Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 25  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 38, br. 1, str. 21-30
Stanje sabijenosti černozema u proizvodnji kukuruza
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresavciric@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Organska poljoprivreda: Unapređenje proizvodnje primenom đubriva, biopreparata i bioloških mera (MPNTR - 31027)

Sažetak
Černozem se smatra idealnim zemljištem zbog odličnih fizičkih, hemijskih i bioloških svojstava. Pogoršanje navedenih svojstava česta je posledica povećane sabijenosti zemljišta. Zbog nepoštovanja plodoreda, umanjene primene organskih đubriva, odnošenja ili spaljivanja žetvenih ostataka smanjena je otpornost zemljišta prema povećanju sabijenosti, što je veliki ekološki problem i pretnja za smanjenje efektivne plodnosti zemljišta. Cilj rada je bio da se ustanovi stanje sabijenosti černozema koji se više od 100 godina obrađuje i da se uporedi sa optimalnim vrednostima sabijenosti zemljišta za postizanje visokih prinosa kukuruza. Znatno veći otpor konusa zabeležen je na tragu točka traktora u odnosu na zemljište van traga i u prolećnom i u jesenjem periodu, sve do zone plužnog đona. Kao posledica sabijanja i veoma malog sadržaja vlage u zemljištu znatno veće srednje vrednosti otpora konusa zabeležene su u jesenjem periodu u odnosu na proleće. Otpor konusa je u prolećnom periodu bio uglavnom ispod kritične vrednosti od 2 MPa, dok je u jesen prelazio i izuzetno visoku vrednost od 4 MPa, a na lokalitetima Požarevac i Sombor je dostizao čak 6 MPa. Za smanjenje loših efekata sabijenosti zemljišta preporučuju se pravilna i blagovremena obrada pri stanju vlažnosti neznatno ispod donje granice plastičnosti, veći broj operacija sa što manje prohoda mehanizacije, povećanje sadržaja organske materije i primena rastresanja svake 3 do 4 godine do 50 cm dubine. Na osnovu rezultata kontrole plodnosti i monitoringa vodno-fizičkih svojstava zemljišta, potrebno je sprovoditi mere za očuvanje dobrih i poboljšanje nepovoljnih svojstava zemljišta kako bi se zaštitilo zemljište od degradacije i povećala njegova efektivna plodnost.
Reference
Belić, M. (1980) Uticaj plodosmene, dubine obrade, intenziteta đubrenja, na neke fizičke osobine zemljišta. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Diplomski rad
Birkas, M. (2008) Environmentally-sound adaptable tillage. Budapest: Akadémiai Kiadó
Blum, W.E.H. (2008) Characterisation of soil degradation risk: An overview. u: Toth G., Montanarella L., Rusco E [ur.] Threats to soil quality in Europe, Luxemburg: JRC, Office for Official Publications of the European Communities, str. 5-10
Ćirić, V., Nešić, L., Belić, M. (2008) Plastičnost i lepljivost u funkciji određivanja optimalne vlažnosti za obradu černozema lesne terase. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 32, br. 1, str. 43-50
Hadžić, V., Nešić, Š., Belić, M. (1996) Problemi sabijanja zemljišta kod nas i u svetu. Savremena poljoprivredna tehnika, 22(7): 388-395
Houskova, B. (2004) Soil compaction as a driving force for changes in soil functions. u: European summer school on soil survey (2nd), 12-16 June
Ivanović, M., Nastasić, A., Stojaković, M., Jocković, Đ. (2007) Rejonizacija hibrida kukuruza. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 43, br. 1, str. 89-94
Jocković, Đ., Bekavac, G., Purar, B., Nastasić, A., Stojaković, M., Ivanović, M., Latković, D., Boćanski, J. (2008) Oplemenjivanje kukuruza u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo danas i sutra. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 45, br. 1, str. 5-13
Kondić, J. (1998) Proizvodnja industrijskog bilja. Banja Luka: Glas srpski
Lapen, D., Topp, G., Hayhoe, H., Gregorich, E., Curnoe, W. (2001) Stochastic simulation of soil strength/compaction and assessment of corn yield risk using threshold probability patterns. Geoderma, 104(3-4): 325-343
Marinković, B., Ćirović, M., Hadžić, V., Đukić, D., Balešević, S. (1999) Uticaj sabijanja zemljišta na prinos poljoprivrednih kultura. u: Sabijanje zemljišta, Novi Sad, str. 63-78
Milošev, D., Šeremešić, S., Kurjački, I., Jaćimović, G. (2007) Smanjenje sabijanja zemljišta primenom nekih agrotehničkih mera. Traktori i pogonske mašine, vol. 12, br. 3, str. 35-41
Miljković, N. (1996) Osnovi pedologije. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, Institut za geografiju
Nešić, L. (1991) Promene fizičkih i hemijskih svojstava zemljišta i hranljivog supstrata u stakleniku. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, magistarski rad
Nikolić, R., et al. (1999) Sabijanje zemljišta. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, monografija
Nikolić, R., Gligorić, R., Tomić, M., Hadžić, V.B., Sekulić, P.Đ., Simikić, M., Vasin, J. (2004) Analiza uticaja sabijanja zemljišta na prinos soje i suncokreta na uvratinama. Traktori i pogonske mašine, vol. 9, br. 4, str. 105-110
Nikolić, R., Savin, L., Furman, T., Tomić, M., Gligorić, R., Simikić, M., Sekulić, P., Vasin, J., Kekić, M., Bertok, Z. (2006) Uticaj sabijanja na promene u zemljištu i prinos, kukuruza, suncokreta, soje i šećerne repe. Traktori i pogonske mašine, vol. 11, br. 5, str. 25-31
Riedell, W.E., Pikul, J.L., Osborne, S.L., Schumacher, T. (2005) Soil penetrometer resistance and corn yield under tilled and no-till soil management. u: South Dakota State University Soil Water Research Report, Soil PR, 04-40
Savin, L., Simikić, M., Furman, T., Tomić, M., Gligorić, R., Đurić, S., Vasin, J. (2010) Uticaj agrotehničkih mera na zapreminsku masu zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 1, str. 1-9
Savin, L., Simikić, M., Gligorić, R., Belić, M., Nešić, L., Ćirić, V., Tomić, M., Dedović, N. (2011) Stanje sabijenosti zemljišta u organskoj poljoprivredi. Savremena poljoprivredna tehnika, 37(4): 335-344
Savin, L., Simikić, M., Tomić, M., Gligorić, R., Đurić, S., Ponjičan, O., Vasin, J. (2011) Uticaj agrotehničkih mera u proizvodnji soje na otpor prodiranja konusa u zemljište. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 37, br. 1, str. 1-10
Savin, L. (1999) Uticaj traktora različitih kategorija na promene u zemljištu. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, magistarska teza
Sekulić, P., Hadžić, V., Ubavić, M., Nešić, Š. (2004) Zahtevi semenskih useva u odnosu na zemljište. u: Semenarstvo, Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo - Laboratorija za ispitivanje semena, 267-304
Simikić, M., Nikolić, R., Savin, L., Hadžić, V., Sekulić, P., Jarak, M., Furman, T., Tomić, M., Vasin, J. (2005) Uticaj traktora i mobilnih sistema na sadržaj hraniva u zemljištu. Traktori i pogonske mašine, vol. 10, br. 1, str. 21-29
Škorić, A. (1986) Postanak, razvoj i sistematika tla. Zagreb: Fakultet poljoprivrednih znanosti
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Savr poljopriv tehnika (2014)
Uticaj organske i konvencionalne proizvodnje na stabilnost strukturih agregata zemljišta
Ćirić V., i dr.

J Agricultural Sciences (Belgrade) (2018)
Uticaj tipa i sabijenosti zemljišta na prinos kukuruza
Biberdžić Milan O., i dr.

Savr poljopriv tehnika (2010)
Uticaj agrotehničkih mera na zapreminsku masu zemljišta
Savin Lazar, i dr.

prikaži sve [35]