Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 7 od 59  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 49, br. 1, str. 235-250
Briga o starim licima u sistemu socijalne zaštite Republike Srbije
Visoka škola socijalnog rada, Beograd

e-adresamina.simatkovic8@gmail.com
Ključne reči: vaninstitucionalna zaštita; institucionalna zaštita; resocijalizacija; socijalizacija; socijalna integracija; starenje; starost
Sažetak
Produženje životnog veka određuje položaj starih osoba u savremenom društvu. Stoga problemi starosti postaju značajna društvena pojava koja zaokuplja naučnu i stručnu pažnju gerontologa, gerijatara, sociologa, socijalnih radnika, kriminologa, psihologa i dr. Živimo u vremenu političkih i ekonomskih kriza i promena u kojima postoje kategorije stanovništva koje su ugrožene, osiromašene, bolesne, usamljene, ranjive, što je naročito izraženo kod stare populacije. Iako je, kod nas, staranje o starima, u velikoj meri, svedeno na porodicu i ima međugeneracijski karakter, sve češće porodica nije u stanju da sama snosi teret te brige. Mnoga stara lica žive sama ili u staračkim domovima, s obzirom na to da su mladi poslednjih dvadesetak godina napuštali zemlju i roditelje u potrazi za boljim životom. Kroz zakonska rešenja i Strategije o starima i u Republici Srbiji pokušava se, preko institucionalnih i vaninstitucionalnih oblika zaštite, pomoći osobama trećeg životnog doba.
Reference
*** (1991-2005) Zakon o socijalnoj zaštiti i obezbeđenju socijalne sigurnosti građana. Službeni glasnik RS, br. 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/2001, 84/2004, 101/2005, 115/2005
*** (1966) Rehabilitacija. Beograd: Prosveta, str. 779
*** (2006) Socijalna rehabilitacija. Beograd: autorsko izdanje
Drča, J. (2012) Društvo i stari. Novi Sad: Prometej
Manojlović, P. (1966) Socijalni rad i starost. Beograd: Gerontološko društvo Srbije
Satarić, N., Rašević, M. (2007) Vaninstitucionalna zaštita starijih ljudi u Srbiji. Beograd: Snaga prijateljstva-AMITY
Simić, M. (1996) Rehabilitacija invalida. Beograd: FPN
Stanković, B. (2002) Institucionalna briga o starima. Beograd: Gerontološko društvo Srbije
Vuković, D. (1988) Sistem socijalne sigurnosti. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ZRFFP49-20219
objavljen u SCIndeksu: 11.04.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka