Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 25  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 44, br. 3, str. 93-98
Uticaj mehanizacije na sabijanje zemljišta u proizvodnji krompira
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresasimikic@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Organska poljoprivreda: Unapređenje proizvodnje primenom đubriva, biopreparata i bioloških mera (MPNTR - 31027)

Sažetak
Cilj ovog rada bio je ispitivanje uticaja mehanizacije na sabijenost zemljišta u intezivnoj proizvodnju krompira, na poljoprivrednom gazdinstvu AD Zobnatica kod Bačke Topole u navodnjavanju. Primenjena tehnologija proizvodnje i prekomerne padavine dovele su do promena u fizičkim svojstvima zemljišta. Zapreminska masa zemljišta u površinskom sloju (0-20 cm) na mestu prolaska prskalice je iznosila 1,68 g cm-3 što je značajno veće u poređenju sa vrednostima koje su dobijene na kontroli, bez prohoda prskalice (1,53 g cm-3). Utvrđeno je da je zapreminska masa zemljišta nakon prolaska kombajna iznosila 1,48 g cm-3 dok su vrednosti izvan te zone iznosile 1,43 g cm-3. Specifičan otpor zemljišta prodiranju konusa je na mestima prolaska prskalice iznosio maksimalnih 3,91 MPa na dubini od 5 cm, dok je zbijenost zemljišta nakon prohoda kombajna iznosila maksimalno 4,22 MPa na dubini od 15 cm. Utvrđeno je intenzivnije sabijanje zemljišta nakon kombajna na dubini 10-20 cm dok je na tragovima prskalice veća zbijenost na dubini od 5 cm. Dobijeni rezultati ukazuju na značajno sabijanje zemljišta u proizvodnji krompira koje zahteva prilagođavanje obrade i vremena izvođenja operacija. Dobijeni rezultati će dati značajan doprinos kod planiranja i odabira tehnologije proizvodnje krompira u sklopu sistema za navodnjavanje.
Reference
ASAE Standards (2004) S313.3. soil cone penetrometer. St. Joseph, MI: ASAE, 50th ed
Ćirić, V., Belić, M., Nešić, LJ., Savin, L., Simikić, M., Molnar, T., Višacki, V. (2015) Uticaj organske proizvodnje na parametre sabijenosti zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 41, br. 2, str. 77-84
Ćirić, V., Nešić, L., Belić, M., Savin, L., Simikić, M. (2012) Stanje sabijenosti černozema u proizvodnji kukuruza. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 38, br. 1, str. 21-30
Hadžić, V., Nešić, L., Belić, M. (1996) Problemi sabijanja zemljišta kod nas i u svetu. Savremena poljoprivredna tehnika, 22 (7): 388-395
Jakovljević, M. (1994) Savremena proizvodnja krompira. Beograd: Nolit, 228
Marinković, B., Ćirović, M., Molnar, I., Govedarica, M., Jarak, M., Đukić, D., Bajla, J., Furman, T., Gligorić, R., Milošević, D., Milošević, N., Kuprešanin, I., Ivančević, S., Nešić, L., Belić, M., Crnobarac, J., Savin, L., Hristov, S., Kurjački, I. (2002) Istraživanje uzroka, posledica i mera za smanjenje i kontrolu sabijanja zemljišta. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, 198
Milošev, D., Šeremešić, S., Kurjački, I., Jaćimović, G. (2007) Smanjenje sabijanja zemljišta primenom nekih agrotehničkih mera. Traktori i pogonske mašine, vol. 12, br. 3, str. 35-41
Modolo, A.J., Trogello, E., Nunes, A.L., Silveira, J.C.M.da, Kolling, E.M. (2011) Effect of soil compaction upon the seed on the development of bean culture. Acta Scientiarum. Agronomy, 33(1)
Molnar, T., Ćirić, V., Simikić, M., Nešić, L.J., Belić, M., Savin, L., Tomić, M. (2015) Sabijenost zemljišta pod prirodnom vegetacijom i u konvencionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Traktori i pogonske mašine, 25(5):46-52
Nikolić, R., Malinović, N., Savin, L., Simikić, M., Furman, T., Gligorić, R., Tomić, M. (2008) Traktori i mobilni sistemi u organskoj proizvodnji. u: Organska poljoprivreda - Tom II, Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, 633-666
Nikolić, R., Savin, L., Simikić, M., Stjelja, Ž., Kostić, M., Tomić, M., Nešić, L., Belić, M., Ćirić, V., Molnar, T. (2016) Zemljište i poljoprivredna tehnika. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, 377
Savin, L., Nikolić, R., Simikić, M., Furman, T., Tomić, M., Gligorić, R., Jarak, M., Đurić, S., Sekulić, P., Vasin, J. (2009) Uticaj sabijenosti zemljišta na promene u zemljištu i prinos suncokreta. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1-2, str. 26-32
Savin, L., Simikić, M., Gligorić, R., Belić, M., Nešić, L., Ćirić, V., Tomić, M., Dedović, N. (2011) Stanje sabijenosti zemljišta u organskoj poljoprivredi. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 37, br. 4, str. 335-344
Simikić, M., Nikolić, R., Savin, L., Hadžić, V., Sekulić, P., Jarak, M., Furman, T., Tomić, M., Vasin, J. (2005) Uticaj traktora i mobilnih sistema na sadržaj hraniva u zemljištu. Traktori i pogonske mašine, vol. 10, br. 1, str. 21-29
Šeremešić, S., Milošev, D. (2006) Stanje zbijenosti zemljišta nakon gajenja pšenice i kukuruza. Vol. 11 (11-12), knjiga I, str. 261-270
Vučić, N.V., Marić, V. (1992) Higijena zemljišta. Novi Sad: Vojvođanska akademija nauka i umetnosti
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SavPoljTeh1803093S
objavljen u SCIndeksu: 22.02.2019.

Povezani članci

Zemljište i biljka (2019)
Uticaj jarih useva gajenih nakon ozimih međuuseva na stanje sabijenosti zemljišta
Vojnov Bojan, i dr.

J Agricultural Sciences (Belgrade) (2018)
Uticaj tipa i sabijenosti zemljišta na prinos kukuruza
Biberdžić Milan O., i dr.

Savr poljopriv tehnika (2010)
Uticaj agrotehničkih mera na zapreminsku masu zemljišta
Savin Lazar, i dr.

prikaži sve [12]