Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 5 od 188  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 26, br. 2, str. 1-6
Eksperimentalna procena organskih podloga za ispitivanje klijavosti semena soje
Institut za kukuruz 'Zemun polje', Beograd-Zemun

e-adresammarija@mrizp.rs
Ključne reči: soja; klijavost; organski supstrat; pesak; temperature
Sažetak
Visoka klijavost semena i uniforman rast klijanaca su presudni za proizvodnju soje, jer od toga zavisi gustina useva i na kraju, prinos. Precizna procena potencijala klijavosti setvenog materijala je izuzetno važna, kao i početna procena kvaliteta tek požnjevenog semena. Međunarodna pravila za ispitivanje semena propisuju alternativne metode za klijanje semena soje: pesak, između filter papira, na filter papiru uz prekrivanje peskom, i od 2020. godine organski supstrat. U Laboratoriji za ispitivanje semena, Instituta za kukuruz "Zemun Polje", naklijavanje soje se vrši u pesku, na temperaturi 20<=>30°C. Cilj ove studije bio je proceniti nekoliko dostupnih organskih supstrata i uporediti dobijene rezultate sa dosadašnjom laboratorijskom metodom. Pet partija soje različitog kvaliteta testirano je u četiri podloge za naklijavanje (3 organske i pesak), pri dva temperaturna režima (25°C i 20<=>30°C). Statistička analiza pokazala je da su sve organske podloge istog kvaliteta. Nešto vec'a klijavost u organskom supstratu u poređenju sa peskom je ostvarena u eksperimentu na 20<=>30°C, ali te razlike nisu bile statistički značajne. Prilikom ispitivanja u klijalištu sa 25°C pokazali su se pozitivni efekti organske podloge i ovaj uticaj je bio značajan, posebno za partije slabijeg kvaliteta. Nakon analize eksperimentalnih rezultata odlučeno je da se nastavi sa dosadašnjom laboratorijskom praksom naklijavanja u pesku i da se organska podloga koristi kao alternativni supstrat za ponovno ispitivanje partija semena sa nižim procentom klijavosti.
Reference
Đukanović, L., Srebrić, M., Milićević, M., Pavlov, M. (2000) Uticaj načina žetve i dorade na životnu sposobnost semena soje. Selekcija i semenarstvo, vol. 7, br. 3-4, str. 33-36
Garreau, P., Ducournau, S. (2019) Germination Committee Technical report: Validation of germination method for Glycine max using Organic (O) growing media to support C.5.1.a. ISTA Method validation reports for 2020 edition of ISTA Rules, https://www.seedtest.org/upload/cms/user/OGM19-07ISTAMethod-ValidationReports1.pdf (15 th June, 2020)
Garreau, P., Ducournau, S. (2019) Germination Committee Technical report: Validation of germination method for Phaseolus vulgaris using Organic (O) growing media to support C.5.1.b. ISTA Method validation reports for 2020 edition of ISTA Rules, https://www.seedtest.org/upload/cms/user/OGM19-07ISTA-MethodValidationReports1.pdf (15 th June, 2020)
International Seed Testing Association (ISTA) (2020) International rules for seed testing. Bassersdorf, Switzerland, edition 2020
International Seed Testing Association (ISTA) (2018) ISTA Handbook on seedling evaluations. Bassersdorf, Switzerland, 4 rd Edition
Johnston, D.M. (2013) OSA/SCST Region IV - Southwest Referee 2013 Phaseolus vulgaris: Organic media comparative germination testing. https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=organic+growing+media+in+seed+testing&sa=X&ved=2ahUKEwiW8q-_mPz-pAhWMlIsKHdXHAG4QsAR6BAgHE-AE&biw = 1034&bih = 640 (15 th June, 2020)
Kojić, J., Radosavljević, N., Petrović, T., Milivojević, M. (2018) Effects of zeolite on germination of soya bean seed and its use as a substrate. u: IX International Scientific Agriculture Symposium 'Agrosym 2018', Jahorina, October 4-7, Book of Proceedings, 315-319
Moshtaghi-Khavaran, A., Khomari, S., Zare, N. (2014) Soybean seed germination and seedling growth in response to deterioration and priming: Effect of seed size. Plant Breeding and Seed Science, 70(1): 55-67
Singh, G., Shivakumar, B.G. (2010) The role of soybean in agriculture. u: The soybean: Botany, production and uses, 24-47
Singh, N.I., Seema, A., Chauhan, J.S. (2009) Effect of seed size on quality within seed lot of pea and correlation of standard germination and vigour with field emergence test. Nature Sci, 7(4): 72-78
Vujaković, M. (2019) Parametri koji utiču na kvalitet semena soje. Za našu zemlju, Broj 75, str . 28
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SelSem2002001M
primljen: 19.06.2020.
prihvaćen: 03.08.2020.
objavljen u SCIndeksu: 19.01.2021.
Creative Commons License 4.0