Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 3 od 21  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 21, br. 2, str. 81-92
Stabilnost komponenti prinosa hlebne pšenice gajene na različitim tipovima zemljišta
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresaborislav.banjac@polj.edu.rs
Sažetak
Jedan od najvažnijih zadataka oplemenjivača je poboljšanje osobina postojećih sorti gajenih biljaka i stvaranje nove genetičke varijabilnosti, koja će da ostvari što bolji ekonomski efekat. Proučavanje ponašanja genotipova u različitim agroekološkim uslovima i ocena njihove interakcije sa sredinom u kojoj rastu i razvijaju se, doprinosi da se odaberu idealni genotipovi za određene rejone gajenja. Cilj istraživanja je da se proceni visina interakcije genotip/spoljna sredina visine biljke i mase zrna po klasu, važnih komponenti prinosa hlebne pšenice, gajene na zemljištima različitog tipa. Ogled je postavljen na dva lokaliteta, različitim u pogledu agroekoloških uslova, pre svega uslova zemljišta. Na lokalitetu sela Kumane u Banatu genotipovi su gajeni na zemljištu tipa solonjec. Drugi lokalitet je bilo ogledno polje Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada, Rimski Šančevi, na kojem su genotipovi gajeni na zemljištu tipa černozem. Tokom vegetacionih sezona 2013/2014. i 2014/2015. su ispitivana tri genotipa hlebne pšenice: NSR-5, Pesma i Renesansa. Na osnovu prikaza interakcije genotipova i agroekoloških sredina za visinu biljke i masu zrna po klasu, u obliku AMMI1 biplota, zabeleženo je da su se genotipovi više razlikovali u multivarijacionom delu ukupne varijacije ogleda, nego u aditivnom efektu.
Reference
*** (2009) GenStat. VSN International Ltd, (www. vsn-intl.com). (trial version)
Aycicek, M., Yildirim, T. (2006) Heritability of yield and some yield components in bread wheat (Triticum aestivum L.). Bangladesh J Bot., 35: 17-22
Bai, R., Zhang, Z., Hu, Y., Fan, M., Schmidhalter, U. (2011) Improving the salt tolerance of Chinese spring wheat through an evaluation of genotype genetic variation. Aust. J. Crop Sci, Vol 5 (10): 1173-1178
Banjac, B. (2015) Potencijal za prinos i adaptacija pšenice na stresne uslove solonjeca. Univerzitet u Novom Sadu-Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija, 1-174
Chebotar, G.O., Chebotar, S.V., Motsnyy, I.I., Sivolap, Yu.M. (2013) Clarification of the Rht8-Ppd-D1 gene linkage on the 2D chromosome of winter bread wheat. Cytology and Genetics, 47(2): 70-74
Denčić, S., Mladenov, N., Kobiljski, B., Hristov, N., Rončević, P., Đurić, V. (2006) Rezultati 65-godišnjeg rada na oplemenjivanju pšenice u Naučnom institutu za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 1, str. 339-360
Dimitrijević, M., Petrović, S., Belić, M., Mladenov, N., Banjac, B., Vukosavljev, M., Hristov, N. (2010) Utjecaj limitirajućih uvjeta solonjeca na variranje uroda krušne pšenice. u: Zbornik radova 45. Hrvatskog i 5. Međunarodnog simpozijuma agronoma, Opatija, 394-398
Dimitrijević, M., Petrović, S., Banjac, B. (2012) Wheat breeding in abiotic stress conditions of solonetz. Genetika, vol. 44, br. 1, str. 91-100
Dimitrijević, M., Petrović, S., Banjac, B. (2013) Varijacija fenotipskih markera prinosa pšenice na alkalizovanom zemljištu. Selekcija i semenarstvo, vol. 19, br. 2, str. 1-9
Dimitrijević, M., Knežević, D., Petrović, S., Zečević, V., Bošković, J.Z., Belić, M., Pejić, B., Banjac, B. (2011) Stability of yield components in wheat (Triticum aestivum L.). Genetika, vol. 43, br. 1, str. 29-39
Farshadfar, E., Mahmodi, N., Yaghotipoor, A. (2011) AMMI stability value and simultaneous estimation of yield and yield stability in bread wheat (Triticum aestivum L.). Austral. J. Crop Sci, Vol 5 (13): 1837-1844
Gauch, H.G., Zobel, R.W. (1996) AMMI analysis of yield trials. u: Kang M.S., Gauch H.G. [ur.] Genotype by Environment Interactions, Boca Raton, FL: CRS Press, str. 85-122
Jocković, B., Mladenov, N., Đalović-Hristov, N. (2014) Interrelationship of grain filling rate and other traits that affect the yield of wheat (Triticum aestivum L.). Rom. Agric. Res., 31: 81-87
Kaya, Y., Taner, S. (2002) Estimating genotypic ranks by nonparametric stability analysis in bread wheat (Triticum aestivum L.). J. Cent. Eur. Agric, Vol 4 (1): 47-54
Perišić, V., Milovanović, M., Staletić, M., Đekić, V. (2011) Nasleđivanje dužine klasa i broja zrna u klasu kod hibrida pšenice. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, vol. 17, br. 1-2, str. 19-26
Petrović, S., Dimitrijević, M., Belić, M., Banjac, B., Bošković, J., Zečević, V., Pejić, B. (2010) Varijacija komponenti prinosa hlebne pšenice u stresnim uslovima gajenja na alkalizovanom zemljištu. Genetika, vol. 42, br. 3, str. 545-553
Petrović, S., Dimitrijević, M., Kraljević-Balalić, M., Mladenov, N. (2001) Način nasleđivanja komponenata prinosa u ukrštanjima genotipova pšenice. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 35, str. 147-154
Republički hidrometeorološki zavod Srbije Mesečni agrometeorološki bilten, Tanjug, Dostupno na:
Shamsi, K., Kobraee, S. (2013) Biochemical and physiological responses of three wheat cultivars (Triticum aestivum L.) to salinity stress. Ann. Biol. Res, Vol 4 (4): 180-185
Ullah, K., Khan, S.J., Muhammad, S., Irfaq, M., Muhammad, T. (2011) Genotypic and phenotypic variability, heritability and genetic diversity for yield components in bread wheat (Triticum aestivum L.) germplasm. Afr. J. Agric. Res, Vol 6 (23): 5204-5207
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SelSem1502081B
objavljen u SCIndeksu: 17.02.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka