Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 8  
Back povratak na rezultate
2021, br. 170-171, str. 139-150
Kultura od simulacije do simulakruma i nazad - televizijski rijaliti kao simptom
Univerzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikacije - FMK, Beograd
Sažetak
Rijaliti-šou ili rijaliti-program jeste simptom novog preplitanja metafizike dva sveta i tehnološkog aparata. Da bismo ga analizirali u svojstvu simptoma - skupa povezanih znakova - moramo se poslužiti semiologijom medija, izdvajajući ključne kodove kao, takođe, skupove pravila i protokola za znakovne prakse koji produkuju ovakve televizijske emisije. U analizi se pokazuje da su ti kodovi, od kojih uzimamo u obzir minimalan broj onih najvažnijih, takođe i kodovi koji uređuju svakodnevnu cirkulaciju predstava i diskurzivnih fenomena, što otvara niz novih pitanja: u kojoj meri je rijaliti slika tekuće svakodnevice, da li je reč o simulaciji (imitiranju) svakodnevice, ili je reč o tzv. simulakrumu, znakovnoj strukturi koja umiče staroj podeli na modele i kopije, i da li je možda iz ugla tog obrta u stvaranju i cirkulaciji reprezentacija svakodnevica sada ta koja postaje simulacija simulakruma, odnosno na svoje načine imitacija rijalitija kao simptoma ukrštanje metafizike i tehnologije.
Reference
*** (2010) Critical Terms of Media Studies. Chicago-London: University of Chicago Press
Baudrillard, J. (1976) L' échange symbolique et la mort. Paris: Gallimard
Baudrillard, J. (2004) Fragments. London: Routledge, trans. Turner C
Bourdieu, P. (1996) Sur la télévision. Paris: Liber-raison d'agir
Cicero (1928) De officiis. London-New York: Loeb Classical Library, bilingual edition
Deleuze, G. (1968) La logique du sens. Paris: Minuit
Delez, Ž. (2009) Razlika i ponavljanje. Beograd: Fedon, prev. Milenković I
Edwards, L.H. (2013) The Triumph of Reality: The Revolution in American Television. Santa Barbara: Praeger
Esposito, R. (1998) Communitas: Origine e destino della communità. Torino: Einaudi
Hill, A. (2005) Reality TV: Audiences and Popular Factual Television. New York: Routledge
Mcluhan, M. (1994) Understanding Media: The Extensions of Man. Cambridge, MA-London: The MIT Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura2171139M
objavljen u SCIndeksu: 28.12.2021.

Povezani članci