Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 3 od 11  
Back povratak na rezultate
Socijalna distanca odeljenskih starešina od učenika i roditelja
Akademija vaspitačko-medicinskih strukovnih studija, Odsek Aleksinac, Kruševac

e-adresamilosevicaleksandra67@gmail.com
Sažetak
Kvalitet međuljudskih odnosa između učesnika vaspitno-obrazovnog procesa (odeljenskih starešina, učenika, roditelja) utiče na stvaranje povoljne socio-emocionalne klime u odeljenju i van njega, a ujedno je i značajan faktor integracije ili dezintegracije kolektiva, dobrih ili loših međuljudskih odnosa, zadovoljstva ili nezadovoljstva, uspeha ili neuspeha koji postižu učenici. Generalno, uvek pozitivno utiče na razvoj ponašanja kod učenika, a zavisi od uslova pod kojim je jedno odeljenje formirano, načina rukovođenja odeljenjem, od položaja koji učenici imaju u odeljenju, njihovih međusobnih odnosa, spremnosti učenika za odgovarajuću saradnju. Ovim radom smo istraživali socijalnu distancu koju odeljenski starešina postavlja u odnosu na učenike i njihove roditelje kao važan preduslov kvalitetne, otvorene, produktivne saradnje među akterima vaspitno-obrazovnog procesa. Uzorak su činili nastavnici u ulozi odeljenskog starešine, učenici i njihovi roditelji iz 36 osnovnih i srednjih škola Zlatiborskog okruga. Rezultati istraživanja ukazuju da odeljenske starešine u osnovnoj i srednjoj školi generalno ostvaruju blizak odnos sa učenicima i roditeljima, mada neposredniju saradnju ostvaruju odeljenske starešine u osnovnoj školi nego u srednjoj školi. Ovim se potvrđuje intenzivnija vaspitna funkcija osnovne škole, za razliku od dominantnije obrazovne funkcije srednje škole, a samim tim i dinamičniji, kompleksniji, otvoreniji i neposredniji rad odeljenskih starešina u osnovnoj školi sa učenicima i roditeljima.
Reference
Avramović, Z. (2010) Problem stvaranja socijalne klime u odeljenju. Pedagogija, vol. 65, br. 1, str. 104-117
Avramović, Z., Vujačić, M. (2010) Nastavnik između teorije i nastavne prakse. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Baard, P.P., Deci, E.L., Ryan, R.M. (2004) Intrinsic need satisfaction: A motivational basis of performance and well-being in two work settings. Journal of Applied Social Psychology, 34(10): 2045-2068
Bogardus, E.S. (1925) Measuring social distance. Journal of Applied Sociology, (9), 299-308, https://brocku.ca/MeadProject/Bogardus/Bogardus_1925c.html
Bogner, L., Matijević, M. (2005) Didaktika. Zagreb: Školska knjiga
Branković, D. (2013) Savremeni vaspitni izazovi i škola. u: Potkonjak N. [ur.] Godišnjak, Beograd: Srpska akademija obrazovanja, 29-50
Branković, N. (2014) Menadžment u razredu. Sombor: Pedagoški fakultet
Deci, E.L., Ryan, R.M. (2000) The 'what' and 'why' of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4): 227-268
Đermanov, J., Kosanović, M., Isak, D. (2016) Razredna klima kao novo područje pedagoškog savetovanja nastavnika. Pedagoška stvarnost, vol. 62, br. 3, str. 419-436
Gagné, M. (2003) The role of autonomy support and autonomy orientation in prosocial behavior engagement. Motivation and Emotion, 27(3): 199-223
Havelka, N. (2000) Učenik i nastavnik u obrazovnom procesu. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Havelka, N.N., Kuzmanović, B.R., Popadić, D.B. (2004) Metode i tehnike socijalnopsiholoških istraživanja. Beograd: Društva psihologa Srbije - Centar za primenjenu psihologiju
Hrnjica, S. (1985) Pol kao varijabla u eksperimentalnim istraživanjima u oblasti vaspitanja i obrazovanja. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 18, 111-118
Ilić, I. (2012) Što je zaista važno u odnosu nastavnika i učenika. u: Upravljanje razredom, Zagreb: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, 2-20
Jelavić, F. (2008) Didaktika. Jastrebarsko: Naklada Slap
Johnston, M.M., Finney, S.J. (2010) Measuring basic needs satisfaction: Evaluating previous research and conducting new psychometric evaluations of the Basic Needs Satisfaction in General Scale. Contemporary Educational Psychology, 35(4): 280-296
Joksimović, S., Gašić-Pavišić, S. (2007) Podsticanje prosocijalne orijentacije mladih u porodici i školi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Kodžaspirova, G.M. (2010) Pedagogika: učeb. dlâ studentov vuzov, obučaûŝihsâ po ped. special'nostâm. Moskva: KnoRus
Krivšenko, L.P., Vajndorf-Sysoeva, M.E., Ûzefavičus, T.A. (2005) Pedagogika. Moskva: Prospekt, ur. L.P. Krivšenko
Laketa, N. (1998) Učitelj-nastavnik-učenik. Užice: Učiteljski fakultet
Laketa, N. (2010) Vaspitanje i škola. Užice: Učiteljski fakultet
Laketa, N. (1995) Učenik u osnovnoj školi. Beograd: Učiteljski fakultet
Lalić, N. (2005) Nastavnik kao kreator klime u odeljenju. u: Joksimović S. [ur.] Vaspitanje mladih za demokratiju, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 183-203
Lalić-Vučetić, N., Đerić, I., Đević, R. (2009) Učenička autonomija i interpersonalni stil nastavnika u teoriji samodeterminacije. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 41, br. 2, str. 349-366
Mijanović, N. (2013) Vaspitna funkcija nastavnika između teorije i prakse. u: Potkonjak N. [ur.] Godišnjak, Beograd: Srpska akademija obrazovanja, 233-260
Milenović, Ž., Jeftović, M. (2012) Pedagoške kompetencije roditelja. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice, br. 14, str. 43-54
Milošević, A. (2015) Socijalna distanca učenika od nastavnika u starijim razredima osnovne škole. Učitelj, 1, 119-132
Milošević, A. (2016) Stilovi rada savremenog nastavnika. Užice: Regionalni centar za stručno usavršavanje nastavnika
Nikolić, R. (2012) Vaspitni postupci u porodici prema mišljenju roditelja. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice, br. 14, str. 21-32
Radosavljević, B., et al. (2016) Korak napred u saradnji škole i roditelja - vodič za odeljenjske starešine. Beograd: Pedagoško društvo Srbije
Ryan, R.M., Deci, E.L. (2000) Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1): 68-78
Selivanov, B.C. (2000) Osnovy obŝej pedagogiki: Teoriâ i metodika vospitaniâ. Moskva: Izd. centr 'Akademiâ'
Slastenin, V.A. (2003) Obŝaâ pedagogika. Moskva: Vlados
Smuđa, M.S., Luković, S.R., Petrović, D.S. (2019) Socijalna distanca i struktura stereotipa učenika osnovne škole prema Romima - kvantitativna i kvalitativna analiza. Zbornik radova Pedagoškog fakulteta, Užice, br. 21, str. 89-108
Suzić, N. (2005) Pedagogija za XXI vijek. Banja Luka: TT-Centar
Taylor, I.M., Ntoumanis, N., Standage, M. (2008) A self-determination theory approach to understanding the antecedents of teachers' motivational strategies in physical education. Journal of Sport and Exercise Psychology, 30(1): 75-94
Trnavac, N., Đorđević, J. (2013) Pedagogija - udžbenik za nastavnike. Beograd: Naučna KMD
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ZRPFU2022043M
primljen: 13.07.2020.
prihvaćen: 08.08.2020.
objavljen u SCIndeksu: 26.02.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka