Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 26  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 65, br. 1-2, str. 129-142
Porezi i poreska uprava - pravci reforme i neki aspekti poreske kontrole
aFiscal Council of the Republic of Serbia, Belgrade
bDžon Nezbit Univerzitet, Fakultet za poslovne studije, Beograd
cUSAID Business Enabling Project
Sažetak
Fiskalna konsolidacija, i pored veoma dobrih rezultata, nije završena - javni dug je izuzetno visok, a fiskalni deficit nije stavljen pod potpunu kontrolu. Pored reforme javnih preduzeća, fiskalni rezultati će u budućnosti zavisiti od prikupljenih javnih prihoda. Potencijalna poreska reforma - izmene poreskih stopa - ne bi mogla presudno da utiče na povećanje javnih prihoda i smanjenje sive ekonomije, pošto poreske stope nisu ključna prepreka poslovanju u Srbiji. Ključnu ulogu u suzbijanju sive ekonomije ima Poreska uprava. U radu ukazujemo na osnovne pravce poželjnih reformi u Poreskoj upravi, kao što su promena organizacione strukture, broj zaposlenih i struktura zaposlenosti, izgradnja odgovorajućeg informacionog sistema i drugo. U posebnom delu osvrćemo se na nova regulatorna rešenja iz oblasti inspekcijskog nadzora, koja treba na terenu da omoguće postizanje željenih ciljeva u oblasti prikupljanja javnih prihoda.
Reference
*** (2016) Ocena Predloga zakona o budžetu za 2017. godinu i Fiskalne strategije za period 2017-2019. Fiskalni savet, Fiskalni savet
Altiparmakov, N., Minić, S., Ugrinov, S. (2017) Fiskalne perspektive Srbije u srednjem roku. Ekonomska politika u 2017. godini. Beograd: Naučno društvo ekonomista Srbije, In press
Arsić, M., Altiparmakov, N., Ranđelović, S., Bućić, A., Vasiljević, D., Levitas, T. (2010) Tax policy in Serbia: Looking forward. Belgrade: Foundation for the Advancement of Economics
Fiskalni savet (2015) Fiskalna konsolidacija u 2015. godini i osnovni reformski izazovi
International Monetary Fund (2016) Central, Eastern, and Southeastern Europe: Effective government for stronger growth. Regional Economic Issues, November
Krstić, G., Schneider, F., Arandarenko, M., Arsić, M., Radulović, B., Ranđelović, S., Janković, I. (2013) Siva ekonomija u Srbiji - novi nalazi i preporuke za reforme. Beograd: USAID Srbija
Ministarstvo finansija - Poreska uprava (2015) Program transformacije Poreske uprave za period 2015-2020. godine. Beograd: Ministarstvo finansija Republike Srbije
Ministarstvo finansija (2016) Fiskalna strategija za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekopre1702129V
objavljen u SCIndeksu: 21.05.2017.

Povezani članci