Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 11  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 10, br. 1, str. 93-105
Socijalna distanca prema osobama sa intelektualnom ometenošću
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

e-adresakaljaca@eunet.rs, kaljaca@eunet.rs
Sažetak
Život osoba sa intelektualnom ometenošću u društvenoj zajednici ne podrazumeva istovremeno garanciju i realnu šansu da zaista aktivno i ravnopravno socijalno participiraju u toj zajednici. U ovom radu autori su analizirali istraživanja, čiji je cilj identifikacija faktora koji utiču na nivo socijalne distance prema osobama sa intelektualnom ometenošću. Socijalna distanca se definiše kao nivo spremnosti osoba opšte populacije da stupe u direktne, neposredne, recipročne socijalne interakcije sa osobama sa intelektualnom ometenošću i da kroz te interakcije ostvare određen stepen bliskosti. Na osnovu pregleda rezultata istraživanja, možemo istaći da veći deo opšte populacije samo deklarativno izražava pozitivne stavove prema osobama sa intelektualnom ometenošću. Većina autora navodi da se, u odnosu na druge oblike ometenosti, intelektualna ometenost i mentalna oboljenja, svrstavaju u najslabije socijalno prihvaćene kategorije. Osobe sa intelektualnom ometenošću su prevalentno izložene uticaju predrasuda i stigmatizaciji, što značajno utiče na niži nivo samopoštovanja kod ove populacije. Kako bi se ostvario optimum učestalosti, stabilnosti i reciprociteta kvalitetnih socijalnih interakcija između osoba sa intelektualnom ometenošću i osoba opšte populacije, neophodno je da se za ovu socijalnu grupu obezbede adekvatni modeli stanovanja, socioekonomska podrška, ali i da se radi na suzbijanju negativnih stereotipa i socijalnih atributa, koji još uvek dominiraju i određuju ove odnose.
Reference
*** (1953) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i fundamentalnih sloboda. Savet Evrope
*** (2007) Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom. Savet UN
*** (2006) Zakon o sprečavanju diksriminacije osoba sa invaliditetom. Sl. glasnik RS, br. 33
*** (2009) Zakon o zabrani diskriminacije. Službeni glasnik RS, br. 22
Abraham, C., Gregory, N., Wolf, L., Pemberton, R. (2002) Self-esteem, stigma and community participation amongst people with learning difficulties living in the community. Journal of Community & Applied Social Psychology, 12(6): 430-443
Ager, A., Myers, F., Kerr, P., Myles, S., Green, A. (2001) Moving home:Social integration for adults with intellectual disabilities resettling into community provision. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 14(4): 392-400
Corrigan, P.W., Edwards, A.B., Green, A., Diwan, S.L., Penn, D.L. (2001) Prejudice, social distance, and familiarity with mental illness. Schizophrenia bulletin, 27(2): 219-25
Dragojević, N., Hanak, N., Milačić-Vidojević, I. (2009) Odlike funkcionisanja porodica sa intelektualno ometenim detetom. u: Istraživanja u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji, Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, 259-269
Duvdevany, I. (2008) Do persons with intellectual disability have a social life? The Israeli reality. Salud Pública de México, 50, 2, pp.222-229
Emerson, E., Mcvilly, K. (2004) Friendship Activities of Adults with Intellectual Disabilities in Supported Accommodation in Northern England. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 17(3): 191-197
Glumbić, N., Brojčin, B. (2008) Ometenost i siromaštvo. Socijalna misao, vol. 15, br. 4, str. 91-101
Glumbić, N.P., Milačić-Vidojević, I., Kaljača, S. (2009) Faktorska struktura skala za procenu stavova prema osobama sa intelektualnom ometenošću. u: Nove tendencije u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji, Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, str. 269-285
Luftig, R.L., Muthert, D. (2005) Patterns of employment and independent living of adult graduates with learning disabilities and mental retardation of an inclusionary high school vocational program. Research in Developmental Disabilities, 26(4): 317-325
Matejić-Đuričić, Z., Đuričić, M. (2007) Socijalni stavovi studenata prema ometenima. u: Nove tendencije u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji, Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Pretty, G., Rapley, M., Bramston, P. (2002) Neighbourhood and community experience, and the quality of life of rural adolescents with and without an intellectual disability. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 27(2): 106-116
Rice, C.J. (2009) Attitudes of undergraduate students toward people with intellectual disability: Consideradtions for future policy makers. College Student Journal, Retrieved 4. 13. 2009 from www.hjghbeam.com
Strohmer, D.C., Grand, S.A., Purcell, M.J. (1984) Attitudes toward persons with a disability: An examination of demographic factors, social context, and specific disability. Rehabilitation Psychology, 29(3): 131-145
Thompson, J., Mcgrew, K., Bruininks, R. (2002) Pieces of the puzzle: Measuring the personal competence and support needs of persons with intellectual disabilities. Peabody Journal of Education, 77(2): 23-39
Yazbeck, M., Mcvilly, K., Parmenter, T.R. (2004) Attitudes toward people with intellectual disabilities: An Australian perspective. Journal of Disability Policy Studies, 15(2): 97
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.06.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka