Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:77
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:61

Sadržaj

članak: 2 od 26  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 9, br. 17, str. 14-27
Poreska politika i efekti oporezivanja u Republici Srbiji
Elektroprivreda Srbije, Beograd

e-adresagogicn89@gmail.com
Ključne reči: poreska politika; efekti oporezivanja; poreska evazija; siva ekonomija
Sažetak
Poreska politika je u prethodnom periodu bila tema analize i rasprave u široj naučnoj i stručnoj javnosti. Efekti oporezivanja mogu biti dijametralno suprotni od ciljeva oporezivanja. Savremena privreda, poresku politiku vidi kao osnovnu polugu razvoja stabilizacione i socijalne politike. Delovanje javnih prihoda i javnih rashoda kao i javni dug postali su najmoćniji oblik državnog intervencionizma. Zemljama u razvoju najdominantniji porezi za prikupljanje javnih prihoda su direktnih porezi, dok u ekonomsko razvijenijim zemljama najdominantniji su indirektni porezi. Cilj istraživanja je da ukažemo naučnoj i stručnoj javnosti kakav značaj imaju poreske politike i njeni efekti na privredni i ekonomski razvoj Republike Srbije. Rezultati istraživanja pokazuju da uspešnom poreskom politikom možemo ublažiti makroekonomsku neravnotežu tj. smanjili bi spoljnotrgovinski deficit, smanjila bi se poreska evazija i siva ekonomija. Poreski sistem se značajno promenio u poslednjoj deceniji, ali ne i dovoljno, a sve zbog harmonizacije poreske politike sa Evropskom unijom.
Reference
Arsić, M., Altiparmakov, N., Ranđelović, S., Bucić, A., Vasiljević, D., Lavitas, T. (2010) Poreska politika u Srbiji - pogled unapred. Beograd: USAID Fond za ekonomske nauke, Str 4-10
Drljača, Z. (2018) Javne finansije i finasijsko pravo. Istočno Sarajevo: PIM univerzitet u Lukavici - Pravni fakultet
Jelić, B. (1990) Nauka o finansijama i finansijsko pravo. Narodne novine, Zagreb, Str. 216
Jovašević, D. (2018) Poreska evazija i poreska utaja u Republici Srbiji - oblici ispoljavanja i mere suzbijanja. Vojno delo, vol. 70, br. 3, str. 372-394
Jović, Lj. (2018) Poreski sistem i politika oporezivanja - teorija i praksa. Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad
Klepić, D. (1998) Finansijska nedisciplina. Izbor sudske prakse, Beograd, Broj 12/1998, Str. 5-9
Komazec, S., R. Žarko (2009) Menadžment monetarnih i javnih finansija. Beograd: Entostil
Mađar, L. (2015) Fiskalna politika EU - poreska harmonizacija u zemlji EU
Marjanović, D., Domazet, I. (2018) Unapređenja makroekonomskog okruženja - fiskalni aspekti. Beograd: Institut za ekonomske nauke
Matković, B. (2007) Utaja poreza. Računovodstvo, revizija i financije, Zagreb, Broj 11/2007, str. 115-117
Naled (2019) Nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije u srbiji 2019/20. preuzeto sa sajta: https://naled.rs/images/preuzmite/Nacionalni_program_Akcioni_plan_SE_2019-2020.pdf
Nicević, M., Ivanović, A.R. (2013) Poreska utaja. Ekonomski izazovi, vol. 2, br. 3, str. 139-150
Popović, D. (1997) Nauka o porezima i poresko pravo. Budapest: Opensociety
Republika Srbija, Fiskalni savet (2019) Strateške preporuke za budžet i fiskalnu politiku u 2020. godini. oktobar, preuzeo sa sajta: http://www.fiskalnisavet.rs/doc/analize-stavovi-predlozi/2019/FS_%20Strateske_preporuke_za_budzet_i_fiskalnu_politiku_u_2020_%20godini.pdf
Stojanović, A., Božić, R. (2019) Poreski sistem pred izazovima Evropske ekonomske zajednice. u: 11th International Scientific Conference 'Science and Higher Education in Function of Sustainable Development', 24-25 May 2019, Mećavnik - Drvengrad, Užice, Serbia
Vlada Republike Srbije (2017) Fiskalna strategija za 2018 godinu sa projekcijama za 2019 i 2020 godinu. Preuzeo sa sajta: https://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/strategije/2018/Fiskalna%20strategija%202018.pdf
Vukša, S., Dinčić, M., Belokapić, P., Ristić, Ž. (2013) Poreski i carinski sistem i politika. Beograd: Etnostil Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/EkoIzazov2017014G
primljen: 30.04.2020.
prihvaćen: 03.05.2020.
objavljen u SCIndeksu: 04.12.2020.

Povezani članci

Strani pravni život (2009)
Poreska utaja u uporednom krivičnom zakonodavstvu
Jovašević Dragan

Anali Pravnog fak Beograd (2018)
Poreskopravni tretman hibridnih finansijskih instrumenata
Bosankić Dragan

Anali Pravnog fak Beograd (2018)
The legal nature of the Slovenian special tax on undeclared income
Podlipnik Jernej

prikaži sve [23]