Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 8 od 23  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 10, br. 1, str. 157-172
Perspektive ruralnog ženskog preduzetništva u AP Vojvodini
aInstitut ekonomskih nauka, Beograd
bUniverzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica

e-adresaolja.ivanovic@ien.bg.ac.rs, petar.mitic@ien.bg.ac.rs, neda.raspopovic@educons.edu.rs
Projekat:
Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU (MPNTR - 47009)
Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: strateški pravci ekonomskog razvoja i usklađivanja sa zahtevima EU (MPNTR - 179015)

Sažetak
Cilj rada je da se analizira položaj žena u ruralnom području Republike Srbije i AP Vojvodine. Anketna istraživanja i studije različitih autora i donatora vršena su više puta od 2007. do 2013. godine i nažalost su gotovo iste rezultate: položaj žena u ruralnom području Srbije je u veoma lošem stanju. Kako se seoska gazdinstva mahom nalaze na teritoriji Vojvodine, i u radu je dat akcenat na žene iz ovog područja. Položaj žena u društvu se preslikava na položaj žena na selu. Veoma su retke žene koje se bave preduzetništvom. To jednim delom zavisi od stepena obrazovanja, a drugim delom u zavisnosti od posedovanja finansijskih sredstava za realizaciju preduzetničke ideje. Uočen je nedostatak svesti i volje za pokretanjem samostalnog biznisa kod žena koje žive u ruralnom području. Iako je Srbija potpisnik različitih međunarodnih konvencija, koje je obavezuju na ravnopravnost polova, strategije donešene na nivou Srbije ili Vojvodine nisu doživele svoje otelotvorenje u praksi. To svakako utiče na nespremnost žena da se upuste u preduzetnički pokušaj, a broj preduzetnica se smanjuje. Da bi se situacija poboljšala nužno se mora posegnuti za različitim oblicima edukacije žena u zavisnosti od sklonosti, godina, stepena obrazovanja i slično. Korišćene metode istraživanja su karakteristične za društvene nauke, a u ovom radu podrazumevaju: desk istraživanja, analiza anketa koje su ranije urađene na reprezentativnom uzorku preduzetnica i menadžerki, istorijska i komparativna analiza i kvalitativno istraživanje.
Reference
*** Žene na selu - istraživanja. http://www.zenenaselu.org
*** Nacionalna strategija za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti u periodu 2009-2015. godine. http://www.gendemet.rs/files/dokumenta/Domaci/Nacionalna_strategija_cir.pdf
*** (2014) Program razvoja AP Vojvodine 2014-2020. http://www.region.vojvodina.gov.rs/upload/Program_razvoja_AP_Vojvodine_2014_2020_3891.pdf
*** (2015) Future of jobs report 2015. World Economic Forum, http://www3.weforum.org/docs/Media/WEF_Future_of_Jobs_embargoed.pdf
*** (2015) Global gender gap report 2015. World Economic Forum, http: //www3.weforum.org/docs/GGGR2015/cover.pdf, http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/economies/
*** Human development reports. United Nations Development Programme, http://hdr.undp.org/en/content/gender-development-index-gdi
*** Human development reports. United Nations Development Programme, http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii
*** Human development reports. United Nations Development Programme, http://hdr.undp.org/en/countries
Aidis, R., Welter, F., Smallbone, D., Isakova, N. (2007) Female entrepreneurship in transition economies: the case of Lithuania and Ukraine. Feminist Economics, 13(2): 157-183
Anielski, M. (2001) Measuring the Sustainability of Nations: The Genuine Progress indicator System of Sustainable Wellbeing Accounts. u: The Fourth Biennial Conference of the Canadian Society for Ecological Economics: Ecological Sustainability of the Global Market Place, Montreal, Quebec
Babović, M., Luković, O. (2008) Žene na selu kao pomažući članovi poljoprivrednog domaćinstva: položaj, uloge i socijalna prava. Beograd: Dedraplast
Babović, M. (2014) Položaj žena u biznis sektoru u Srbiji. Beograd: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Babović, M. (2014) Rodni aspekti pristupa ekonomskim resursima u procesima teritorijalizacije - istraživanje u zlatiborskom regionu. Sociološki pregled, vol. 48, br. 3, str. 353-381
Blagojević, H.M. (2013) Rodni baromenar u Srbiji: razvoj i svakovnevni život. Beograd: Program Ujedinjenih nacija za razvoj
Blagojević, M. (2010) Žene na selu u Vojvodini: svakodnevni život i ruralni razvoj, rezultati anketnog istraživanja. Novi Sad: Pokrajinskn zavod za ravnopravnost polova
Blagojević, M. (2008) Seoske ženske organizacije u Vojvodini: Međutim. meni se najviše sviđa ono što pokušavamo da uradimo nešto dobro. Studija. Novi Sad: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova
Buvač, D. (1990) Ekonomika sa srcem - američki ekonomisti za jugoslavensku uputrebu. Zagreb: August Cesarec
Gill, R., Ganesh, S. (2007) Empowerment, Constraint, and the Entrepreneurial Self: A Study of White Women Entrepreneurs. Journal of Applied Communication Research, 35(3): 268-293
Ivanović-Munitlak, O. (2005) Ekološki aspekti održivog razvoja - međunarodna i regionalna komparacija. Univerzitet u Novom Sadu, doktorska disertacija
Ivanović-Munitlak, O., Raspopović, H., Mitić, P., Jovanović, L. (2014) Kvantifikacija bogatstva društva u smislu održive privrede. Ecologica, 71(1), str. 165-168
Ivanović-Munitlak, O.D. (2012) Beyond GDP vs. GDP - savremene tendencije u merenju nivoa ekonomskog razvoja zemlje. Poslovna ekonomija, vol. 6, br. 2, str. 49-61
Penezić, N. (2009) Preduzetništvo - savremeni pristup. Sremska Kamenica: Univerzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije
Radović, M.M. (2015) Female entrepreneurship in transition economies: Trends and challanges. UK: Palgrave Macmillan, str. 9-30
Sustainable Society Foundation http://www.ssfindex.com/
Weeks, J., Seiler, D. (2001) Women's entrepreneurship in Latin America: An exploration of current knowledge. Inter-American Development Bank, http://www.iadb.org/publications/
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/PosEko1601157M
objavljen u SCIndeksu: 09.09.2016.

Povezani članci