Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 4 od 10  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 10, br. 1, str. 40-64
Ni sekularna država ni laička republika? Pravni položaj verskih zajednica u Komunističkoj Jugoslaviji - normativna analiza zakonskog okvira
Univerzitet Union, Pravni fakultet, Beograd, Srbija

e-adresamarko.bozic@pravnifakultet.rs
Ključne reči: sekularnost; laičnost; komunizam; Jugoslavija; pravni položaj verskih zajednica; sloboda veroispovesti; odnos crkve i države
Sažetak
Rad je doprinos široj akademskoj raspravi o upitnoj sekularnoj prirodi komunističkih režima. Cilj mu je da preispita tezu o navodnoj bliskosti komunističkog modela razdvajanja crkve i države i francuskog laičkog pristupa kroz istraživanje pravnog položaja verskih zajednica prema jugoslovenskom zakonodavstvu od 1946. do 1991. Metodološki, rad je ograničen na normativnu analizu osnovnog zakonodavnog okvira i posebno osvetljava pitanja upražnjavanja verskih sloboda, verskog obrazovanja i državne pomoći verskim zajednicama. On takođe upućuje na tragove evolucije zvanične jugoslovenske zakonodavne politike prema religiji, odnosno naglašava razlike između osam paralelnih jugoslovenskih zakonodavstava koja su važila od sredine sedamdesetih. Rezultati ove normativne analize potvrđuju osnovanost teze o sličnosti jugoslovenskog komunističkog i francuskog laičkog modela razdvajanja crkve i države, ali ne izvode konačan zaključak o tome. U osnovi, rad pruža osnovu za buduća istraživanja u kojima bi njegove normativne nalaze trebalo ukrstiti sa relevantnim sociološkim i istorijskim činjenicama.
Reference
*** (1950) Ustav FNRJ i ustavi narodnih republika. Službeni list FNRJ, Beograd
*** (1946) Federative People Republic of Yugoslavia (FPRY) Constitution. Službeni list FNRJ / Official Gazette of FPRY, no 10
*** (1963) Službeni list SFRJ / Official Gazette of SFRY, Socialist Federative Republic of Yugoslavia (SFRY), no 14
*** (1974) Socialist Federative Republic of Yugoslavia (SFRY) Constitution. Službeni list SFRJ / Official Gazette of SFRY, no 9
*** (1953) Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica / Statute on legal status of religious communities. Službeni list FNRJ / Official Gazette of FPRY, no 22. Abbr. ZPPVZ, Sl. list FNRJ, n o 22/1953
*** (1965) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica / Statute on legal status of religious communities Amendments. Službeni list FNRJ / Official Gazette of FPRY, no 10
*** (1977) Zakon o pravnom položaju verskih zajednica / Statute on legal status of religious communities. Službeni glasnik SR Srbije / Official Gazette of SR Serbia, no 44. Abbr. ZPPVZ, Sl. glasnik SRS, n o 44/1977
*** (1978) Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica / Statute on legal status of religious communities. Narodne novine / People's newspapers, no 14, pp. 282-283 and no 52/1988. Abbr. ZPPVZ, Nar. novine, no 14/1978
*** (1976) Zakon o pravem položaju verskih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji / Statute on legal status of religious communities. Uradni list SR Slovenije / Official Gazette of SR Slovenia, no 15, pp. 794-796 and no 42/1986. Abbr. ZPPVS, Ur. List SRS, no 15/1976
*** (1976) Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica / Statute on legal status of religious communities. Službeni list SR Bosne i Hercegovine / Official Gazette of SR Bosnia and Herzegovina, no 36. Abbr. ZPPVZ, Sl. List BIH, no 36/1976
*** (1977) Zakon za pravnata položba za verskiti zaednici / Statute on legal status of religious communities. Služben vesnik na SR Makedonija / Official Gazette of SR Macedonia, no 39. Abbr. ZPPVZ, Sl. vesnik SRM, n o 39/1977
*** (1977) Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica / Statute on legal status of religious communities. Službeni list SR Crne Gore / Official Gazette of SR Montenegro, no 9. Abbr. ZPPVZ, Sl. list SRCG, no 9/1977
*** (1976) Zakon o pravnom položaju verskih zajednica / Statute on legal status of religious communities. Službeni list SAP Vojvodine / Official Gazette of SAP Voivodina, no 18. Abbr. ZPPVZ, Sl. list SAPV, no 18/1976
*** (1977) Zakon o pravnom položaju verskih zajednica / Statute on legal status of religious communities. Službeni list SAP Kosova / Official Gazette of SAP Kosovo, no 10. Abbr. ZPPVZ, Sl. list SAPK, no 10/1977
*** (1962) Uredba za izvršenje zakona o pravnom položaju verskih zajednica. Službeni glasnik NR Srbije / Official Gazette of PR Serbia], no 10. Abbr. UIZPPVZ, Sl. glasnik NRS, no 10/1962
*** (1967) La posición jurídica de las comunidades religiosas en Yugoslavia. Beograd: Međunarodna štampa - Interpress
*** (1961) Uredba za izvršenje Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica. Narodne novine / People's newspapers, no 30. Abbr. UIZPPVZ, Nar. novine, no 30/1961
*** (1961) Uredba za izvršenje zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica. Službeni list NR Bosne i Hercegovine / Official Gazette of PR Bosnia and Herzegovina, no 16. Abbr. UIZPPVZ, Sl. list NRBIH, no 16/1961
*** (1961) Uredba za izvršuvanje na oddelni odredbi od zakonot za pravnata položba na verskite zaednici. Službeni vesnik na NR Makedonija / Official Gazette of PR Macedonia, no 26. Abbr. UIZOOZPPVZ, Sl. vesnik NRM, no 26/1961
*** (1961) Uredbo za izvrševanje zakona o pravnem položaju verskih skupnosti. Uradni list LJR Slovenije / Official Gazette of PR Slovenia, no 20. Abbr. UIZPPVS, Ur. List LJRS, no 20/1961
Akmadža, M. (2004) Katolička crkva u Hrvatskoj i komunistički režim 1945-1966. Rijeka: Otokar Keršovani
Alexander, S. (1979) Church and State in Yugoslavia since 1945. Cambridge: Cambridge University Press
Bećirović, D. (2017) Ustavno i zakonsko reguliranje statusa vjerskih zajednica u socijalističkoj Bosni i Hercegovini od 1945. do 1991. godine. u: Prilozi historiji Bosne i Hercegovine u socijalističkoj Jugoslaviji, Sarajevo: UMHIS
Blagojević, B., ed. (1967) Collection of Yugoslav Laws. u: The legal status of religious communities, Beograd: Institute of Comparative Law, Vol. XV
Bročić, M. (1975) The Position and Activities of the Religious Communities in Yugoslavia. u: Bociurkiw, B., Strong, J. [ur.] Religion and Atheism in the USSR and Eastern Europe, London: Macmillan
Geršković, L., et al. (1974) Ustavi i ustavni zakoni. Zagreb: Informator
Lazić, I. (1970) Pravni i činjenični položaj konfesionalnih zajednica u Jugoslaviji. u: Frid, Z. [ur.] Verske zajednice u Jugoslaviji - zbornik radova, Zagreb: NP Binoza
Marković, R., Srdić, M. (1989) Ustavi i ustavna dokumenta socijalističke Jugoslavije 1942-1988. Beograd: Naučna knjiga
Radić, R. (2002) Država i verske zajednice: 1945-1970. Beograd: INIS, Vol. I-II
Stefanović, J. (1953) Odnos između crkve i države. Zagreb: Matica Hrvatska
Vidić, R. (1962) The position of the Church in Yugoslavia. Beograd, Jugoslavija, Legal sources
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-21203
objavljen u SCIndeksu: 13.08.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka