Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 10 od 26  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 11, br. 2, str. 11-24
Ekonomski pristup problemu evazije poreza i preporuke za Srbiju
Visoka ekonomska škola strukovnih studija Peć - Leposavić

e-adresavalentinamilosavljevic@yahoo.com
Ključne reči: poreska evazija; siva ekonomija; poreski obveznik; krivično pravo; ekonomski pristup
Sažetak
Poreska evazija je globalni problem i ima ozbiljne posledice za svaku državu, bez obzira na razlike u društveno-ekonomskom i političkom uređenju. Osnovu poreskih krivičnih dela čine različite pojavne manifestacije poreske evazije, posebno kada se ima u vidu da evazija poreza predstavlja ujedno i najznačajniji oblik sive ekonomije. Kako se oporezivanjem pored fiskalnih ostvaruju i ciljevi u oblasti ekonomske i socijalne politike, izbegavanje plaćanja poreza ostavlja posledice na ekonomskom i socijalno-političkom planu. Nakon uvodnih razmatranja, u radu se prikazuje aktuelnost ovog problema, zatim se analiziraju teorijske i praktične karakteristike poreske evazije, kao osnovnog fiskalnog krivičnog dela u novom krivičnom pravu Republike Srbije, dok se ekonomski pristup problemu evazije poreza zasniva na analizi individualnog ponašanja poreskih obveznika.
Za ovaj članak postoji povezani rad (ispravka, opoziv ili komentar) koji je dostupan ovde.
Reference
*** (2005/2009) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, br. 85, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111
*** (2002/2012) Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Sl. glasnik RS, br. 80, 84/2002 - ispr. 23/2003 - ispr. 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010,101/2011, 2/2012
*** (2001/2013) Zakon o porezu na dohodak građana. Službeni glasnik RS, br. 24, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 - ispr. 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - odluka US, 7/12 - usklađeni din. izn. 93/12, 114/12 - odluka US i 8 - usklađeni din. izn
Cobham, A. (2005) Tax evasion, tax avoidance and development finance. u: Working paper number 129
Jovašević, D., Gajić-Glamočlija, M. (2008) Poreska utaja - oblici ispoljavanja i mere zaštite. Beograd: Beosing
Krstić, G., Schneider, F., Arandarenko, M., Arsić, M., Radulović, B., Ranđelović, S., Janković, I. (2013) Siva ekonomija u Srbiji - Novi nalazi i preporuke za reforme. Beograd: USAID Srbija i Fondacija za razvoj ekonomske nauke
Kulić, M. (1999) Poreska utaja i krijumčarenje. Beograd: BMG
Popović, D. (1997) Nauka o porezima i poresko pravo. Beograd
Vuković, M. (2009) Poreska utaja u policijskoj i sudskoj praksi. Beograd: Službeni glasnik
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekonsig1602011M
objavljen u SCIndeksu: 16.06.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci