Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 10 od 14  
Back povratak na rezultate
Ujednačavanje fizioloških osobina hibridnog semena kukuruza po osnovi oblika i veličine
aLaboratorija Sirmium-Seme, Sremska Mitrovica
bAgroseme AD Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica
cUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
Sažetak
Cilj dorade hibridnog semena kukuruza jeste da se izvrši maksimalno tehničko ujednačavanje semena prema obliku i veličini uz postizanje visoke klijavosti. Semenski materijal maksimalno ujednačen po fizičko mehaničkim osobinama (oblik, veličina i masa svakog pojedinačnog semena) pogodan je za tačno pakovanje i za sasvim preciznu i pouzdanu setvu. Hibridno seme jedne hibridne kombinacije kukuruza proizvodi se na različitim lokacijama u jednoj godini tj. u svakoj godini. Usled toga, svaki put treba podešavati tehnologiju dorade tako da se uvek dobija dorađen semenski materijal istih osobina semena. U radu su prikazani rezultati dorade hibridnog semena kukuruza dve komercijalne kombinacije proizvedenog na po dve lokacije u istoj godini. Primenjena je podela na četiri frakcije oblika i veličine semena: pljosnato seme (srednje sitno i sitno) i okruglo seme (srednje sitno i sitno). Okruglo seme obuhvata: kugličast oblik, prizmatičan oblik. Izdvojena je i kontrola, nefrakcionisano seme. Utvrđivane su osobine-pokazatelji: čistoća, masa 1000 semena, klijavost (energija klijanja i ukupna klijavost). Ispitivanje klijavosti semena izvršeno je pod standardnim laboratorijskim uslovima. Eksperimentalni podaci obrađeni su kao varijacioni red. Razlike srednjih vrednosti ocenjene su t-testom. Između osobina izračunati su prosti korelacioni koeficijenti. Rezultati pokazuju da se razdvajanjem hibridnog semena kukuruza na frakcije oblika i veličine može ujednačiti klijavost semena u odnosu na kontrolu ali i različito po frakcijama.
Reference
Pavlov, M., Đukanović, L., Milićević, M. (2004) Proizvodnja i dorada semena u ZP sistemu. u: Savetovanje Agroinovacije 'Nauka, praksa i promet u agraru', Soko Banja
Pavlov, M., Đukanović, L., Milićević, M. (2005) Savremeni aspekti proizvodnje i dorade semena ZP hibrida kukuruza. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 9, br. 3-4, str. 83-84
Videnović, Ž.V. (1987) Uticaj različitih frakcija kalibriranog semena na prinos kukuruza. Arhiv za poljoprivredne nauke, vol. 48 (171): 289-294
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 14.01.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka