Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 36  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 68, br. 2, str. 51-71
Korišćenje i zaštita zemljišta - planiranje i zakonski propisi u Srbiji
Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd

e-adresaljubisa@iaus.ac.rs
Projekat:
Održivi prostorni razvoj Podunavlja u Srbiji (MPNTR - 36036)
Uloga i implementacija državnog prostornog plana i regionalnih razvojnih dokumenata u obnovi strateškog istraživanja, mišljenja i upravljanja u Srbiji (MPNTR - 47014)

Sažetak
Zemljište, kao jedan od osnovnih faktora životne sredine, je pod velikim uticajem intenzivne poljoprivredne proizvodnje, urbanizacije, rudarstva i erozije prouzrokovane antropogenim faktorom, sto lako može rezultirati njegovom degradacijom. Neplanirana upotreba zemljišta povećava rizik od degradacije i smanjenje zemljišnog resursa. Hemijsko zagađenje, nepovoljne fizičke i mehaničke karakteristike, poremećaj i proces akumulacije, okupiranje zemljišta infrastukturom predstavlja samo nekoliko oblika degradacije zemljišta. Najveći deo zemljišta u Republici Srbiji je pokriveno šumom, a tek potom poljoprivrednim zemljištem, vodom i građevinskim zemljištem. Korišćenje, upravljanje i zaštita zemljišta su regulisani zakonodavnim i planskim dokumentima, koji su i predmet ovog rada. U prvom delu analize dokumenata, akcenat je stavljen na preispitivanju relevatnih zakona usvojenih u Republici Srbiji, kao što su Zakon o šumama, Zakon o prostornom planiranju i izgradnji, Zakon o zaštiti životne sredine, Zakon o zaštiti zemljišta, Zakon o poljoprivrenom zemljištu, imajući u vidu činjenicu da zakonodavstvo čini osnovu za dalju primenu menadžmenta planiranja i nadgledanja korišćenja svih tipova zemljišta. Drugi deo ovog preglednog rada se odnosi na planske akte kao pionirske dokumente u integralnom pregledu prostora, i/ili svih aktivnosti u njemu. Za tu svrhu je izabrano nekoliko prostornih planova za različite oblasti i različite primarne funkcije korišćenja zemljišta. U zaključku ovog rada se objašnjava simbioza zakonodavstva i planskih dokumentata i/ili njihova primena, kao i značaj takve simbioze na funkciju zemljišta i njegovo održivo korišćenje u Republici Srbiji.
Reference
*** (2006-2018) Law on agricultural land. Official Gazette of the Republic of Serbia, Nos. 62/06, 65/08 -other law, 41/09, 112/15, 80/17 and 95/18 -other law
*** (2009-2018) Law on environmental protection. Official Gazette of the Republic of Serbia, Nos 36/2009, 88/2010, 91/2010 -corrected, 14/2016 and 95/2018 -other law
*** (2009-2019) Law on spatial planning and construction. Official Gazette of the Republic of Serbia, Nos. 72/09, 81/09 -decision of the Constitutional Court, Nos. 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 -decision of the Constitutional Court, No. 50/13 -decision of the Constitutional Court, No. 98/13 -decision of
*** (2010-2018) Law on forests. Official Gazette of the Republic of Serbia, Nos. 30/10, 93/12, 89/15 and 95/18 -other law
*** (2015) Law on land protection. Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 112
Bezbradica, Lj. (2013) Problems of torrential floods and erosion processes from the aspect of European directives, domestic legal and planning regulations. Belgrade: Faculty of Forestry, Master Thesis
Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia (2012) Special purpose area spatial plan for Kostolac Coal Basin (2013). Belgrade
Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia (2017) Special purpose area spatial plan for the accumulation basin 'Prvonek'. Belgrade
Josimović, B., Milijić, S., Bezbradica, L. (2019) Forest windbreaks serving a function of the agricultural land shield from the negative effects of wind. u: 4th World Congress on Agroforestry, Montpellier, France, 20th-22nd May 2019, 359-359
Pantić, M. (2006) Soil treatment in legislative. u: Kvarda W. [ur.] Responsible Use of Soil and Land and Regional Development, Academia Danubiana, IP SOIL II project, Issue 3, pp. 42-46
Pantić, M. (2007) Subotica municipality as a learning region. Spatium, br. 15-16, str. 77-79
Republic of Serbia, The Ministry of Agriculture Forestry and Water Management of The Republic of Serbia - The Forest Directorate (2009) The national forest inventory of the Republic of Serbia. Belgrade
Stojkov, B., Pantić, M. (2006) Spatial planning and issues on sustainable soil use. u: First Congress of Serbian Geographers, scientific Congress, Soko Banja, Serbia, the Book of Congress Proceedings, 151-160
Stojkov, B., Pantić, M. (2007) The soil use in mountain areas and demographic changes. u: Kvarda W. [ur.] Responsible Use of Soil and Land and Regional Development, Academia Danubiana, IP SOIL II project, 4, 24-26
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ZemBilj1902051B
objavljen u SCIndeksu: 24.04.2020.
Creative Commons License 4.0