Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2018, br. 44, str. 403-415
Determinacija uticaja izbegličke krize na nivou bezbednosti malih država korišćenjem metoda DEMATELa
aInstitut za srpsku kulturu, Leposavić
bUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za poslovne studije i pravo - FPSP, Beograd
cEvropski univerzitet Brčko, Fakultet političkih nauka, Brčko Distrikt, BiH

e-adresadragan_tancic@yahoo.com, gordicmiodrag@gmail.com, deimos_kod@yahoo.co.uk
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Ključne reči: Izbeglička kriza; mala država; nivoi bezbednosti; DEMATEL
Sažetak
Izbeglička kriza predstavlja jedan od ozbiljnijih događaja koji su do sada obeležili XXI vek. Migracije muslimanskog sveta iz Severne Afrike i sa Bliskog Istoka su milionske i prete da izmene, već poljuljanu, demografsku sliku evropskog kontinenta. Imajući u vidu želju većine izbeglica da dođe do teritorija razvijenih zemalja Zapadne Evrope, moglo bi se zaključiti da je opasnost, po nivoe bezbednosti malih država, relativno mala. Međutim, ključne sile Evropske Unije pokušavaju na svaki način da rasporede migrante širom Evrope. U slučaju takvograspleta ekonomska i socijetalna bezbednost tih država bi značajno bila ugrožena. Zbog toga je neophodno da političko rukovodstvo stalno insistira na dogovorima o rešavanju pitanja izbegličke krize. Samo na taj način, proaktivnim delovanjem, prema najbitnijim zemljama Evropske Unije, moguće je snmanjiti priliv izbeglica, i njihov ostanak na teritoriji malih država, uključujući i Republiku Srbiju. Pokazatelji ovog istraživanja mogu da budu osnova za buduća istraživanja iz ove oblasti. Naime, primenom raznih metoda grupnog odlučivanja uz primenu ekspertskih ocena moguće je proceniti na ekspertskom nivou pravce daljeg razvoja izbegličke krize, kao i drugih globalnih tokova i njihovog uticaja na sve sfere društvenog života, uključujući i bezbdnost država. Samo stalnim praćenjem dešavanja i njihovim sistematskim analiziranjem moguće je stvoriti uslove za proaktivno delovanje države i sprečavanje njene ugroženosti od strane negativnih globalnih tokova, u kakve se može svrstati i izbeglička kriza.
Reference
Anderson, B. (1991) Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism. London: Verso
Beta, Tanjug (2015) Angela Merkel - Pitanje migranata u EU, važnije od evra i Grčke. Blic, 16. avgust 2015. . [16.08.2015]
Buzan, B., Waever, O., de Wilde, J. (1998) Security: A new framework for analysis. Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers
Gordić, M., Petrović, I. (2014) Raketni sistemi u odbrani malih država. Beograd: MC Odbrana
Gordić, M., Petrović, I., Tančić, D. (2017) The impact of refugee crisis on the security of western balkan countries. International journal of economics and law, 20 (03): 31-47
Moghaddam, N.B., Sahafzadeh, M. (2010) Strategic environment analysis using DEMATEL method through systematic approach: Case study of an Energy Research Institute in Iran. Management Science and Engineering, 4 (4), 95-105
Smith, A. (1991) National identity. England: Penguin Book
Sumrit, D., Anuntavoranich, P. (2013) Using DEMATEL Method to Analyze the Casual Relations on Technological Innovation Capability Evaluation Factors in Thai Technology-Based Firms. International Transaction Journal of Engineering, Management and Applied Sciences and Technologies, 81-103
Todorović, L., Milutinović, M. (2016) Globalne tendencije i hibridni rat. SVAROG - naučno-stručni časopis, Banja Luka
UNHCR-Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (2015) Europe: Syrian Asylum applications. . [17.4.2016]
UNHCR-Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (2015) The crisis in Syria. . [17.4.2016]
Vietti, F., Scribner, T. (2013) Human Insecurity: Understanding International Migration from a Human Security Perspective. Journal on Migration and Human Security, 1(1): 17-31
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina1844403T
objavljen u SCIndeksu: 02.08.2018.
Creative Commons License 4.0