Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 5 od 48  
Back povratak na rezultate
2019, br. 49, str. 61-72
Elementi političkih ideologija u pjesmama Alekse Šantića
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, Srbija

e-adresajelevujanovic@gmail.com
Sažetak
Mnogi kritičari Šantićevog književnog djela isticali su socijalne i rodoljubive elemente u njegovim pjesmama. Cilj ovog rada je da te elemente posmatra i analizira iz ugla političke torije. U tom smislu osnovno istraživačko pitanje rada je da li u pjesmama Alekse Šantića možemo prepoznati elemente velikih političkih ideologija, polazeći od definicija i karakteristika koje je dao Endru Hejvud u knjizi Političke ideologije. Rad polazi od pretpostavke da se u Šantićevim pjesmama mogu prepoznati elementi dve velike ideologije: socijalizma i nacionalizma. Međutim, smatramo da se elementi socijalizma u njegovim djelima temelje više na hrišćanskom pogledu na svijet nego na marksističkoj literaturi, a da se nacionalizam shvata inkluzivnije u smislu ideje da "naš narod" kod Šantića mogu da čine i muslimani. U istraživanju se koriste analiza diskursa i analiza sadržaja.
Reference
Bogdanović, M. (1961) Šantić kao socijalni pesnik. Beograd, Stari i novi
Deretić, J. (2007) Kratka istorija srpske književnosti. Beograd: Delfi
Hejvud, E. (2005) Političke ideologije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Ilić, S.L. (2016) Politički diskurs u pripovetkama Radovana Belog Markovića. Beograd: Fakultet političkih nauka, Doktorska disertacija
Kordić, R. (2008) Književnost je politika. Politika, Dostupno na: http://www.politika.rs/sr/clanak/34251/%D0%9A%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D 0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%98%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
Lebovic, M.A. (2014) Država i budućnost socijalizma. Beograd: Centar za politike emancipacije
Milinović, V. (2011) Književnost i politika. u: Pravo i društvo, Beograd: Službeni glasnik
Mumović, A.M. (2015) Jovan Skerlić kao učitelj života. dostupno na: https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-7337/2015/2217-73371501127M.pdf
Pavlović, M. (1974) Pretprazničko veče Alekse Šantića. u: Poezija i kultura, Beograd
Pederin, I. (1996) Književnost i politika. Obnovljeni život: časopis za filozofiju i religijske znanosti, (51)3, str 201-216
Subotić, M. (2005) Crno-beli svet - prilog istoriji dualnih tipologija nacionalizma. Filozofija i društvo, br. 26, str. 9-64
Živković, D. (2009) Pogovor. u: Pesme, Sremski Karlovci: Kairos
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bastina1949061V
objavljen u SCIndeksu: 28.01.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka