Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 8 od 11  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 42, br. 3, str. 417-437
Etnička i socijalna distanca prema Romima
Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
Sažetak
Romi spadaju u red socijalno marginalizovanih etničkih grupa koje se lako mogu klasifikovati kao marginalna ili etno-klasa. U ovom radu su prezentirani nalazi istraživanja etničke i socijalne distance (2007) prema Romima. Konstatuje se da Romi spadaju u red etničkih grupa prema kojima je izražena veoma visoka socijalna i etnička distanca po svim posmatranim društvenim odnosima. Konstatuje se da su njihovo generacijsko siromaštvo i način života koji ono produkuje glavni uzroci ovako visoke distance. Pred društvom se, dakle, postavlja kao izuzetno važno pitanje prevazilaženja okolnosti koje održavaju takav njihov položaj u društvu. U radu se ukazuje i na neka od mogućih rešenja globalnog društvenog statusa Roma i pravce njihove integracije u ostatak društva.
Reference
*** (2007) Raskinuti lanac isključenosti - romska deca u jugoistočnoj Evropi. Beograd: Unicef Srbija
Antić, P. (2001) Povreda prava u Srbiji – izveštaj. Beograd: Centar za prava manjina Roma
Bašić, G.M. (2004) Političko-pravni položaj Roma u Srbiji'. u: Đorđević Dragoljub B. [ur.] Romi od zaboravljene do manjine u usponu, Niš: OGI
Bolčić, S. (2005) Post-socialist transformation and new work orientations: Serbia 1990-2003. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja, www.f.bg.ac.yu/isi/projects/abstract4.htm
Breznik, D., Raduški, N.M. (1993) Demografske odlike stanovništva SR Jugoslavije po nacionalnosti. Jugoslovenski pregled, vol. 37, br. 4
Buckingham, A. (1999) Is there an underclass in Britain. British Journal of Sociology, 1, vol. 50
Cvejić, S. (2005) Kultura siromaštva. Socijalna politika, mart
Dvorniković, V. (2000) Karakterologija Jugoslovena. Beograd, itd: Prosveta
Đorđević, D.B. (2004) Pozadinske pretpostavke integracije Roma. Teme, vol. 28, br. 3, str. 189-202
Đorđević, D.B., ur. (2004) Romi od zaboravljene do manjine u usponu. Niš: Odbor za građansku inicijativu
Đorđević, D.B. (1999) Skinhedi - momci iz našeg kraja. Beograd: Agenda
Đorđević, R.D. (1998) Vreme skinhedsa. Niš: Omega
Đurović, B. (2002) Socijalna i etnička distanca prema Romima u Srbiji. Facta universitatis - series: Philosophy, Sociology and Psychology, vol. 2, br. 9, str. 667-681
Jakšić, B.Lj. (2002) Romi između diskriminacije i integracije - društvene promene i položaj Roma. Filozofija i društvo, br. 19-20, str. 333-355
Kresoja, B. (2007) Obrazovanje u Vojvodini. Novi Sad: Novosadski humanitarni centar Roma
Kuzmanović, B.R. (1993) Stereotipije o Romima i etnička distanca / Stereotypes about Roma and ethnic distance. u: Macura Miloš i Aleksandra Mitrović [ur.] Društvene promene i položaj Roma, naučni skup, 10. i 11. decembra 1992, Zbornik radova, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, str. 149-158
Lazar, Ž., Koković, D.D. (2005) Etnička distanca u Vojvodini - rezultati istraživanja. Sociološki pregled, vol. 39, br. 3, str. 251-264
Lewis, O. (1966) The culture poverty. u: Spradley James P., David W.Mccurdy [ur.] Conformity and Conflict: Readings in Cultural Anthropology, Boston: Little Brown
Lewis, O. (1959) Five families: Mexican case studies in the culture of poverty. New York-London: Random House
Macura, M., Pantić, M., Ivić, P., ur. (2000) Cigani/Romi u prošlosti i danas - zbornik radova sa naučnog skupa održanog 16. i 17. decembra 1996. godine. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Macura, M., Mitrović, A.V., ur. (1993) Društvene promene i položaj Roma. u: Zbornik radova sa naučnog skupa održanog 10. i 11. decembra 1992. godine, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Marjanović, M.Lj. (2001) U susretu sa etničkim stereotipijama o Romima. Facta universitatis - series: Philosophy and Sociology, vol. 2, br. 8, str. 433-443
Miladinović, S. (2007) Nacionalni identitet u zoni najveće distance - identitet i pitanje etničke distance u odnosu na brak i vršenje državne funkcije. u: Identitet i kultura mira u procesima globalizacije i regionalizacije Balkana, Niš: Filozofski fakultet - Institut za sociologiju
Miladinović, S. (2007) Stanje nacionalne tolerancije u Srbiji. u: Tehnologija, kultura i razvoj XIV, Beograd: Institut Mihajlo Pupin
Milić, A., ur. (2005) Transformations & strategies. Belgrade: Faculty of Philosophy - Institute for Sociological Research
Mitrović, A.V. (2000) Integracija dece iz romske etničke grupe u obrazovni sistem. u: Macura M. [ur.] Cigani/Romi uprošlosti i danas (Gypsies/Roma in past and present), naučni skup, 16 i 17. decembra 1996, zbornik radova, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, str. 161-166
Pantić, D.J. (1986) Changes in ethnic stereotypes of Serbs. Sociologija, 38(4), str. 561-583
Pantić, D.J. (1987) Nacionalna svest mladih u SR Srbiji bez SAP. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije / IIC SSOS
Petrović, M.Z. (1997) Etnički homogeni i etnički heterogeni brakovi u Srbiji. Teme, vol. 20, br. 3-4, str. 265-276
Savin, K.J., Korać, V. (2000) Da li su Romi nova rizična trupa?. u: Macura M. [ur.] Cigani/Romi uprošlosti i danas (Gypsies/Roma in past and present), naučni skup, 16 i 17. decembra 1996, zbornik radova, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Vićentijević, R. (2005) Nacionalni sastav Republike Srbije i Grada Beograda - romska etnička zajednica kroz statistiku. Beograd: Zavod za informatiku i statistiku, www. zis. gov. yu/upload/Romi. Pdf, maj 2007
Vlada Republike Srbije (2003) Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/socpreg0803417M
objavljen u SCIndeksu: 19.02.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka