Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 10 od 39  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 53, br. 3, str. 111-115
Ekonomski rezultati u proizvodnji semena lucerke
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresanemanjapajic1989@gmail.com
Projekat:
Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavskog regiona (MPNTR - 46006)
APV 114-451-2180/2016: Cultivation of forage crops in crop rotation in order to increase soil fertility and biodiversity in agro-ecological conditions of Vojvodina

Sažetak
U radu se analiziraju najvažniji proizvodni i ekonomski rezultati koji se ostvaruju u prozvodnji semena lucerke na porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima u R. Srbiji. Proizvodnju semena lucerke karakterišu relativno niska ulaganja po jedinici površine (499,83 € ha-1), ali uprkos tome, u ovoj proizvodnji ostvaruju se vrlo dobri ekonomski pokazatelji (marža pokrića 807,00 € ha-1; koeficijent ekonomičnosti 2,47; stopa dobiti 59,56%). Dobijeni ekonomski parametri predstavljaju dobar signal domaćim poljoprivrednicima, koji u ovoj proizvodnji mogu pronaći isplativu alternativu tradicionalno prisutnim usevima u plodoredu.
Reference
Abu-Shakra, S., Akhatar, M., Bray, D. W. (1969) Influence of Irrigation Interval and Plant Density on Alfalfa Seed Production1. Agronomy Journal, 61(4): 569
Ašonja, A., Sajfert, Z., Nikolić, M. (2008) Moderan menadžment u okvirima poljoprivredne i prehrambene proizvodnje. Traktori i pogonske mašine, vol. 13, br. 2, str. 65-70
Bošnjak, D., Sikora, I. (1976) Ispitivanje optimalnih sistema obrade i gnojidbe lucerke na smeđem tlu i pseudogleju. u: Zbornik radova, Osijek: Poljoprivredni Institut, 17-39
Bošnjak, D., Stjepanović, M. (1987) Lucerka. Sarajevo: NIRO Zadrugar
Dragovoz, I. V., Kots, S. Ya., Chekhun, T. I., Yavorskaya, V. K., Volkogon, N. V. (2002) Complex Growth Regulator Increases Alfalfa Seed Production. Russian Journal of Plant Physiology, 49(6): 823-827
Đokić, D., Stanisavljević, R., Terzić, D., Marković, J., Štrbanović, R., Mileusnić, Z., Dimitrijević, A. (2011) Dorada semena lucerke na različitim sistemima mašina. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 15, br. 3, str. 201-204
Đukanović, L., Filipović, Đ., Glumac, I., Dević, A. (2009) Efekat različitih faza dorade na čistoću semena lucerke. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 13, br. 3, str. 268-270
Đukić, D. (1995) Opšti deo i oplemenjivanje lucerke. u: Đukić D., Erić P. [ur.] Lucerka, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Agriculture, pp. 1-41
Erić, P., Ćupina, B., Mihailović, V., Trifunović, T. (1995) Uticaj otkosa na prinos i kvalitet semena. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 461-471; 23
Ivanov, A.I. (1980) Ljucerna. Moskva: Kolos
Karagić, Đ., Katić, S., Mihailović, V., Erić, P., Milić, D. (2006) Proizvodnja semena lucerke u Vojvodini. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 1, str. 115-130
Lukić, D. (2000) Površine i rasprostranjenost najvažnijih vrsta lucerke. u: Lukić D. [ur.] Lucerka, Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, pp. 9-14
Lupašku, F.M., Lala, M., Bolokan, N.I., Zabrijan, D.P. (1985) Programirovanie urožaev lucerni. Vestnik s. h. nauki, 6, 94-101
Marković, T., Zekić, V. (2011) Economic characteristics of sugar beet production. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 48, br. 2, str. 423-428
Martiniello, P. (1998) Influence of agronomic factors on the relationship between forage production and seed yield in perennial forage grasses and legumes in a Mediterranean environment. Agronomie, 18(8-9): 591-601
Prentović, T., Ivanovski, R.P., Dimov, Z. (1997) Kvalitetna svojstva sorti lucerke kao osnova za dalji selekcioni rad. Selekcija i semenarstvo, 4(3-4); 157-160
Samfira, I., Moisuc, A., Veronica, S., Gaitin, D., Motiu, D. (2011) Yield Capacity and Production Costs in NS Banat ZMS II Alfalfa Variety Cultivated in Siria, Arad County. Journal of Agricultural Science, 43(1); 261-265
Vukoje, V., Marković, T. (2010) Analiza ekonomskih efekata proizvodnje vodećih ratarskih useva na porodičnim gazdinstvima. Savremena poljoprivreda, vol. 59, br. 1-2, str. 15-21
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ratpov53-10851
objavljen u SCIndeksu: 09.12.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka