Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 7 od 20  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 30, br. 2, str. 251-260
Uticaj genetskih i negenetskih faktora na proizvodne osobine krava simentalske rase
aInstitut za stočarstvo, Beograd-Zemun
bInstitut za primenu nauke u poljoprivredi, Beograd

e-adresavladap4@gmail.com
Sažetak
Ovim istraživanjem je obuhvaćeno 737 kontrolisanih prvotelki simentalske rase, sa laktacijama zaključenim u toku jedne godine. Sve prvotelke su se nalazile na imanjima individualnih poljoprivrednih proizvođača. Istraživanja su obuhvatila uticaj bikova očeva, godine i sezone telenja na osobine mlečnosti i plodnosti. Metodom najmanjih kvadrata ustanovljeno je prosečno trajanje laktacije od 323,74 dana. Za vremenski period od 305 dana prvotelke su proizvele 3.701,67 kg mleka, odnosno, korigovano na 4%MKM 3.644,58 kg. Prosečna proizvodnja mlečne masti iznosila je 144,26 kg a sadržaj mlečne masti 3,88%. Interval od telenja do prve inseminacije trajao je u proseku 124,19 dana, a grla su se prvi put telila u uzrastu od 789,95 dana. Bikovi-očevi su imali visoko signifikantan uticaj (P<0,01) na trajanje laktacije, prinos mleka i 4%MKM, proizvodnju i sadržaj mlečne masti i uzrast krava pri prvom telenju. Na dužinu servis perioda bikovi-očevi nisu ispoljili značajnije dejstvo (P>0,05). Godina telenja imala je visoko značajan uticaj (P<0,01) na trajanje laktacije, proizvodnju mleka, mlečne masti i 4%MKM. Sadržaj mlečne masti, trajanje servis perioda i uzrast pri prvom telenju nisu pokazali značajnija variranja usled uticaja različitih godina telenja (P>0,05). Sezona telenja krava je visoko značajno uticala (P<0,01) na proizvodnju mleka i 4%MKM, značajno (P>0,05) na proizvodnju mlečne masti, a na sadržaj mlečne masti, trajanje laktacije i servis perioda, uzrast pri telenju nije imala značajnijeg uticaja (P>0,05).
Reference
Đurđević, R.R. (2001) Genetička analiza mlečnosti i reprodukcijskih svojstava krava simentalske rase. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Kučević, D., Waehner, M., Petrović, M.M., Pantelić, V. (2005) Ispitivanje osobina mlečnosti kćeri istih bikova simentalske rase u Nemačkoj i Srbiji. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 21, br. 1-2, str. 21-27
Nikšić, D., Ostojić-Andrić, D., Pantelić, V., Perišić, P., Novaković, Ž., Aleksić, S., Lazarević, M. (2011) Proizvodni potencijal prvotelki simentalske rase u Srbiji. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 27, br. 3, str. 1033-1041
Pantelić, V., Petrović, M.M., Aleksić, S., Sretenović, Lj., Ostojić-Andrić, D., Novaković, Ž. (2008) Phenotypic variability of milk traits in first calving Simmental cows in Serbia. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Troyan, Bulgaria, Vol. 11, No. 4, 660-672
Pantelić, V., Ružić-Muslić, D., Petrović, M.M., Nikšić, D., Ostojić-Andrić, D., Aleksić, S., Lazarević, M. (2013) The phenotypic variability of production traits in the population of Simmental cows. u: 10th International Symposium Modern Trends in Livestock Production, Hotel Park, October 2-4, 2013, Belgrade, Serbia, Proceedings, 26-36
Pantelić, V., Skalicki, Z., Petrović, M.M., Kučević, D. (2005) Reproduktivne karakteristike bikovskih majki simentalske rase. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 21, br. 1-2, str. 13-20
Pantelić, V., Petrović, M.M., Aleksić, S., Sretenović, L., Ostojić-Andrić, D., Novaković, Ž. (2008) Varijabilnost uzrasta pri telenju i servis perioda prvotelki simentalske rase. Savremena poljoprivreda, vol. 57, br. 3-4, str. 131-136
Petrović, M.M., Sretenović, Lj., Bogdanović, V., Perišić, P., Aleksić, S., Pantelić, V., Petrović, M.D., Novaković, Ž. (2009) Kvantitativna analiza genetskog unapređenja fenotipova mlečnosti krava Simentalske rase. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 25, br. 1-2, str. 45-51
Petrović, M.M., Sretenović, L., Pantelić, V., Aleksić, S., Miščević, B., Bogdanović, V., Ostojić, D., Petrović, M. (2006) Rezultati primene tehnologije genetskog unapređenja populacije simentalskih goveda u Srbiji. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 22, br. 1-2, str. 1-8
Stojić, P.M. (1996) Faktori korekcije osobina mlečnosti i njihov doprinos oceni priplodne vrednosti bikova i krava. Beograd: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Trifunović, G., Latinović, D., Mekić, C., Đedović, R., Perišić, P., Bunevski, B., Nikolić, R. (2004) Uticaj nivoa prinosa mleka na osobine plodnosti goveda. Biotechnology in animal husbandry, vol. 20, br. 5-6, str. 35-40
Živanović, L. (2002) Varijabilnost linearno ocenjenih osobina tipa i mlečnosti prvotelki crno-bele rase. Beograd: Poljoprivredni fakultet, magistarski rad
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/BAH1402251P
objavljen u SCIndeksu: 21.05.2015.