Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 25  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 40, br. 3, str. 33-42
Poljska ocena traktorskog senzora za merenje električne provodljivosti i sile prodiranja - sabijenosti zemljišta
aPunjab Agricultural University, College of Agricultural Engineering and Technology, Ludhiana, India
bPunjab Agricultural University, Department of Farm Machinery and Power Engineering, Ludhiana, Punjab, India

e-adresakarunluckysharma@gmail.com
Ključne reči: traktorski zemljišni sensor; električna provodljivost zemljišta; sila prodiranja; sabijenost zemljišta
Sažetak
Elektroprovodljivost i sabijenost su izdvojene kao posebno važne karakteristike zemljišta zbog svog odnosa sa drugim njegovim svojstvima, kao što su tekstura, sadržaj vode, kapacitet razmene katjona (CEC), uslovi drenaže, sadržaj organske materije, dubina glinovitih slojeva, salinitet i ostale karakteristike koje utiču na porast i produktivnost useva. Za merenje efekta električne provodljivosti i sabijenosti korišćen je traktorski zemljišni sensor (Make Veris Technology, USA). Senzor ima kontakte i ćeliju za merenje elektroprovodljivosti i sile prodiranja ubadanjem sonde u zemlju. Ogledi su izvođeni na dve ogledne parcele Instituta za poljoprivredne i pogonske mašine. Na parceli br. 1, srednja izmerena elektroprovodljivost iznosila je od 8.5 do 9.6 mS·m-1, sa koeficijentom varijacije od 26.8%, pri vlažnosti zemljišta od 26%. Na parceli br. 2, srednja izmerena elektroprovodljivost iznosila je od 15.75 do 23.28 mS·m-1, sa koeficijentom varijacije od 12.1%. Za laboratorijska merenja elektroprovodljivosti, koeficijent varijacije iznosio je 10.9 %, sa srednjom vrednošću od 20.62 mS·m-1. Srednja sila prodiranja na parceli br. 1 bila je 1953.44 kPa na dubini od 0.2 m, a zatim je naglo porasla na 2864.06 kPa sa povećanjem dubine na 0.4 m, što je 46% više nego na 0.2 m. Srednja sila prodiranja na parceli br. 2 bila je 8085.71 kPa na dubini od 0.2 m, a povećala se na 9704.96 kPa sa povećanjem dubine na 0.6 m što je 20% više nego na 0.2 m.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.03.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka