Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 10 od 12  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 39, br. 2, str. 167-182
Socijalna distanca i stereotipi o Romima kod dece novosadskih osnovnih škola
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju
Ključne reči: socijalna distanca; obrazovanje Roma; stereotip o Romima
Sažetak
Istraživanje predstavljeno ovim radom obuhvatilo je 575 učenika iz četiri novosadske osnovne škole. Od tog broja 58 učenika bilo je romske nacionalnosti dok su ostali bili Srbi, Mađari, Slovaci, Hrvati itd. U istraživanju je utvrđivana izraženost socijalne distance prema šest grupa (Romi, Mađari, Srbi, Hrvati, Rusini i Slovaci), kao i postojanje i struktura auto- i heterostereo-tipa o Romima. Poduzorke su činili učenici iz škola koji imaju svakodnevni kontakt sa Romima (dakle, iz škola koje pohađaju i Romi) i učenici koji nemaju tu vrstu kontakta (škole bez romske dece). Rezultati pokazuju da je socijalna distanca prema Romima viša od distance prema ostalih pet grupa, čak i kod samih Roma. Takođe, nisu utvrđene statistički značajne razlike u izraženosti socijalne distance prema Romima kod dece koji imaju i onih koji nemaju svakodnevni kontakt sa Romima. Očekivano, autostereotipi su bili pozitivniji, dok su jezgro Heterostere-otipa činile i pozitivne i negativne osobine.
Reference
Arsenović-Pavlović, M.I., Buha, N., Jolić, Z., Petrović, N. (2002) Socijalna distanca dece Roma i dece ne-Roma, obrazloženja distance. u: Empirijska istraživanja u psihologiji (VIII), Beograd, 7-8 februar, Knjiga rezimea, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju, Saopštenje, str. 30
Biro, M. (1994) Psihologija postkomunizma. Beograd: Beogradski krug
Biro, M., Mihić, V., Milin, P., Logar-Đurić, S. (2002) Da li su društveno-političke promene u Srbiji promenile nivo autoritarnosti i etnocentrizma građana?. Psihologija, vol. 35, br. 1-2, str. 37-47
Đurović, B. (2002) Socijalna i etnička distanca prema Romima u Srbiji. Facta universitatis - series: Philosophy, Sociology and Psychology, vol. 2, br. 9, str. 667-681
Eller, A., Abrams, D. (2002) Intergroup contact in schools: The roles of class identification and levels of categorisation. u: British Psychological Society`s Social Psychology Section Conference, Book of Abstracts, str. 13
Kuzmanović, B.R. (1994) Socijalna distanca prema pojedinim nacijama. u: Lazić Mladen [ur.] Razaranje društva: jugoslovensko društvo u krizi 90-ih, Beograd: Filip Višnjić
Marjanović, M.Lj. (2001) U susretu sa etničkim stereotipijama o Romima. Facta universitatis - series: Philosophy and Sociology, vol. 2, br. 8, str. 433-443
Mihić, V., Mihić, I. (2004) Quality of Life in Multicultural Regions: Stereotypes of Roma in Serbian School-chlidren. u: 1st International Conference Quality of Life and Psychology, Book of abstracts, 77
Mihić, V., Mihić, I. (2004) Kontakt hipoteza na delu-da li blizina znači i bliskost?. u: 52. naučno-stručni skup psihologa Srbije, Knjiga rezimea, str. 50
Mihić, V., Lisul, I. (2002) Importance of learning about different cultures concerning ethnic distance in children age 6-10 in northern Serbia. u: British Psychological Society`s Social Psychology Section Conference, Book of Abstracts, str. 31
Mihić, V., Mihić-Lisul, I. (2003) Poznajem, prihvatam, poštujem - istraživanje etničke distanca kod dece i njihovih roditelja. Psihologija, vol. 36, br. 2, str. 167-182
Pantić, D.J. (1991) Nacionalna distanca građana Jugoslavije. u: Baćević Ljiljana i dr. [ur.] Jugoslavija na kriznoj prekretnici, Beograd: Konzorcijum instituta društvenih nauka u Jugoslaviji
Pettigrew, T.F. (1998) Intergroup contact theory. Annu Rev Psychol, 49: 65-85
Puhalo, S. (2003) Etnička distanca građana Republike Srpske i Federacije BiH prema narodima bivše SFRJ. Psihologija, vol. 36, br. 2, str. 141-156
Rutland, A., Cameron, L., Milne, A., McGeorge, P. (2002) National and ethnic intergroup bias amongst British children. u: British Psychological Society's Social Psychology Section Conference, Huddersfield, UK, 11-13 September, Book of Abstracts, str. 38
Sekelj, L.I. (2000) Etnička distanca, ksenofobija i etnonacionalitička manipulacija. Sociologija, vol. 42, br. 1, str. 1-24
Sherif, M., Sherif, C. (1956) An outline of social psychology. New York: Harper and Bros
Tajfel, H., Turner, J.C. (1986) The social identity theory of intergroup behaviour. u: Worchel S. i Austin W.G. [ur.] Psychology of intergroup relations, Chicago: Nelson Hall
Trebješanin, B.M. (1999) Psihologija patriotizma i obrasci socijalizacije. Beograd: Zadužbina Andrejević
Turjačanin, V., Čekrlija, Đ., Powell, S., Butollo, W. (2002) Etničke distance i etnički stereotipi studenata psihologije u Banjaluci i Sarajevu. u: 8. naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Knjiga rezimea
UNDP (2005) Snaga različitosti - izveštaj o humanom razovju Srbija 2005. Beograd: Čugura print
Zervoulis, K., Lyons, E. (2002) Predicting ingroup favouritism and outgroup derogation in a multicultural context: The effects of history representations, group identification, collective self-esteem and integroup contact. u: British Psychological Society`s Social Psychology Section Conference, Book of Abstracts
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.2298/PSI0602167F
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka