Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 39, br. 1-2, str. 21-26
Marketing strategija malog preduzeća
Megatrend Univerzitet, Beograd
Ključne reči: malo preduzeće; mali preduzetnik; SWOT analiza; komunikacioni miks
Sažetak
Mala preduzeća pokazuju izvesne specifičnosti u domenu neophodnih karakteristika za kreiranje marketing strategije. Cilj ovog rada je pokušaj analize marketing strategije malih preduzeća. Neophodni preduslov analize je definisanje malog preduzeća. Analiziraju se specifični zahtevi koji se postavljaju pred malog preduzetnika. Poseban deo rada rasvetljava strategijsko upravljanje malim preduzećem. Tržišnom komuniciranju malog preduzeća je posvećen posebni deo rada. Navedene su i neke od karakterističnih prednosti i problema malih preduzeća.
Reference
*** (2005) How your small business can become a leader. Publishers Weekly, New York, Nov 7
Drucker, P.F. (1986) Managing for results. London-New York: Harper Collins, Perennial Liberari Edition
Fifield, P., Gilligan, C. (1995) Strategic marketing management. Oxford: Butterworth-Heinemann
Hillidge, J. (1990) Planning for growth in a small company. International Journal of Strategic Management: Long Range Planning, br. 3
Hodgets, R.M., Kuratko, D.F. (1996) Effective small business management. Chicago, itd: Dryden Press
Hubler, D. (2005) 5 tricks for small businesses looking to prosper. Federal Computer Week, Sep 5
Maričić, B. (1999) Procenjivanje sposobnosti firme. Poslovna politika, br. 7-8
Milićević, V. (1999) Alternativne strategije za mala preduzeća. Poslovna politika, br. 7- 8
Milisavljević, M.D. (1998) Marketing. Beograd: Poslovna škola Megatrend
Milisavljević, M., Todorović, J.B. (2000) Marketing strategija. Beograd: Ekonomski fakultet
Napuk, K. (1996) The strategy led business: Step-by-step strategic planning for small and medium sized companies. McGraw-Hill
Paunović, B. (1997) Strategijsko upravljanje malim preduzećem. u: Milisavljević M., Hanić H. [ur.] Menadžment i strategije transformacije preduzeća, Beograd: Ekonomski fakultet
Radosavljević, G. (1996) Preduzetništvo kao sistem menadžmenta malih i srednjih preduzeća. Ekonomski anali, vol. 40, br. 127, str. 130-138
Scarbrough, N.M., Zimmerer, T.W. (1996) Effective small business management. Upper Saddle River, NJ: Pearson education
Stojkov, A. (2003) Komuniciranje direktora marketinga malog preduzeća. Beograd: Ekonomski fakultet, specijalistički rad
Stokes, D. (1998) Small business management. London: DP Publications
Valas, E. (2005) Small business survives. Philadelphia: Dealerscope, Jan
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2009.

Povezani članci

Sociološki pregled (1995)
Sociološka analiza 'marketing strategija'
Bolčić Silvano I.

Industrija (2011)
Model menadžment konsaltinga za preduzetnike i vlasnike malih preduzeća
Dukić Dragan, i dr.

Ekonomika (1991)
Formulisanje marketing strategije
Stanković Ljiljana V.

prikaži sve [125]