Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 10 od 12  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 20, br. 2, str. 196-209
Bezbednosno proveravanje lica - tradicionalni modeli i primeri dobre prakse
Policijska akademija, Beograd, Srbija

e-adresasasa.mijalkovic@kpa.edu.rs
Projekat:
Razvoj institucionalnih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu u uslovima međunarodnih integracija (MPNTR - 179045)

Ključne reči: službe bezbednosti; bezbednosno proveravanje; model bezbednosnog proveravanja; modelovanje; zaštita ljudskih prava; zakon
Sažetak
Tradicionalni model bezbednosnog proveravanja u Republici Srbiji u delimičnoj je koliziji sa savremenim međunarodnim i ustavnim standardima o ljudskim pravima u pogledu zakonitosti postupanja državnih organa prema građanima, zaštite podataka o ličnosti, nediskriminacije građana, individualnosti posledica kaznenog sankcionisanja, prezumpcije nevinosti, prava na pravni lek i drugih prava. Ako se pođe od toga da su osnovni principi demokratskog društva zaštita ljudskih prava, onda to podrazumeva da svaka delatnost državnih organa mora da bude zasnovana na zakonu ili na drugom propisu koji je u skladu sa Ustavom i zakonom. Međutim, organizacija, mere, poslovi i aktivnosti bezbednosnog proveravanja u Republici Srbiji nisu zakonski regulisani. Postoje samo pojedinačne odredbe pojedinih zakona u kojima se konstatuje da će, radi ostvarivanja određenih prava građana ili radi zaštite određenih javnih interesa, pojedine službe bezbednosno proveravati lica. To stvara prostor za povredu ljudskih prava. S tim u vezi, u radu je prikazan model bezbednosnog proveravanja koji značajno smanjuje mogućnosti kršenja prava građana.
Reference
*** (2010) Uredba o određivanju poslova bezbednosne zaštite određenih lica i objekata. Službeni glasnik RS, br. 72
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, broj 83
*** (2002) Zakon o Bezbednosno-informativnoj agenciji. Službeni glasnik RS, sa kasnijim izmenama i dopunama, br. 42
*** (2013) Zakon o detektivskoj delatnosti. Službeni glasnik RS, br. 104, sa kasnijim izmenama i dopunama
*** (2007) Zakon o odbrani. Službeni glasnik RS, br. 116 sa kasnijim izmenama i dopunama
*** (2002/2011) Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela. Službeni glasnik RS, br. 42/2002, 27/2003, 39/2003, 67/2003, 29/2004, 58/2004 - dr. zakon, 45/2005, 61/2005, 72/2009, 72/2011 - dr. zakon i 101/2011 - dr. zakon)
*** (1992/2011) Zakon o oružju i municiji. Službeni glasnik RS, br. 9/1992, 53/1993, 67/1993, 48/1994, 44/1998, 39/2003, 85/2005, 101/2005, 27/2011
*** (2015) Zakon o oružju i municiji. Službeni glasnik RS, br. 20
*** (2005/2011) Zakon o policiji. Službeni glasnik RS, br. 101/05, 63/2009-odluka Ustavnog suda i 92/2011
*** (2013) Zakon o privatnom obezbeđenju. Službeni glasnik RS, br. 104 sa kasnijim izmenama i dopunama
*** (2009) Zakon o tajnosti podataka. Službeni glasnik RS, br. 104
*** (2009) Zakon o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji. Službeni glasnik RS, br. 88
*** (2013) Informator o radu Bezbednosno-informativne agencije. Beograd: Bezbednosno-informativna agencija, 1. februar, dostupno i na: www.bia.gov.rs
*** (2010/2012) Pravilnika o vršenju bezbednosnih provera koje sprovodi VBA. Službeni vojni list, br. 18/10, 23/12
*** (2007) Zakon o Vojsci Srbije. Službeni glasnik RS, br. 116, sa kasnijim izmenama i dopunama
Bajagić, M. (2007) Metodika obaveštajnog rada. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Bajagić, M. (2010) Špijunaža u XXI veku savremeni obaveštajno-bezbednosni sistemi. Beograd: Book & Marso
Mijalković, S., Milošević, M. (2011) Obavještajno-bezbjednosna djelatnost i službe. Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova
Mijalković, V.S. (2011) Nacionalna bezbednost. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Milašinović, R.M. (1984) CIA - moć i politika. Zagreb: Birotehnika
Milašinović, R.M. (1981) Tajne paralele - obaveštajna služba u međunarodnim odnosima. Beograd: 4. Jul
Stajić, L. (2008) Osnovi sistema bezbednosti sa osnovama istraživanja bezbednosnih pojava. Novi Sad: Pravni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/NBP1502196M
objavljen u SCIndeksu: 06.11.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka