Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 23  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 70, br. 1, str. 87-104
Doprinos pozorišne pedagogije društvenom i individualnom razvoju učenika u nastavi nemačkog kao stranog jezika
Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet, Katedra za nemački jezik i književnost

e-adresamarija.nijemcevic@filum.kg.ac.rs
Ključne reči: pozorišna pedagogija; nemački kao strani jezik; društveni razvoj; individualni razvoj; etnički diverzitet
Sažetak
Cilj sprovedenog istraživanja bio je ispitivanje doprinosa pozorišne pedagogije društvenom i individualnom razvoju učenika u nastavi nemačkog kao stranog jezika. Ciljnu grupu su činili ispitanici većinske srpske nacionalnosti i manjinske romske grupe. Kao interaktivna tehnika prikupljanja podataka u kvalitativnim istraživanjima korišćena je polustrukturisana grupna diskusija. Rezultati su pokazali da usmerene pozorišno-pedagoške aktivnosti doprinose snižavanju nivoa socijalne distance u etnički heterogenoj grupi i da intergrupni kontakti u ovakvom radu podstiču vršnjačku interakciju i jačanje osećaja zajedništva bez obzira na individualne razlike. Društveni razvoj je uticao i na individualni, i to na tri ravni: konativnoj, kognitivnoj i afektivnoj. S obzirom na to da supradisciplinarna saradnja između teatrologije, pedagogije i glotodidaktike pogoduje kreiranju konteksta aktivnog saradničkog učenja, koncepte pozorišne pedagogije bi trebalo integrisati u nastavne i/ili vannastavne aktivnosti. Na taj način bi se učenici depriviranih grupa i većinske populacije motivisali da svojim sposobnostima i talentima obogate intergrupne odnose u sistemu formalnog obrazovanja, što je uslov za razvijanje interkulturnog obrazovanja i sticanja svesti o njegovoj važnosti.
Reference
*** (2020) Pravilnik o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje. Prosvetni glasnik, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 104
Bidlo, T. (2006) Theaterpädagogik: Einführung. u: Theaterpädagogik: Einführung, Essen: Oldib Verlag Oliver Bidlo
Bošnjak, M. (2015) Primena istraživačke metode u realizaciji fizičkih sadržaja u nastavi prirode i društva. Doktorska disertacija, Preuzeto sa NaRDUS (123456789/1695)
Czerny, G. (2010) Theater-SAFARI, Praxismodelle für die Grundschule. Braunschweig, Germany: Bildungshaus Schulbuchverlage
Jahnke, M. (2008) Hilfe, ein Theaterpädagoge. u: E. Christ [ur.] Schule und Theater - eine Symbiose, Stuttgart: Donauschwäbische Kulturstiftung des Landes Baden-Württemberg, 16-31
Johnson, D., Johnson, R. (2013) Cooperative Learning and Nonacademic Outcomes of Schooling: The Other Side of the Report Card. u: J. Peterson; A. Digby [ur.] Secondary Schools and Cooperative Learning: Theories, Models and Strategies, New York: Routledge, 81-151
Lamnek, S. (1998) Gruppendiskussion. Theorie und Praxis. Weiheim - Basel: Beltz Verlag
Mayring, P. (2002) Einfuhrung in die qualitative Sozialforschung. Eine Einleitung zum qualitativen Denken. Weinheim - Basel: Beltz Verlag
Milutinović, J. (2009) Progresivizam u obrazovanju - teorija i praksa. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 41, br. 2, str. 264-283
Milutinović, J. (2011) Socijalni konstruktivizam u oblasti obrazovanja i učenja. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 43, br. 2, str. 177-194
Petrović, J.M. (2016) Svi smo bili tekst - sadašnje stanje u institucionalizovanoj nastavi književnosti u Srbiji. Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet
Stamenković, I. (2015) Dramska umetnost i obrazovanje - različiti pravci i pristupi u primeni dramskih i/ili pozorišnih tehnika. Nastava i vaspitanje, vol. 65, br. 4, str. 809-822
Vigotski, L. (1996) Problemi opšte psihologije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/nasvas2101087N
primljen: 15.01.2021.
revidiran: 08.04.2021.
prihvaćen: 10.04.2021.
objavljen u SCIndeksu: 12.06.2021.
Creative Commons License 4.0