Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 21  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 19, br. 2, str. 1-9
Varijacija fenotipskih markera prinosa pšenice na alkalizovanom zemljištu
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresamishad@polj.uns.ac.rs
Sažetak
Uspostavljanje kriterijuma u oplemenjivanju pšenice na povećanu tolerantnost na abiotičke stresne uslove halomorfnih zemljišta (solonjec), koja će da ekonomski isplativ prinos, može da se postigne postavljanjem paralelnih ogleda u normalnim i uslovima abiotičkog stresa. Ovakvim ogledima, ispitivanje roditeljskih genotipova hlebne pšenice i njihovih F2 potomstava pomaže da se sagleda u kojoj meri stresni uslovi utiču na komponente prinosa i prinos zrna pšenice, ali i da se utvrdi iskoristiva genetička varijabilnosti. Višegodišnjim poređenjem varijabilnosti genotipova pšenice na lokalitetu Kumane (stresni uslovi solonjeca) i Rimski šančevi (normalni uslovi černozema), pokazali su da u uslovima stresa visina biljke, broj i masa zrna po klasu imaju oko 30% niže vrednosti od onih na černozemu. U F2 potomstvima ukrštanja odabranih roditeljskih sorti uočena je i izdvojena ona nova genetička varijabilnost koja u uslovima solonjeca dostiže nivo ideotipa biljke na černozemu, koji daje najbolje rezultate.
Reference
Araus, J.L., Slafer, G.A., Royo, C., Serret, D.M. (2008) Breeding for Yield Potential and Stress Adaptation in Cereals. Critical Reviews in Plant Sciences, 27(6): 377-412
Belić, M., Nešić, Lj., Dimitrijević, M., Petrović, S., Ćirić, V., Pekeč, S., Vasin, J. (2012) Impact of reclamation practices on the content and qualitative composition of exchangeable base cations of the solonetz soil. Austral. J. Crop Sci., 6 (10): 1471-1480
Dashti, H., Naghavi, M.R., Tajabadipour, A. (2010) Genetic Analysis of Salinity Tolerance in a Bread Wheat Cross. J. Agr. Sci. Tech., (12): 347-356
Denčić, S., Kastori, R., Kobiljski, B., Duggan, B. (2000) Evaluation of grain yield and its components in wheat cultivars and landraces under near optimal and drought conditions. Euphytica, 113(1): 43-52
Dimitrijević, M., Petrović, S., Belić, M., Banjac, B., Petrović, M. (2011) Oplemenjivanje krušne pšenice na tolerantnost na stresne uslove halomorfnih tala. u: bornik radova. 46. Hrvatski i 6. Međunarodni simpozij agronoma. 14-18 Februar, Opatija, Hrvatska, 408-412
Dimitrijević, M., Petrović, S., Belić, M., Banjac, B., Vukosavljev, M., Mladenov, N., Hristov, N. (2011) The influence of solonetz soil limited growth conditions on bread wheat yield. Journal of Agricultural Science and Technology, Vol 5 (2) ser. 33: 194-201
Dimitrijević, M., Petrović, S., Belić, M. (2006) Modeli za procenu interakcije genotip/spoljna sredina na halomorfnom zemljištu. Selekcija i semenarstvo, vol. 12, br. 1-2, str. 7-14
Flowers, T.J. (2004) Improving crop salt tolerance. Journal of experimental botany, 55(396): 307-19
Munns, R., Tester, M. (2008) Mechanisms of salinity tolerance. Annual review of plant biology, 59: 651-81
Petrović, S., Dimitrijević, M., Banjac, B., Belić, M., Vukosavljev, M. (2010) Varijacija komponenti prinosa krušne pšenice u stresnim uslovima uzgoja na alkalnom tlu. u: Hrvatski i 5. Međunarodni simpozij agronoma (45), 15-19. februar, Opatija, Hrvatska, zbornik radova, 475-479
Petrović, S., Dimitrijević, M., Belić, M., Banjac, B., Bošković, J., Zečević, V., Pejić, B. (2010) Varijacija komponenti prinosa hlebne pšenice u stresnim uslovima gajenja na alkalizovanom zemljištu. Genetika, vol. 42, br. 3, str. 545-553
Roy, J.S., i dr. (2011) Genetic analysis of abiotic stress tolerance in crops. Current Opinion in Plant Biology, 14(1): 1-3
Sabir, P., Asharf, M. (2008) Inter-cultivar Variation for Salt Tolerance in Proso Millet (Panicum Millaceum L.) at the Germination Stage. Pak. J. Bot., 40, (2), 677-682
Shelden, M.C., Roessner, U. (2013) Advances in functional genomics for investigating salinity stress tolerance mechanisms in cereals. Frontiers in Plant Science, 4: 123
Zečević, V., Bošković, J.Z., Dimitrijević, M., Petrović, S. (2010) Genetic and Phenotypic Variability of Yield Components in Wheat (Triticum aestivum L.). Bulgarian Journal of Agricultural Science, 16 (4), 422-428
Zheng, Y., Wang, Z., Sun, X., Jia, A., Jiang, G., Li, Z. (2008) Higher salinity tolerance cultivars of winter wheat relieved senescence at reproductive stage. Environmental and Experimental Botany, 62(2): 129-138
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 25.02.2014.

Povezani članci

Nema povezanih članaka