Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 12  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 39, br. 1, str. 15-30
Pravni osnov za rad službi bezbednosti u Republici Srbiji
aUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za diplomatiju i bezbednost, Beograd, Srbija
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Srbija

e-adresalazicr@orion.rs, mirkokulic@hotmail.com
Sažetak
U proteklih dvadesetak godina u Republici Srbiji izvršena je temeljna reorganizacija kompletnog sektora bezbednosti. Usvojeni su mnogi strateški dokumenti i zakoni koji su na transparentan način ustrojili sistem nacionalne bezbednosti. Službe bezbednosti kao deo tog sistema imaju izuzetno važnu ulogu u očuvanju vitalnih vrednosti države i društva u celini. Donošenjem određenih pravnih akata definisana je njihova uloga u zaštiti nacionalnih interesa. U ovom radu, pored istorijske retrospektive, analiziraće se najvažnija pravna akta koja su bila od naročite važnosti u reformi bezbednosno-obaveštajnog sistema u Republici Srbiji.
Reference
*** (2006) Ustav Republike Srbije [Constitution of the Republic of Serbia]. Službeni glasnik RS, no. 98/06
*** (2002-2018) Zakon o bezbednosno-informativnoj agenciji [The Law on Security-Information Agency]. Službeni glasnik RS, br. 42/02, 111/09, 65/14 - Odluka US, 66/14 i 38/18
*** (2009-2013) Zakon o Vojnobezbednosnoj i Vojnoobaveštajnoj agenciji [The Law on Military-Security Agency and the Military-Intelligence Agency]. Službeni glasnik RS, br. 88/09, 55/12 -Odluka US i 17/13
*** (2009) Zakon o tajnosti podataka [The Law on Secrecy of Information]. Službeni glasnik RS, br. 104/09
*** (2004-2010) Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja [The Law on Free Access to Information of Public Importance]. Službeni glasnik RS, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10
*** (2018) Zakon o zaštiti podataka o ličnosti [The Law on Protection of Personal Information]. Službeni glasnik RS, br. 87
*** (2009) Zakon o civilnoj službi [The Law on Civil Service]. Službeni glasnik RS, br. 88/09
*** (2007-2012) Zakon o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije [The Law on Bases of Regulation of Security Services of the Republic of Serbia]. Službeni glasnik RS, br. 116/07 i 72/12
*** (2009-2019) Strategija nacionalne bezbednosti [National security strategy]. Službeni glasnik RS, br. 88/09 i 94/19
*** (2009-2019) Strategija odbrane [Defense strategy]. Službeni glasnik RS, br. 88/09 i 94/19
Bajagić, M. (2010) Špijunaža u 21 veku - savremeni obaveštajno-bezbednosni sistemi [Espionage in the XXI century: Contemporary intelligence-security systems]. Beograd: MARSO
Cu, S. (2014) Umeće ratovanja [The art of war]. Beograd: Babun
Delić, M. (1996) Obaveštajna delatnost [Intelligence activities]. Beograd: MUP Republike Srbije
Dragišić, Z. (2011) Sistem nacionalne bezbednosti Republike Srbije [National Security System of the Republic of Serbia]. Beograd: Fakultet bezbednosti
Đorđević, O. (1979) Zaštita revolucije [Protection of the revolution]. Beograd: Institut za političke studije
Keković, Z. (2011) Sistemi bezbednosti [Security systems]. Beograd: Fakultet bezbednosti
Kovač, S., Dimitrijević, B., Popović-Grigorov, I. (2015) Slučaj Ranković - iz arhive KOS-a [The Ranković Case: From archives of KOS]. Beograd: Medija centar Odbrana
Kulić, M. (2017) Upravno pravo: opšti deo [Administrative Law: General part]. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Lazić, R., Tomić, M. (2019) Civilna služba bezbednosti u Srbiji [Civil security service in Serbia]. Beograd: JP Službeni glasnik
Lazić, R. (2020) Službe bezbednosti Jugoslavije - od Brionskog plenuma do raspada države, knjiga prva [Security services of Yugoslavia: From the Brioni Plenum till the dissolution of the country, volume one]. Beograd: IP Neven
Lazić, R. (2014) Kontrola službi bezbednosti u Srbiji [Control of security services in Serbia]. Beograd: Akademija za nacionalnu bezbednost
Lazić, R. (2020) Kontrola službi državne bezbednosti od sredine 1966. do početka 1975. godine. Pravo - teorija i praksa, vol. 37, br. 2, str. 77-94
Lazić, R.S. (2015) Sudska kontrola zakonitosti u radu službi bezbednosti u Srbiji. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 1, str. 157-178
Perišić, M. (1811) Ministarstvo i ministri policije u Srbiji 1811-2001 [The Ministry and Minister of Police of Serbia 1811-2001]. Beograd: Ministarstvo unutrašnjih poslova
Savić, A., Bajagić, M. (2005) Bezbednost sveta - od tajnosti od javnosti [World security: From secrecy to transparency]. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Savić, A. (2006) Obaveštajne službe i nacionalna bezbednost [Intelligence service and national security]. Kragujevac: Pravni fakultet
Stajić, Lj. (2012) Kontrola policije i službi bezbednosti [Control of police and security services]. Novi Sad: Pravni fakultet
Stajić, Lj. (2021) Osnovi sistema bezbednosti - sa osnovama istraživanja bezbednosnih pojava [Bases of the Security System: With the bases of research of security phenomena]. Novi Sad: Pravni fakultet
Stajić, Lj., Lazić, R. (2015) Uvod u nacionalnu bezbednost [Introduction into national security]. Beograd: Akademija za nacionalnu bezbednost
Stojančević, V. (1964) Obaveštajna služba u Karađorđevoj i Miloševoj Srbiji (istorijska građa), knjiga III [Intelligence service in Serbia at the time of Karadjordje and Milos (historical documents), volume III]. Beograd: DSNO, Uprava bezbednosti
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ptp2201015L
primljen: 08.01.2022.
prihvaćen: 20.01.2022.
objavljen u SCIndeksu: 15.04.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka