Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 9 od 101  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 15, br. 1, str. 1-11
Društvene mreže - savremeni pristup u oglašavanju
aUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina, Beograd
bHBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o., Beograd

e-adresansimic68@gmail.com
Sažetak
Tehnološki napredak na globalnom nivou ostavio je značajan uticaj na odnose s javnošću. Nove komunikacijske tehnologije omogućile su stvaranje konkurentnih tržišta. Razvoj savremene tehnologije uticao je na proizvodnju tzv. personalnih proizvoda stvorenih na temelju poznavanja zahteva i sklonosti potrošaca. Samim tim se komunikacija temelji na dvosmernosti, a umesto komunikacijskog modela usmerenog prema masama, gde je dominantan smer "jedan na mnoge", u interaktivnim odnosima s javnošću glavno mesto zauzima komunikacijski model "jedan na jedan" i "mnogi na mnoge". Postoji visok stepen saglasnosti oko uloge i značaja društvenih mreža na svim nivoima, počev od uspeha korporacija na globalnom planu, pa sve do rešavanja svakodnevnih problema s kojima se suočavaju pojedinci. Među najvažnijim problemima izdvaja se sigurnost pojavljivanja kompanija u sajber prostoru. Ovaj rad treba da ukaže na prednosti ali i opasnosti sa kojima se kompanije suočavaju na putu ka osvajanju svog "parčeta" sajber prostora.
Reference
*** (2012) Nielsen Global AdView: Global advertising trends. Posećeno: 15.11.2019, https://www.nielsen.com
Bastos, M.T. (2014) Journalism Studies. Velika Britanija
Bauer, I. (2013) Digitalni marketing. Beograd: Zavod za udžbenike
Filipović, V., Kostić, M. (2003) Marketing menadžment - teorija i praksa. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Krum, C. (2010) Mobile marketing: Finding your customers no matter where they are. Indianapolis: Pearson Education
Reedy, J., Schullo, S., Zimmerman, K. (2000) Electronic marketing: Integrating electronic resources into the marketing process. Chicago: Dryden Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekonsig2001001S
primljen: 02.03.2020.
prihvaćen: 25.05.2020.
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci