Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 7  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 58, br. 2, str. 237-244
Razvoj CRM-a malih preduzeća
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
Ključne reči: CRM; male organizacije; eCRM; konkurentska prednost; CRM strategija
Sažetak
Upravljanje odnosima sa kupcima (CRM) obuhvata postupke koji mogu pomoći malim preduzećima da prevaziđu svoje konkurente i obezbede dodatnu vrednost svojim korisnicima. Za razliku od velikih preduzeća, veoma malo pažnje je posvećeno na istraživanje problema CRM-a u malim preduzećima. CRM je poslovna strategija koja se može primenjivati unutar preduzeća nezavisno od veličine preduzeća ili količine roba ili usluga koje prodaje. Velika i mala preduzeća procenjuju kvalitet korisničkih usluga, lojalnost korisnika, koji su manje osetljivi na promenu cena i prepoznaju da je privlačenje novih korisnika u današnje vreme skuplje od zadržavanja postojećih. Ovim radom se istražuju razvoj i prednosti u upravljanju odnosima sa korisnicima unutar male poslovne jedinice.
Reference
*** (2011) Top 10 CRM software products for small businesses. http://www.smallbizcrm.com/top-crm-software.html, zadnja poseta 16.11
Chen, J., Popovich, K. (2003) Understanding Customer Relationship Management (CRM): People, process and technology. Business Process management Journal, vol. 9, br. 5, str. 672-688
Domazet, I. (2007) Unapređenje konkurentnosti preduzeća primenom CRM strategijskog koncepta. Beograd: Ekonomski institut
Goldenberg, B.J. (2008) CRM in real time: Empowering customer relationships. Medford, New Jersey: Information Today, Inc
Greenberg, P. (2004) CRM-At the speed of light: Essential customer strategies for the 21st century. New York: McGraw-Hill
Halligan, B. (2006) Why CRM initiatives fail at small businesses and startups. http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/52/Why-CRM-Initiatives-Fail-At-Small-Businesses-and-Startups.aspx, zadnja poseta 08.11.2011
Hanić, H. (2010) Savremeni koncepti marketing menadžmenta. u: Međunarodna naučna konferencija Menadžment 2010, Kruševac, 17-18, Zbornik radova, 1-6
Kotler, P., Keller, K.L. (2006) Marketing management. New Jersey: Pearson Education
Mehta, A. (2011) Strategic entrepreneurship: An integrated innovative entrepreneurship process for CRM implementation at Indian SMEs. Elixir Adv Engg Info, vol 39, 4714-4721
Milović, B. (2011) The basic reasons for the failure of CRM implementation. u: Eighth AIMS International Conference on Management, Ahmedabad: AIMS, pp. 1-4
Peppers, D., Rogers, M. (2004) Managing customer relationships. New York, itd: Wiley
Puhakainen, J., Malinen, P. (2008) Business models that matter- towards a classification of business models in SME context. u: Advancing Small Business and Entrepreneurship, Halifax: International Council for Small Business World Conference
Torggler, M. (2008) The functionality and usage of Crm systems. World Academy of Science, 300-308
Tumbas, P. (2004) E-marketing i automatizacija upravljanja odnosima sa kupcima. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, (11): 105-111
Turban, E., Mclean, E., Wetherbe, J. (2003) Informaciona tehnologija za menadžment. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Urbanskiene, R., Daiva, Ž., Chreptavichiene, V. (2008) The model of creation of customer relationship management (CRM) system. Engineering Economics, 51-58
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.