Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 36  
Back povratak na rezultate
Uloga i značaj katastra za prostorno planiranje u Republici Srbiji
aUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
bUniverzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet, Subotica

e-adresagoranmarinkovic@uns.ac.rs, lazicjelena@uns.ac.rs, milantri@eunet.rs, geoingbc@gmail.com
Ključne reči: katastar; prostorno planiranje; planska dokumentacija
Sažetak
Kada se govori o prostornom planiranju, nemoguće je zaobići katastar, koji u suštini predstavlja osnov za izradu i realizaciju planskih dokumenata. Obzirom na tu činjenicu u ovom radu je izvršena analiza značaja i uloge katastra za prostorno planiranje, pri čemu su detaljno opisane obaveze i postupci koje katastar provodi u situacijama vezanim za prostorno i urbanističko planiranje u Republici Srbiji.
Reference
*** (2003/2008) Uredba o digitalnom geodetskom planu. Službeni glasnik RS, broj 15, 18/03 i 85
*** (2009/2017) Zakon o državnom premeru i katastru. Službeni glasnik RS, broj 72, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - odluka US, 96/2015 i 47 - autentično tumačenje
*** (2009/2014) Zakon o planiranju i izgradnji. Sl. glasnik RS, br. 72, 81/2009 - ispr. 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145
Gospavić, Z., Matić, N., Pajić, D., Filipović, B., Popović, D., Mihajlović-Timilić, M. (2006) Organizacija i rad holandske agencije za katastar, registraciju zemljišta i kartografiju - poseta delegacije Republičkog geodetskog zavoda. Geodetska služba, vol. 35, br. 105, str. 30-38
Grgić, I., Repanić, M., Šabić-Grgić, N. (2016) Kritički osvrt na pravilnike i druge akte. Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica, br. 29, str. 69-81
Sonnenberg, J.K.B. (1996) Moderni katastar u Holandiji. u: Savetovanje o katastru nepokretnosti, Aranđelovac
Trifković, M., Vučić, P. (2010) Uloga katastra u planiranju i izgradnji gradskog područja. Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica, br. 19, str. 135-140
Vučić, P. (2010) Uloga katastra u planiranju i izgradnji gradskog područja. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Master rad
 

O članku

jezik rada: engleski, srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.14415/zbornikGFS31.004
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka