Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 9 od 12  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 21, br. 3-4, str. 106-112
Radni stilovi kod zaposlenih u službi hitne medicinske pomoći
aDom zdravlja Mali Zvornik
bOpšta bolnica Loznica

e-adresamarijalazarevicsil@gmail.com
Ključne reči: transakciona analiza; drajver; kontrazabrana; skriptni uslov; Služba hitne medicinske pomoći
Sažetak
Uvod. Transakciona analiza (TA) je teorija ličnosti i komunikacije, koju je krajem pedesetih godina ustanovio američki psihijatar Erik Bern (Eric Berne). Kontraskript je onaj način života koji je u skladu sa roditeljskim skriptnim imperativom. Osoba sa kontraskriptom ima prisilu da stalno ispunjava zadati imperativ da bi izbegla katastrofu zabrane. Postoji pet drajvera koji se smatraju osnovnim::'Budi savršen!','Budi jak!','Požuri!','Udovolji drugima!' i 'Radi naporno!'. Cilj rada. a). određivanje najdominantnijeg drajvera u ovoj službi i b). zbog specifičnosti ovog posla koji zahteva brzinu i humanost, o čemu govori i sam naziv službe, akcenat će biti na dva 'Požuri!' i 'Udovolji drugima! ' Metod. Ispitivanje je rađeno sa grupom ispitanika zaposlenih u Opštoj službi sa Službom hitne medicinske pomoći. Instrument koji je korišćen u istraživanju je Upitnik za dijagnostikovanje radnih stilova od Julie Hay. Rezultati. Statističko istraživanje je sprovedeno na uzorku od 30 ispitanika zaposlenih u Službi hitne medicinske pomoći. Testirana je zastupljenost svih pet navedenih drajvera. Formulisane su i istraživačke hipoteze: No - kod zaposlenih u ovoj službi nije zastupljen drajver i N1 - kod zaposlenih u ovoj službi je zastupljen drajver. Izračunate vrednosti t-statistike za drajver 'Požuri!' je 1,398; za drajver 'Budi savršen!' 3,616; za drajver 'Udovolji drugima!' 11,693, za drajver 'Radi naporno!' -0,673, a za drajver 'Budi jak!' 3,880. Kako je realizovana vrednost t-statistike za drajvere:'Budi savršen!' i 'Udovolji drugima!' i 'Budi jak!' veća od kritične vrednosti 1,699, a r<0,05 za nivo značajnosti od 95%, odbacujemo nulte i prihvatamo alternativne hipoteze. Za drajvere 'Požuri!' i 'Radi naporno!' vrednosti t-statistike su manje od kritične vrednosti 1,699 za nivo značajnosti od 95%, te se ne prihvataju alternativne hipoteze. Zaključak. Na osnovu rezultata našeg istraživanja, utvrđeno je koji su drajveri najviše zastupljeni kod zaposlenih u Službi hitne medicinske pomoći. Iako sam naziv Službe ukazuje na neophodnost brzog reagovanja u kritičnim situacijama, humanost se pokazala kao bitnija osobina u ovom poslu tako što je ispoljena kroz drajver 'Udovolji drugima!'; to može biti korisno u poboljšanju kvaliteta rada, jer nam ukazuje na kojim drajverima bi se moglo raditi da bi se umanjile greške u funkcionisanju i poboljšala efikasnost službe.
Reference
Erskine, R.G. (2010) Life scripts: A transactional analysis of unconscious relational patterns. International Journal of Integrative Psychotherapy, 1(2): 13-27
Fowlie, H., Sills, Ch. (2011) Relational transactional analysis: Principles in practice. London: Karnac Books, 32: 337-339
Grant, J. (2013) Short-Term Counseling and Transactional Analysis. Transactional Analysis Journal, 43(1): 58-67
Hay, J. (2009) Transactional analysis for trainers. United Kingdom: Sherwood publishing, 7476
Hay, J. (2013) Analysing people within organisation. IDTA Newsletter, Mar;8(1):3-5
Hay, J. (2009) Working it out at work: Understanding attitudes and building relationships. Sherwood Publishing, 2nd Revised edition; 7:58-64
Karpman, S. (2015) Živeti bez igara. Novi Sad: Psihopolis, 5: 35-37
Milivojević, Z. (2006) Skriptna logika - materijal za edukaciju u transakcionoj analizi. Novi sad: TA centar, 8: 27-30
Steiner, C. (2005) Transactional analysis: An elegant theory and practice. Script, March;35(2):4-5
Stewart, I., Joines, V. (2011) Savremena transakciona analiza. Novi Sad, 23: 360-368
Weinhold, B.K., Weinhold, J.B. (2013) How to break free of the drama triangle and victim consciousness. England, bd, Phd, Kindle Edition, 3: 23-27
Widdowson, M. (2009) Transactional analysis: 100 key points and techniques. London: Routledge, 94:339-341
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/opmed1504106L
objavljen u SCIndeksu: 09.10.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka