Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 10 od 151  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 23, br. 1, str. 41-45
Analiza procesa ćišćenja semena lucerke na mašinama za doradu
aInstitut za krmno bilje, Kruševac, Srbija
bInstitut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd, Srbija
cVoronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great, Voronezh, Russian Federation
dUniverzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet, Čačak, Srbija
eUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Poljoprivredni fakultet, Lešak, Srbija

e-adresadragoslav.djokic@ikbks.com
Projekat:
Poboljšanje genetičkog potencijala i tehnologija proizvodnje krmnog bilja u funkciji održivog razvoja stočarstva (MPNTR - 31057)

Ključne reči: lucerka; dorada; seme; randman dorade
Sažetak
U radu je prikazana analiza procesa čišćenja tri partije semena lucerke na mašinama za doradu. Ispitivan je uticaj kvaliteta naturalnog semena lucerke na gubitke i dobijenu količinu dorađenog semena. Takođe je prikazan i kvalitet semena lucerke tokom procesa dorade. U procesu čišćenja semena lucerke količina dobijenog semena i gubici semena zavise od početne čistoće semena, kao i od primenjene tehnologije. Propusti prilikom procesa dorade semena lucerke mogu da dovedu do velikih gubitaka semena, to jest do ekonomskih gubitaka. Procesom dorade potrebno je dobiti što veću količinu čistog semena bez prisustva korova, a naročito bez karantinskih korova kao što su vilina kosica i štavelj. Seme koje se koristi za setvu mora da bude čisto, bez primesa i korova, visoke klijavosti i genetske vrednosti. Eksperiment je obavljen u doradnom centru Instituta za krmno bilje u Kruševcu. Dorađivane su tri partije naturalnog semena lucerke. Seme je dorađivano na mašini za fino čišćenje tip Alfa-4, danskog proizvođača Damas i na magnetnoj mašini, nemačkog proizvođača Emceka Gompper, tip IV. U radu su prikazani svi relevantni parametri za proces dorade semena: čisto seme (%), seme korova i seme drugih kultura (%), inertne materije (%), masa dorađenog semena (kg), gubici semena (%) i randman dorade (%). Na osnovu dobijenih rezultata moguće je da se izvrši analiza procesa dorade semena lucerke na mašinama za doradu i njihovo pravilno podešavanje pri procesu dorade. Podešavanje mašina vrši se u zavisnosti od količine i vrste korova, kao i ostalih primesa koje se nalaze u naturalnom semenu.
Reference
*** (1987) Rule on the quality of seeds of agricultural plants. Official gazette SFRY, No. 47
*** (2005) Gazette of the Republic of Serbia / Glasnik Republike Srbije, br. 45, No. 45
Babić, M., Babić, L. (1998) Uticaj osnovnih fizičkih osobina semena pšenice na karakteristike strujanja vazduha. Selekcija i semenarstvo, 5(3-4): 29-32
Babić, M., Babić, L. (2007) Fizičke osobine poljoprivrednih materijala. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Autorizovana predavanja; 1-38
Barnes, K.D., Goplen, B.P., Baylor, J.E. (1988) Highlights in the USA and Canada. u: Alfalfa and Alfalfa Improvement, Medison, Wisconsin, USA: ASA, ch. 1, 1-24
Baskakov, I., Karpenko, R., Orobinskij, V. (2018) Zernoočistitel'nye mašiny i ëlevatornoe oborudovanie proizvodstva OOO 'Voronežsel'maš'. Voronež, Rossija: FGBOU VO 'Voronežskij gosudarstvennyj agrarnyj universitet imeni imperatora Petra I'
Black, M.., Bewley, J.D., Halmer, P., ur. (2006) The encyclopedia of seeds: science, technology and uses. Wallingford: CABI Publishing
Burton, J.C. (1972) Alfalfa science and technology. u: Nodulation and Symbiotic Nitrogen Fixation, Medison, Wisconsin, USA: ASA, ch. 11, 229-246
Copeland, L.O., McDonald, M.B. (2004) Seed Drying. u: Seed Science and Technology, Norwell, Massachusetts, 268- 276
Đokić, D., Stanisavljević, R. (2012) Possibility of Improving Seed Processing of Red Clover (Trifolium pratense L.) and Alfalfa (Medicago sativa L.). u: Book of the proceedings International Conference on BioScience: Biotechnology and Biodiversity - Step in the Future - The Forth Joint UNS - PSU Conference Novi Sad, Serbia, June 18-20, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, 135-148
Đokić, D., Stanisavljević, R., Terzić, D., Milenković, J., Kozlov, V., Koprivica, R., Vuković, A. (2018) Pokazatelji efikasnosti mašina za doradu semena višegodišnjih leguminoza. u: 19 Naučni skup sa međunarodnim učešćem. Aktuelni problemi mehanizacije poljoprivrede. Beograd, Beograd, 18-26
Đokić, D. (2010) Primena različitih tehničko -tehnoloških sistema u doradi semena lucerke. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Đokić, D., Stanisavljević, R., Terzić, D., Marković, J., Štrbanović, R., Mileusnić, Z., Dimitrijević, A. (2011) Alfalfa seed processing on different equipment. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 15, br. 3, str. 201-204
Đokić, D., Terzić, D., Milenković, J., Dinić, B., Anđelković, B., Stanisavljević, R., Barać, S. (2013) Značaj i stanje semenarstva krmnih biljaka u poljoprivredi Republike Srbije. Selekcija i semenarstvo, vol. 19, br. 2, str. 11-25
Đokić, D., Stanisavljević, R., Terzić, D., Milenković, J., Radivojević, G., Koprivica, R., Štrbanović, R. (2015) Efficiency of alfalfa seed processing with different seed purity. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 19, br. 3, str. 166-168
Đukić, D., Moisuc, A., Janjić, V., Kišgeci, J. (2004) Krmne, korovske, otrovne i lekovite biljke. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Jakšić, S.P., Vučković, S.M., Vasiljević, S., Grahovac, N., Popović, V., Šunjka, D.B., Dozet, G.K. (2013) Akumulacija teških metala u Medicago sativa L. i Trifolium pratense L. na kontaminiranom fluvisolu. Hemijska industrija, vol. 67, br. 1, str. 95-101
Karagić, Đ., Katić, S., Vasiljević, S., Milić, D. (2007) Semenarstvo lucerke u Vojvodini. u: XI simpozijum o krmnom bilju Republike Srbije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, Srbija, 87-98
Karagić, Đ., Katić, S., Milić, D., Malidža, G. (2011) Semenarstvo lucerke. u: [ur.] Semenarstvo II., Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, 586-664
Kozlov, V. (2013) Pnevnomagnitnaja separacija. Soveršenstvovanie processa separacii melkosemennyh kul''tur. Saarbrücken, Deutschland: LAP LAMBERT Academic Publishing
Lugić, Z., Radović, J., Terzić, D., Tomić, Z., Spasić, R. (2000) Semenarstvo višegodišnjih leguminoza u centru za krmno bilje Kruševac. u: XI savetovanje, Semenarstvo krmnog bilja na pragu trećeg milenijuma, Sombor, 47-55
Lukić, D. (2000) Lucerka. Novi Sad, Srbija: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo
Orobinskij, V., Kornev, A., Tertyčnaja, T., Švarc, A. (2017) Soveršenstvovanie tehnologii polučenija kačestvennyh semjan podsolnečnika. Vestnik Voronežskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, Voronež, FGBOU VO, Voronežskij GAU, 4(44): 103-106
Smith, L.D. (1988) The Seed Industry. u: Alfalfa and Alfalfa Improvement, Medison, Wisconsin, USA: ASA, ch. 33, 1023-1036
Stjepanović, M., Zimmer, R., Tucak, M., Bukvić, G., Popović, S., Štafa, Z. (2009) Lucerna. Osijek, Hrvatska: Poljoprivredni fakultet
Šarić, T. (1991) Atlas korova. Sarajevo: 'Svjetlost' Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Tarasenko, A., Orobinskij, V., Gievskij, A., Tarabrin, D., Annenkov, M. (2017) Obosnovanie principial'noj shemy vozdušno-rešetnogo separatora semjan. Vestnik Voronežskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, Voronež, FGBOU VO, Voronežskij GAU, 4(44), 95-102
Uhlarik, A., Popov, S., Karagić, Đ., Ponjičan, O., Turan, J. (2018) Alfalfa seed cleaning using a magnetic separator. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 22, br. 4, str. 192-195
Vučković, S. (1999) Krmno bilje. Beograd: Institut za istraživanje u poljoprivredi 'Srbija'
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/jpea1901041D
objavljen u SCIndeksu: 03.05.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka