Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 9 od 26  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 21, br. 2, str. 159-180
Carinski organi u funkciji suzbijanja sive ekonomije
aUprava carina Republike Srbije, Carinarnica Niš
bPolicijska akademija, Beograd
cDžon Nezbit Univerzitet, Fakultet za menadžment, Zaječar

e-adresad.nikolic@gmail.com, aleksandar.cudan@kpa.edu.rs, bojan.djordjevic@fmz.edu.rs
Ključne reči: siva ekonomija; carinski organi; neregularan uvoz i izvoz robe
Sažetak
Siva ekonomija je problem koji u velikoj meri opterećuje nerazvijene države. Republika Srbija ulaže napore da bi se obuzdala siva ekonomija koja joj godišnje umanjuje budžetski prihod za jednu trećinu. Neefikasan rad carinskih organa kroz omogućavanje neregularnog uvoza i izvoza robe, kao i šverca robe, može biti uzročnik sive ekonomije. Uprava carina Ministarstva finansija Republike Srbije svojim aktivnostima može u velikoj meri da spreči i suzbije protivpravno ponašanje i druge oblike neformalne ekonomije, što je definisano Poslovnom strategijom Uprave carina 2011-2015. godine. U cilju efikasne zaštite građana i privrede od nezakonite i ilegalne trgovine i svih oblika prekograničnog kriminala u međunarodnom prometu robe, Uprava carina mora sarađivati sa drugim organima državne uprave i državnim organima. Od posebnog je značaja saradnja carinskih organa, Ministarstva unutrašnjih poslova i Poreske uprave, koja utiče na smanjenje sive ekonomije, povećanje priliva sredstava u budžet i smanjenje nezaposlenosti. Primarni cilj rada se odnosi na dublju analizu ukorenjenosti neformalne ekonomije u savremeno ekonomsko tkivo i preispitivanje uloge carinskih organa Republike Srbije. Tokom istraživačkog procesa primenjivale su se savremene metode istraživanja, modifikovane za potrebe predmetnog problema. Najviše su korišćeni komparativni, deskriptivni i normativno-pravni metod.
Reference
*** Poslovna strategija 2011-2015. Beograd: Ministarstvo Finansija Republike Srbije-Uprava carina Republike Srbije
*** (2014) Carinik. Beograd: Uprava carina Republike Srbije, maj-jun (elektronsko izdanje)
*** (2006) Zakon o deviznom poslovanju. Službeni glasnik RS, br. 62
*** (2014) Izveštaj evropske komisije o napretku Srbije za 2014. Brisel, 8. 10. poglavlja 24 i 7
*** (2012) Analiza osnovnih makroekonomskih pokazatelja u Republici Srbiji 2007-2012. Beograd: Savez samostalnih sindikata Srbije-Odeljenje za ekonomska i socijalna pitanja
Delibašić, T. (2011) Carinski prekršaji u praksi. Beograd: Poslovni biro
Krstić, G., Schneider, F., Arandarenko, M., Arsič, M., Radulović, B., Ranđelović, S., Janković, I. (2013) Siva ekonomija u Srbiji - novi nalazi i preporuke reforme. Beograd: Fondacija za razvoj ekonomskih nauka (FREN)
Lajić, O. (2012) Kriminalističke provere u finansijskim istragama. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 2, str. 188-204
Nikolić, Đ., Čudan, A. (2012) Zloupotreba carinskih povlastica od strane putnika u drumskom saobraćaju. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, projekat
Nikolić, Đ. (2011) Korupcija u robnim carinskim ispostavama, carinsko-prekršajnom i upravnom postupku i referatu prodaje robe. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 3, str. 202-219
OECD (2002) Measuring the non-observed economy: A handbook
Popović, D. (1997) Nauka o porezima i poresko pravo. Budimpešta: Institut za ustavnu i zakonodavnu politiku
Schneider, F. (2011) The shadow economy and shadow economy labor force: What do we (not) know. Bonn: Bonn Graduate School of Economics, Discussion Paper Series
Schneider, F. (2013) The shadow economy in Europe. dostupno na: http://www.atkearney.com/financial-institutions/featured-article/-/asset_publisher/j8IucAqMqEhB/content/the-shadow-economy-in-europe-2013/10192
Schneider, F., Ernste, D.H. (2004) The shadow economy: An international survey. Cambridge: Cambridge University Press
Schneider, F. (2005) Shadow economies around the world: what do we really know?. European Journal of Political Economy, 21(3): 598-642
Stanojčić, G. (2010) Carinski zakon sa objašnjenjima prekršajnih odredaba. Beograd: Poslovni biro
Šikman, M. (2013) Struktura i oblici ispoljavanja privrednog kriminala u Republici Srpskoj. Bezbednost, Beograd, vol. 55, br. 2, str. 64-83
Švec, M. (2009) Underground Economy in Croatia, Finance Theory and Practice. Zagreb: Public Finance Institute, vol. 33, br. 4
Tanzi, V. (1999) Uses and Abuses of Estimates of the Underground Economy. Economic Journal, 109(456): 338-347
Todorović, Z. (2014) Korupcija u Srbiji - istorijsko-kulturološki aspekti. Bezbednost, Beograd, vol. 56, br. 1, str. 88-103
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/nbp1602159N
objavljen u SCIndeksu: 01.12.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci