Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 4 od 141  
Back povratak na rezultate
2020, br. 166, str. 119-142
Crtice o tiraniji i očaju - rijaliti programi
Narodna biblioteka Srbije, Beograd
Ključne reči: rijaliti program; fenomen; kultura; politika; društvo; obrazovanje; narcisizam
Sažetak
Pokušavajući da temeljno sagledamo fenomen rijaliti programa u Srbiji ukazujemo na aktuelnu spregu duha palanke i najperfidnijih političko-medijskih instalacija kriminalnofamilijarističkog balkanskog neoliberalizma. Globalna industrija danas ima cilj da pojedinca zabavi do tačke političke i svake druge obamrlosti, pa je tako i funkcija raznih serija i TV programa (rijaliti) prevashodno zabavna. Uz sveopštu degradaciju obrazovanja, nauke i kulture, došlo je do slabljenja kritičkog aparata i snižavanja nivoa tolerancije, a na taj način svaka vrsta sadržaja, ma koliko banalan ili loš bio, nalazi svoju publiku koja nema potrebu za pobunom budući da je njena pažnja veoma perfidno usmerena na marginalne teme. Insistiranje na trivijalnim temama na širem planu rezultira političkom apatijom i opštom nezainteresovanošću za pitanja od šireg interesa.
Reference
*** (2020) Među nama. TV Nova S, 5. februar, https://www.youtube.com/watch?v=4vAkNZhkvOI
Anđić, B. (2019) Umnoj patnji nestasali. Politika, 16. novembar, Kulturni dodatak
Antonić, K. (2018) Rijaliti programi, uzrok ili posledica stanja u društvu?. 01.11.2018, https://www.masina.rs/?p=7729
Arsić, Lj. (2020) Osvrni se u gnevu. Politika, 11. januar, Kulturni dodatak
Božić, J. (2012) Panoptikon i panoptizam: Diskurs Reality show-a. Medijski dijalozi, br. 12, (Temat Reality Show povodom međunarodnog naučnog skupa, Cetinje, Crna Gora, 11-13. Maj 2012), Podgorica: Istraživački medijski centar Podgorica, str. 185-207
Bubnjević, S. (2020) Svitanje mračnog doba. Politika, 11. januar, Kulturni dodatak
Dragićević, R. (2020) Rečnik koji oduzima reči. Politika, 12. januar, http://www.politika.rs/scc/clanak/445660/Recnik-koji-oduzima-reci
Durvasula, R. (2019) Ostati ili otići - kako preživeti vezu sa narcisom. Beograd: Laguna
Đorđević, J. (2009) Postkultura. Beograd: Clio
Đorđević, M. (2019) Globalizovan ukus većine. Politika, 2. novembar, Kulturni dodatak
Đorđević, M. (2020) Umetnost ne mora da bude lepa. Politika, 8. februar, Kulturni dodatak
Đorđević, Ž. (2019) Sve sumornije odrastanje tinejdžera. Politika, 7. septembar, Kulturni dodatak
Đurđević, Č.M. (2019) Generacija ja. Politika, 23. novembar, Kulturni dodatak
Đurđević, Č.M. (2019) Hleba i igara prestola. Politika, 29. jun, Kulturni dodatak
Fuko, M. (1997) Nadzirati i kažnjavati. Sremski Karlovci - Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Gatto, J. (2010) Oružje za masovno poučavanje - putovanje nastavnika kroz mračni svijet obaveznog školovanja. Zagreb: Algoritam, https://2012-transformacijasvijesti.com/skolstvo-obrazovanje-iHti-programiranje/oruzje-za-masovno-poucavanje
Kusturica, E. (2019) Beogradski kontrapunkt. Beograd: Ministarstvo kulture i informisanja RS, jun
Marković, P. (2019) Ono si što radiš?. Politika, 4. maj, Kulturni dodatak
Mojsi, D. (2012) Geopolitika emocija - kako kulture straha, poniženja i nade utiču na oblikovanje sveta. Beograd: Clio
Panović, Z. (2020) Anomija kao sudbina. Danas, 22. februar, https://www.danas.rs/kolumna/zoran-panovic/anomija-kao-sudbina
Svensen, L.F.H. (2006) Filozofija zla. Beograd: Geopoetika
Trebješanin, G.B. (2019) Ideal ovog društva nisu deca nego investitori. Politika, 18. maj, Kulturni dodatak
Trivan, B. (2018) Ovo nije tekst o Zadruzi 2, ovo je tekst o posrnuloj državi. NOIZZ, 7. septembra, https://noizz.rs/kontra/ovo-nijetekst-o-zadruzi-2-ovo-je-tekst-o-posrnuloj-drzavi/kz87pc4
Tvengi, D. (2019) Internet generacija - dezorijentisanost dece u digitalnom dobu. Beograd: Psihopolis
Vukadinović, M. (2013) Zvezde supermarket kulture - medijska slava u potrošačkom društvu. Beograd: Clio
Vuksanović, D. (2007-2017) Filozofija medija -ontologija, estetika, kritika, I, II, III. Beograd: Cigoja
Zarić, G. (2018) Ostavi sve i čitaj. RTS 3, 1. maj, https://www.youtube.com/watch?v=FxeT2q_G0FE
Žižović, O. (2019) Psihologija anesteziranja života. Politika, 14. decembar, Kulturni dodatak
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura2066119B
objavljen u SCIndeksu: 02.07.2020.

Povezani članci

Gl Adv komore Vojvodine (2000)
Uloga suda u izvršenju krivičnih sankcija
Beljanski Slobodan

Kultura (2011)
Mediji i interdisciplinarnost - Cage & Althusser
Dedić Nikola

Kultura (2014)
Potrošačko društvo i moda
Maširević Ljubomir

prikaži sve [17]