Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 10 od 23  
Back povratak na rezultate
Društvene promene i razvoj obrazovanja u društvima u tranziciji
aUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet pedagoških nauka, Jagodina
bUniverzitet u Nišu, Učiteljski fakultet, Vranje
Projekat:
Održivost identiteta Srba i nacionalnih manjina u pograničnim opštinama istočne i jugoistočne Srbije (MPNTR - 179013)

Sažetak
Autori ovog rada imali su cilj da na primeru Republike Srbije, koja već više od dve decenije prolazi kroz kompleksne promene tragajući za novom formom razvoja, istaknu povezanost između tranzicionih procesa i promena u institucionalizovanom obrazovanju. Istaknuti su izazovi i problemi koje sobom nosi novi društvenoekonomski razvojni kontekst i njihov uticaj na područje obrazovanja. Nacionalna strategija obrazovanja je u značajnoj meri saobražena zahtevima istaknutim u međunarodnim dokumentima koja regulišu područje obrazovanje, a jedan od njih je i Volonjska deklaracija. Društva u tranziciji, sklona podržavanju razvojnog modela društava uključenih u integracije kojima teže, nekritički prihvataju ponuđena rešenja i na području obrazovanja, često se odričući pozitivnih dostignuća 'domaćeg ' obrazovanja.
Reference
*** (2005) Prvi izveštaj o implementaciji strategije za smanjenje siromaštva u Srbiji. Beograd: Vlada Republike Srbije
Barlou, M., Robertson, H. (2003) Homogenizacija školstva. u: Mander Džeri, Goldsmit Edvard [ur.] Globalizacija - argumenti protiv, Beograd: Clio, str. 81-96
Bourdieu, P., Passeron, J. (1977) Reproduction in education, society and culture. Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications
Bruner, J. (2000) Kultura i obrazovanje. Zagreb: Educa
Delor, Ž. (1996) Obrazovanje skrivena riznica - izveštaj međunarodne komisije o obrazovanju za 21. vek. Beograd: Ministarstvo prosvete Vlade Republike Srbije, 131-145
Haralambos, M., Holborn, M. (2002) Sociologija teme i perspektive. Zagreb: Golden marketing
Haralambos, M., Heald, R. (1989) Uvod u sociologiju. Zagreb: Globus
Ivanović, S. (2005) Sociologija obrazovanja. Jagodina: Učiteljski fakultet
Ivanović, S. (2006) Društveni razvoj i obrazovanje. Jagodina: Učiteljski fakultet
Mitrović, L. (2009) Tranzicija u periferni kapitalizam: ogledi iz sociologije globalnih i regionalnih promena. Beograd: Institut za političke studije
Ratković, M.Đ. (1997) Obrazovanje i promene. Beograd: Učiteljski fakultet
Trifunović, V., Savović, M. (2001) Siromaštvo i obrazovanje. Jagodina: Pedagoški fakultet
Volerštajn, I. (2005) Posle liberalizma. Beograd: Službeni glasnik
Zdravković, D. (2010) Global Education: Education for Peace and Less Violence. Didactica Slovenica -pedagoška obzorja, vol. 25; br. 2, 170-184
Zdravković, D., Stanojević, D. (2011) Mogućnost humanog kapitala u obezbeđivanju konkurentnosti srpskog obrazovanja u procesu globalizacije. u: Starc J. [ur.] Človeški kapital kot vir uspeha v procesu globalizacije, Novo Mesto: Visokošolsko središče, 524-538
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/gufv1405295T
objavljen u SCIndeksu: 26.05.2015.

Povezani članci