Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 2 od 12  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 13, br. 2, str. 577-606
Uskraćivanje obaveštenja službenim licima komunalne milicije, policije i službi bezbednosti - između kažnjivosti i nekažnjivosti
Univerzitet Union, Pravni fakultet, Beograd, Srbija

e-adresabogoljub.milosavljevic@pravnifakultet.rs
Ključne reči: prikupljanje obaveštenja; principi obaveznosti i dobrovoljnosti; uskraćivanje obaveštenja; informativni razgovor; komunalna milicija; policija; službe bezbednosti; diskreciona vlast
Sažetak
Rad se bavi analizom ovlašćenja komunalne milicije, policije i službi bezbednosti za prikupljanje obaveštenja od građana i pravnih lica. Dok su ovlašćenja policije i službi bezbednosti zasnovana na dobrovoljnosti davanja obaveštenja, dotle je ovlašćenje komunalne milicije zasnovano na obaveznosti davanja obaveštenja. Licu koje komunalnom milicionaru ne pruži traženo obaveštenje zaprećeno je novčanom kaznom, koja je uz to bezuslovna (ne postoji nijedan zakonski razlog za uskraćivanje obaveštenja). Sam zahtev za davanje obaveštenja zasniva se isključivo na diskreciono zasnovanoj pretpostavci komunalnog milicionara. U radu se ukazuje i na određene nedostatke u odredbama Zakona o policiji koje uređuju ovlašćenje policije za prikupljanje obaveštenja, kao i ovlašćenje za pozivanje lica na razgovor radi traženja obaveštenja koje je uređeno prostranije i drugačije u odnosu na Zakonik o krivičnom postupku. U zaključku se ističe da pravila Zakona o komunalnoj miliciji daju preterano veliki i stoga načelima vladavine prava nesaglasan obim diskrecione vlasti službenim licima te službe, da kažnjavanje za uskraćivanje obaveštenja komunalnoj miliciji nije saglasno Ustavu i osnovnim pravima građana, kao i da analizirani primeri pokazuju da su u Srbiji evidentne slabosti zakonodavnog procesa i kontrole ustavnosti zakona.
Reference
Aleksić, Ž., Milovanović, Z. (1995) Leksikon kriminalistike. Beograd: Glosarijum, 2. izdanje
Dixon, D. (1997) Law in Policing: Legal Regulation and Police Practices. Oxford: Clarendon Press
Grubač, M. (2006) Krivično procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union, 4. izdanje
Grubač, M., Vasiljević, T. (2013) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Projuris
Lazin, Đ. (1984) Pojam i stepenovanje sumnje u krivičnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1-2
Loveland, I. (2009) Constitutional Law, Administrative Law, and Human Rights: A Critical Introduction. Oxford: Oxford University Press, 5 th edition
Lukić, R. (1994) Uvod u pravo. Beograd: Službeni list SRJ, 11. izdanje
Marković, B. (1921) O dokazima u krivičnom postupku. Beograd: Geca Kon, 2. izdanje
Mekbrajd, D. (2009) Ljudska prava u krivičnom postupku: praksa Evropskog suda za ljudska prava. Beograd: Savet Evrope - Kancelarija u Beogradu
Miletić, S. (2009) Komentar Zakona o policiji. Beograd: Službeni glasnik
Miletić, S., Jugović, S. (2019) Pravo unutrašnjih poslova. Beograd: Kriminalističko-policijski univerzitet, 4. izdanje
Milosavljević, B. (1997) Nauka o policiji. Beograd: Policijska akademija
Milosavljević, B. (1997) Uporedni modeli policijske organizacije, sa posebnim osvrtom na ovlašćenja policije. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Milosavljević, B. (2004) Građanski nadzor nad policijom: mogući model za Srbiju. Beograd: Centar za antiratnu akciju
Philips, O.H., Jackson, P. (2001) Constitutional and Administrative Law. London: Sweet and Maxwell, 8 th edition
Vasiljević, T., Grubač, M. (2011) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik, 12. izdanje
Vodinelić, V. (1977) Osnovi sumnje i osnovana sumnja u nauci krivičnog procesnog prava. Naša zakonitost, 9, str. 65-81
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-40270
primljen: 21.09.2022.
prihvaćen: 25.11.2022.
objavljen u SCIndeksu: 06.01.2023.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka