Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 10 od 15  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 39, br. 3, str. 309-325
Štrajkovi u Srbiji od 2000. do 2005. godine
Institut društvenih nauka, Beograd
Ključne reči: štrajk; sindikat; tranzicija; klasni sukob; privatizacija; ljudska prava
Sažetak
U ovom radu autor se bavi osnovnim karakteristikama štrajkova u Srbiji od 2000. do 2005. godine. Pritom polazi od stava da je štrajk otvoreni klasni sukob u klasno podeljenom društvu. To je najradikalniji oblik sindikalne borbe radnika za prava iz rada. Pravo na štrajk je jedno od osnovnih prava čoveka. Osnovna pitanja u postavljena u analizi su: 1) o društvenoj strukturi kao osnovi štrajkova; 2) koji su glavni akteri i kakvi su njihovi zahtevi; 3) organizacija i stav sindikata prema njima; 4) koji su glavni učinci štrajkova u Srbiji u datom periodu? Prema osnovnoj tezi rada svaka vlast nema simpatija za štrajk i učiniće sve da ih umanji ili obustavi. Razlozi za to leže u klasnoj prirodi društvenog sukoba koji im je u osnovi. Štrajkovi od 2000. naovamo određeni su prvenstveno procesima prvobitne akumulacije kapitala. To vodi formiranju nove kapitalističke klase i osiromašenju radništva. Autor daje kraću analizu tekućeg procesa privatizacije i restrukturisanja javnog sektora i deregulacije ekonomije i pokazuje kako ti procesi utiču na pojavu štrajkova i kakva je njihova uloga u njima. Usled toga dolazi do mnogih štrajkova u svim delovima društva, uz dobru organizaciju i podršku više sindikata. Za vlast oni su isključivo faktor koji ometa uspešnu tranziciju. Što se tiče razloga i učinaka štrajkovi su slični s onima na početku 19. veka.
Reference
*** (2003) Doktori ne odustaju. Politika, 7.okt
*** (2004) Blokada puteva nije štrajk. Politika, 27.jul
Antonić, S. (1994) Mesto i uloga parlamenta u Srbiji 1990-1994. Gledišta, vol. 35, br. 1-6, str. 23-32
Antonić, S. (1995) Demokratija i politička elita u Srbiji. Srpska politička misao, vol. 2, br. 4, str. 51-71
Barać, V. (2004) Privatizacija povezana sa korupcijom. Politika, 16.jul
Boarov, D. (2003) Obračun u vinskom podrumu. Vreme, br. 689, 21.avg
Jovanov, N. (1989) Sukobi - protagonisti latentnih i otvorenih društvenih konflikata. Nikšić: Univerzitetska riječ
Jovanov, Z. (2002) Tranzicija u Srbiji reforme i reformatori. Republika, br. 279, od 11-28.feb
Manić, A. (2003) Nismo mi Indijanci. Novosti, 15.okt
Manić, A. (2003) Gde su naše plate - generalni štrajk zaposlenih u US Steel-u. Danas, 16.okt
Marinković, D., ur. (1995) Sindikat i društvo u tranziciji. Beograd: Institut za političke studije
Marinković, D. (1998) Štrajkovi u Srbiji - 1991-1996. Beograd: Institut za političke studije
Mihailović, S., ur. (2001) Sindikati Srbije od sukoba ka saradnji. Beograd: Friedrich Ebert Stiftung
Mihailović, S.M., ur. (1997) Između osporavanja i podrške - javno mnenje o legitimitetu treće Jugoslavije. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje
Mihajlović, D. (2003) Sukob s policijom. Policija radi po zakonu. Politika, 31.okt
Mitrović, M. (2004) Od čega živi ovaj narod?. Republika, br. 353-374, 1-31.jan
Mrkšić, D.M. (2000) Restratifikacija i promene materijalnog standarda. u: Lazić Mladen [ur.] Račji hod - Srbija u transformacijskim procesima, Beograd: Filip Višnjić
Popov, N. (2004) Hleb radnički/akcionarski. Republika, br. 342-343, 1-31.okt
Živković, S. (2003) Radnici Elana zaposeli Vojvođansku vladu - protest zbog sporosti. Politika, 6.okt
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/socpreg0503309N
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.