Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 25  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 39, br. 3, str. 153-158
Uticaj širine pneumatika na kvalitet rada sejalice i prinos soje
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Sažetak
Najveći problem široki pneumatici mogu izazvati kada se njihov trag poklapa sa redom sejalice. Tada pojedine sekcije vrše setvu u redovima koji su prethodno sabijeni od strane točkova traktora, najčešće zadnjih pogonskih točkova. Takođe, još veći pritisak na zemljište stvara i širokozahvatna mašina u transportnom položaju. Traktorski agregat sastavljen od traktora Lamorgini i šestoredne sejalice proizvođača Gaspardo (Gaspardo) a modela Magika 6 (Magica 6) izvršilo je setvu. Kvalitet setve utvrđivan je nakon nicanja biljaka. Broj biljaka u redovima 2 i 5 je značajno manji usled kretanja točkova pre prolaska setvenog agregata. Sklop biljaka opada u proseku za oko 7,1 % sa porastom brzine izostavljajući redove 2 i 5. preko kojih je pre setve prolazio točak. Prinos kod adekvatno posejanih redova je 3191 kg ha-1 a u redovima 2 i 5 je 684 kg ha-1. Prosečan prinos na celoj parceli iznosio je 2355,3 kg ha-1. Posledica manjeg sklopa u redovima 2 i 5 jeste smanjeni prinos u proseku za 78,56 % u odnosu na ostale redove. Pri setvi brzinom 6 i 8 km h-1 nije bilo problema u vuči samog setvenog agregata ali je već pri brzini od 10 km h-1 uočen nedostatak snage traktora da pri zadatom stepenu prenosa vrši setvu pomenutim agrgatom.
Reference
Bracy, R.P., Parish.R.L. (1998) Seeding uniformity of precision seeders. HortTechnology, 8(2): 3-15
Håkansson, I., Reeder, R.C. (1994) Subsoil compaction by vehicles with high axle load-extent, persistence and crop response. Soil and Tillage Research, 29(2-3): 277-304
International Organization for Standardization (1984) Sowing equipment: Test methods: Part 1: Single seed drills. (precision drills), 7256/1
Jasa, P.J., Dickey, E.C. (1982) Tillage Factors Affecting Corn Seed Spacing. Transactions of the ASAE, 25(6): 1516-1519
Kachman, S.D., Smith, J.A. (1995) Alternative Measures of Accuracy in Plant Spacing for Planters Using Single Seed Metering. Transactions of the ASAE, 38(2): 379-387
Karayel, D., Wiesehoff, M., Özmerzi, A., Müller, J. (2006) Laboratory measurement of seed drill seed spacing and velocity of fall of seeds using high-speed camera system. Computers and Electronics in Agriculture, 50(2): 89-96
Kocher, M.F., Lan, Y., Chen, C., Smith, J.A. (1998) Opto-electronic sensor system for rapid evaluation of planter seed spacing uniformity. Transactions of the ASAE, 41(1): 237-245
Kostić, M., Malinović, N., Meši, M. (2011) Optičko-elektronska kontrola setve na sejalicama za širokorednu setvu. Savremena poljoprivredna tehnika, 37(1): 11-22
Li, W., Lin, J. (2006) Seeding Precision Test Based on Machine Vision. u: Computers in Agriculture and Natural Resources, 23-25 July 2006, Orlando Florida
Malinović, N., Turan, J., Mehandžić, R., Popović, V. (2005) Rezultati ispitivanja sejalice Becker Aeromat u setvi šećerne repe. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Izveštaj, str. 4-7
Meši, M. (2000) Uticaj rotacije i translacije setvene ploče na ujednačenost razmaka zrna u redu. Novi Sad: Poljoprivedni fakultet, Doktorska disertacija
Meši, M., Malinović, N., Kostić, M., Anđelković, S. (2010) Proizvodnja šećerne repe u uslovima konvencijalne i konzervacijske obrade zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 2, str. 129-137
Meši, M., Malinović, N., Kostić, M. (2008) Parametri kvalitetne setve semenskog kukuruza. Traktori i pogonske mašine, vol. 13, br. 2, str. 14-19
Parish, R.L., Bergeron, P.E., Bracy, R.P. (1991) Comparison of Vacuum and Belt Seeders for Vegetable Planting. Applied Engineering in Agriculture, 7(5): 537-540
Parish, R.L. (1972) Development of a Narrow-Row, Vertical-Plate Planter. Transactions of the ASAE, 15(4): 0636-0637
Wilkins, D.E., Bolton, F., Saxton, K. (1992) Evaluating Seeders for Conservation Tillage Production of Peas. Applied Engineering in Agriculture, 8(2): 165-170
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 10.02.2014.

Povezani članci

Savr poljopriv tehnika (2013)
Komparativno ispitivanje sejalica u setvi suncokreta
Višacki V., i dr.

Savr poljopriv tehnika (2013)
Komparativno ispitivanje sejalica u setvi kukuruza
Turan J., i dr.

Savr poljopriv tehnika (2011)
Optičko-elektronska kontrola setve na sejalicama za širokorednu setvu
Kostić Marko, i dr.

prikaži sve [9]