Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 7  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 52, br. 2, str. 115-120
Tolerantnost kukuruza (Zea mays L.) na prisustvo NaCl tokom klijanja i nicanja
aNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

e-adresavanjar@ifvcns.ns.ac.yu
Sažetak
S obzirom na širok areal rasprostranjenja i na različite uslove proizvodnje, seme kukuruza izloženo je različitim stresnim uslovima koji vladaju u pojedinim rejonima. Seme različitih genotipova kukuruza izloženo je različitim nepovoljnim faktorima. Simulirani su uslovi povećanog sadržaja soli u supstratu kao i njihov uticaj na klijavost i dužinu klijanca kod pojedinih genotipova kukuruza. Seme svih biljnih vrsta je osetljivo na nepovoljne uslove koji se mogu javiti u prirodi. Povećan sadržaj soli može da utiče na smanjenje klijavosti semena kukuruza kao i na smanjenje dužine korena i dužine ponika. Ispitivanja su pokazala razliku između genotipova u otpornosti na stresne uslove. Takođe ispitivanjem su utvrđene koncentracije koje mogu imati negativan uticaj kako na klijavost semena tako i na porast klice. Istraživanje je pokazalo da ispitivano seme može podneti određene nepovoljne uslove.
Reference
Abel, G.H., Mackenzie, A.T. (1964) Salt tolerance of soybean (Glycme max) varieties during germination and later growth. Crop Science, 4 157-162
Bliss, R.D., Platt-Aloia,, Thomson, K.A., W.W. (1986) The inhibitory effect of NaCl on barley germination. Plant Cell and Environment, 9(9): 727
Grieve, C.M., Francois, L.E. (1992) The importance of initial seed size in wheat plant response to salinity. Plant and Soil, 147(2): 197
Hadživuković, S. (1991) Statistički metodi. Novi Sad: Poljoprivredni Fakultet
Hamson, C.R., Simpson, G.M. (1990) Effects of temperature, salt and osmotic potential on early growth of wheat (Triticum aestivum L.). I. Germination. Canadian Journal of Botany, 68, 524-532
International Seed Testing Association (1993) International rules for seed testing. Seed Science and Technology, vol. 21
Kaddah, M.T., Ghowail, S.I. (1964) Salinity effects on the growth of corn at different stages of development. Agronomy Journal, 56, 214-217
Maranon, T., Garcia, L.V., Troncoso, A. (1989) Salinity and germination of annual Melilotus from the Guadalquivir delta (SW Spain). Plant and Soil, 119(2): 223
Rogers, M.E., Noble, C.L., Halloran, G.M., Nicolas, M.E. (1995) The effects of NaCl on germination and early seedling growth of white clover (Trifolium repens L) populations selected for high and low salinity tolerance. Seed Science and Technology, 23, 277-287
Scialabba, A., di Liberto, C., Dellaquila, A. (1999) Salt-treatment integrated germination test in the evaluation of Brassica villosa subsp. drepanensis seed quality. Seed Science and Technology, 27, 865-870
Smith, S.E., Dobrenz, A.K. (1987) Seed age and salt tolerance at germination in alfalfa. Crop Science, 27, 1053-1056
West, D.W., Taylor, J.A. (1981) Germination and growth of cultivars of Trifolium subterraneum L. in the presence of sodium chloride salinity. Plant and Soil, 62(2): 221
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/JAS0702115R
objavljen u SCIndeksu: 15.12.2009.

Povezani članci

Selekcija i semenarstvo (2009)
Osetljivost klijanaca kukuruza na stresne uslove
Radić Velimir, i dr.

Čas proc tehn energ polj (2002)
Uslovi čuvanja i kvalitet osnovnog semena kukuruza
Đukanović Lana, i dr.

Selekcija i semenarstvo (2000)
Klijavost hibridnog semena kukuruza u odnosu na načine pakovanja i vreme čuvanja
Đukanović Lana, i dr.

prikaži sve [112]