u spermalnoj plazmi nerastova. Za ispitivanja su korištene spermalne frakcje 2 nerasta sa visokim (V-nerast) i 2 narasta sa niskim (N-nerast) sadržajem proteina u spermalnoj plazmi. Ejakulati su od nerastova uzimani jednom nedeljno, u okviru jednog meseca, tokom godinu dana (4*12=48 ejakulata po nerastu). Za analizu proteina u spermalnoj plazmi, uzorci su pripremljeni centrifugiranjem. Volumen ejakulata, koncentacja spermatozoida kao i progresivna pokretljivost su značajno varirali (p < 0,05 ili p < 0,01) između nerastova kao i kod jednog te istog nerasta. Varjacje istih parametara utvrđene su i tokom tople odnosno hladne sezone godine. Sa druge strane, koncentracja proteina je bila prilično konstantna, i kod V-nerastova (kretala se od 4 do 4,5%) i kod N-nerastova (kretala se od 2,3 do 2,6%). Sezona nije značajno uticala (p > 0,01) na sadržaj proteina u spermalnoj plazmi (V-nerastovi: 4 do 4,5% u toploj i hladnoj sezoni godine; N-nerastovi: 2,3 do 2,6% u toploj i 2,3 do 2,5% u hladnoj sezoni godine). Dobijeni rezultati pokazuju da bi merenje sadržaja proteina u spermalnoj plazmi nerastova mogao biti koristan metod za njihovo rangiranje, a na osnovu fertilizacionog potencijala svežeg semena.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.2298/VETGL1606163A
objavljen u SCIndeksu: 13.01.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka