Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17

Sadržaj

članak: 2 od 9  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 43, br. 1, str. 126-139
Socijalno preduzetništvo
Centar za visoke ekonomske studije, Beograd

e-adresaKrstic.natasa@gmail.com
Sažetak
Socijalno preduzetništvo doživelo je u poslednjoj deceniji renesansu u svetu. Poslovni sektor, pritisnut ekonomskom krizom i imperativima društvene odgovornosti, počeo je da se okreće održivijim organizacionim modelima, koji u sebi objedinjavaju dobitnu i odgovornu orijentaciju. Socijalno preduzetništvo u celini karakteriše podrška i pomoć zajednici ili osetljivim društvenim grupama. Socijalni preduzetnici predstavljaju dokaz da finansijski uspeh ne isključuje odgovorno ponašanje prema društvenoj zajednici i životnoj sredini, kao i da društveno-koristan cilj može da bude uspešan poslovni pokretač. Ujedno, socijalna preduzeća mogu biti veoma koristan izvor preduzetničkih ideja u ekonomijama koje prolaze kroz tranzidju, sa visokim stopama nezaposlenosti. Popunjavanje praznina u pružanju određenih društvenih usluga, uz istovremeno ostvarivanje dobiti i mogućnost angažovanja čitave porodice, samo su neke od odlika sodjalnih preduzeća, koja bi mogla da postanu jedan od vodećih modela privređivanja i u srpskoj privredi.
Reference
Abu-Saifan, S. (2012) Social entrepreneurship: Definition and boundaries. Technology Innovation Management Review, 02, www.timreview.ca, april 2013, str. 25
British Council Socijalno preduzetništvo - biznis u službi zajednice. www.britishcouncil.org/sr/serbia-projects-social_enterprise.htm, mart 2013
Cvejić, S., Babović, M., Vuković, O. (2008) Mapiranje socijalnih preduzeća u Srbiji. Beograd: Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Srbija
Grupa 484 (2010) Socijalno preduzetništvo. Elektronski bilten, br. 1, 7, str. 3
Smart kolektiv (2013) Biznis po meri čoveka. u: Vodič za pokretanje socijalnog preduzetništva, Beograd, str. 20-41
Yunus, M., Moingeon, B., Lehmann-Ortega, L. (2010) Building Social Business Models: Lessons from the Grameen Experience. Long Range Planning, 43(2-3): 308-325
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bankarstvo1401126K
objavljen u SCIndeksu: 28.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka