Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 10 od 129  
Back povratak na rezultate
2019, br. 13, str. 243-257
Sloboda kao pojam u katihetsko-liturgijskom i društvenom poretku
Univerzitet u Beogradu, Pravoslavni bogoslovski fakultet

e-adresadsando@bfspc.bg.ac.rs
Ključne reči: Liturgija; sloboda; dar; mistagogija; liturgijsko delo; obrazovanje; Crkva; društvo; vlast; sila
Sažetak
Sloboda je poseban dar u našem svakodnevnom ali i životu u Crkvi. Iz nje izvire i naznačuje se ne samo spasonosno naznačenje, nego se ukazuje i put kako se do cilja dolazi. Pitanje slobode se najbolje ogleda u njenom najdubljem saznanju, kroz liturgijski život utvrđivanja i prenošenja. Liturgija to potvrđuje na najočigledniji način. Od njenog sabornog, ikoničnog (ili simvoličkog), pa biblijskog i svetootačkog opusa prepoznaje se dužina, širina, dubina i visina najsvetijeg i najvažnijeg Bogosluženja. Učešćem na Službi Božjoj i njenoj svakoj radnji u toku bogosluženja dovodimo se u vezu sa najdubljim istinama o slobodi, osvećenju i prosvećenju samih učesnika liturgijskog sabranja kroz mistagogiju tajne Liturgije. Ako se sloboda ne doživljava na ovakav način, onda ona prestaje da bude istinska i neponovljiva, poput mnogih društvenih primera.
Reference
Averkije, arhiepiskop, Grigorije Svetogorac, jeromonah (2007) Blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. Beograd
Bainton, P. (1995) Hrišćanski stavovi o ratu i miru - istorijski pregled i kritičko preispitivanje. Beograd: Alfa i omega
Bogdanović, D. (1964) Iz političke filozofije vizantijskih svetih otaca. Pravoslavna misao, 7(1)
Evola, J. (2010) Pobuna protiv modernog sveta. Čačak: Gradac K
Fundulis, J. (2014) Učitelj pobožnosti. Kragujevac: Kalenić
Grozdić, B. (2016) Shvatanje o izvoru i poreklu državne vlasti - prilog izučavanju političke filosofije Nemanjića. Srpska politička misao, 1: 307-323
Hrapovicki, A. Hrišćanska vera i rat
Iljin, I. (2012) O suprotstavljanju zlu silom. Beograd: Logos
Mandzaridis, J. (2004) Sociologija hrišćanstva. Beograd: Hrišćanski kulturni centar
Radović Amfilohije, mitropolit (2000) Osnovi pravoslavnog vaspitanja. Vrnjačka Banja: Bratstvo 'Sv. Simeon Mirotočivi'
Sando, D. (2009) Bogosluženje kao osnova obrazovanja i vaspitanja u Crkvi. Beograd: Jovanjski put
Sirin, Prep. E. Tokovanie na poslaniâ božanstvennogo Pavla. K Rimlânam. Preuzeto 21. 02. 2019. sa http://bible.optina.ru/new:rim:13:01
Šmeman, A. (2009) Za život sveta. Hilandar
Šmeman, A. (2002) Evharistija. Hilandar
Zizikin, M.V. (2007) Patrjarh Nikon - njegove državne i kanonske ideje. Kraljevo: Eparhija žička, knj. II
Zizjulas, J. (2013) Sveta Evharistija i Crkva. u: Liturgijsko bogoslovlje, Beograd
Zlatousti, J. Tumačenje Jevanđelja po Jovanu. Beseda, 25, PG 59
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/sabornost1913249S
objavljen u SCIndeksu: 20.12.2019.