Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 7 od 48  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 66, br. 3-4, str. 203-212
Malaksavanje ekonomskog razvoja kao posledica socijalističke prošlosti
Alfa univerzitet, Beograd, Srbija
Ključne reči: institucije; tempo institucionalnih promena; reforme; centralizam; decentralizacija; socijalizam; kolektivizam; sistemski slom; privredni razvoj; ekstenzivni razvoj; ekonomska efikasnost
Sažetak
Rad se oslanja na prethodno ustanovljene rezultate istraživanja prema kojima je tobožnja superiornost socijalističkog institucionalnog poretka jedna zapanjujuća zabluda. Glavna poenta u dokazivanju da je prethodni sistem bio u stvari inferioran sastoji se u isticanju njegove neodrživosti. Visoke stope rasta ostvarivane u nekim periodima iz socijalističke prošlosti nisu pravi pokazatelji efikasnosti starog sistema zato što nisu mogle da budu trajno održane. Udarna poenta rada odnosi se na zabludu prema kojoj je socijalistički sistem bio zadovoljavajuće efikasan, a potom i na zastrašujuće posledice socijalističke institucionalne baštine. Tranzicione krize proizvod su starog sistema, a katastrofalna je greška pripisivati ih tržišno zasnovanom sistemu. Štaviše, baština starog sistema pogubno ograničava funkcionisanje novog i onemogućava mu da ostvari svoj pun potencijal. Sistemske promene ne samo da su bile praćene pogrešnim predstavama o komparativnoj efikasnosti alternativnih aranžmana, nego su, više od toga, omogućile i otkrile štetne učinke socijalističke prošlosti na domete i mogućnosti novog decentralizovanog poretka zasnovanog na privatnom vlasništvu.
Reference
Begović, B. (2016) Finansijsko posredovanje i privredni rast. u: Velike alternative u izgradnji institucionalnog poretka: Scientific conference of the Academy of Economic Sciences, Belgrade
Epstein, R. (2015) Our Fickle Fed. Defining ideas. October 15
Geler, M., Nekrics, A. (1986/2000) Utopija na vlasti - istorija Sovjetskog Saveza. Podgorica: CID
Hanke, S.H. (2016) Unraveling the secular stagnation story. Global Asia, September
Horvat, B., i dr. (1962) Uzroci i karakteristike privrednih kretanja u 1961. i 1962. godini. Beograd: SZPP, DAM-7
Horvat, B., i dr. (1969) Privredni ciklusi u Jugoslaviji. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Madžar, Lj. (2011) Iskušenja ekonomske politike u Srbiji. Beograd: Službeni glasnik
Madžar, L. (2017) The paradox of failed growth in the post-socialist economies: With reference to traits characteristic of Serbia. Ekonomika preduzeća, vol. 65, br. 5-6, str. 331-340
Madžar, L.D. (1992) Anatomija jugoslovenskog privrednog čuda, 1953-1964. Ekonomski anali, vol. 36, br. 113, str. 45-76
Madžar, L.D. (1992) Zlatni period i ostala čuda - demistifikacija jednog real-socijalističkog mita. Ekonomist, vol. 45, br. 3-4, str. 1-20
Meltzer, A.H. (2014) Recent major fed errors and better alternatives. Manuscript forwarded by the courtesy of Professor S. Pejovich
Mihailović, S. (2010) Priča o tranziciji ili naracija o našim beskrajnim menama. u: Mihailović S. [ur.] Kako građani Srbije vide tranziciju - istraživanje javnog mnenja tranzicije, Beograd: Friedrich Ebert Stiftung, pp. 7-28
Nutter, G.W. (1964/1983) The Soviet stir: Economic crisis and response. u: Political Economy and Freedom, Indianapolis: Liberty Fund, 181-188
Nutter, G. (1959) The Structure and Growth of Soviet Industry: A Comparison with the United States. Journal of Law and Economics, 2: 147-174
Pejovich, S. (1995) Economic analysis of institutions and systems. Dordrecht: Kluwer Academic Publichers
Tasić, S. (2016) Šta je kapitalizam i zašto nam je potreban?. Beograd: Heliks
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: referat po pozivu
DOI: 10.5937/EkoPre1804203M
objavljen u SCIndeksu: 23.08.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka