Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 4 od 8  
Back povratak na rezultate
Diskurs simulakruma u Kovačevićevoj drami 'Balkanski špijun'
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

e-adresamilojevic.snezana@yahoo.com
Ključne reči: nereferentnost; simulakrum; fiktivna opasnost; matrica; krug
Sažetak
U ovom radu čitanje drame Balkanski špijun kontekstualizovano je postulatima simulakruma. Osnovno polazište za pronalaženje znakovlja koje korespondira sa sistemom nereferentnog sveta (a svaki takav sistem stvara sopstvenu realnost i polazi od sopstvenih okvira) jeste knjiga Žana Bodrijara Simulakrum i simulacija. Kroz poglavlja koja akcentuju simulakrične fenomene dokazivanja stvarnog putem imaginarnog i kloniranja, kao i određenja sveta književnog teksta kao svojevrsnog Diznilenda, postaje evidentna utemeljenost ovakve pretpostavke, koja samo na još jedan način potvrđuje kvalitet pomenute Kovačevićeve drame.
Reference
Batler, R. (1999) Odbrana stvarnosti Žana Bodrijara. Reč, 251-259; 56
Bergson, A. (1995) O smehu. Beograd: Lapis
Bodrijar, Ž. (1991) Simulakrumi i simulacija. Novi Sad: Svetovi
Delez, Ž. (2000) Platon i simulakrum. Reč, 193-200; 58
Fuko, M. (1997) Nadzirati i kažnjavati - rođenje zatvora. Beograd: Prosveta
Kovačević, D. (1996) Balkanski špijun. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Perniola, M. (2005) Estetika dvadesetog veka. Novi Sad: Svetovi
Platon (2004) Kratil, Teetet, Sofist, Državnik. Beograd: Plato
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrffp46-6716
objavljen u SCIndeksu: 24.05.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2009)
Poslovna etika između opšte etike i poslovne prakse
Orlić Ranko

Anali Pravnog fak Beograd (2016)
Odgovornost roditelja za prekršaje koje učine njihovi potomci
Ristivojević Branislav R., i dr.

Gl Adv komore Vojvodine (2018)
Patronat nad pravosuđem - povodom radnog teksta amandmana na Ustav Republike Srbije
Beljanski Slobodan

prikaži sve [80]