Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 2 od 20  
Back povratak na rezultate
2018, br. 6, str. 46-63
Spektakl kao proizvodnja vidljivog - telo, identiteti i politike na primeru skulpture Marka Kvina trudna Alison Laper
Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Odsek likovnih umetnosti
Ključne reči: spektakl; identiteti; vidljivo; Mark Kvin; Alison Laper
Sažetak
Cilj ovog rada je analiza spektakla kao proizvodnje i proliferacije vidljivog preko koga je moguće artikulisati različite teorijske pristupe identitetima, reprezentacijama i politikama tela, a koji se konstruišu ili izvode u umetnosti. Kroz multiperspektivistički pristup analizira se skulptura Trudna Alison Laper britanskog umetnika Marka Kvina koja je u periodu od 2005. do 2012. godine bila prezentovana u tri različita konteksta. Pokazuje se da savremeni subjekt u globalizovanom svetu više ne poseduje celovit, fiksirani i jednoznačni identitet. Ovoj razgradnji su direktno doprineli složeni i neretko antagonistički sistemi značenja koji se prepliću unutar kulturalne paradigme.
Reference
Batler, D. (2003) Tela koja nešto znače. u: O diskurzivnim granicama pola, Beograd: Samizdat B92
Debor, G. (2003) Društvo spektakla. Beograd: Anarhija/Blok 45, Porodična Biblioteka
Espozito, R. (2008) Bíos: Biopolitics and philosophy. London - Minneapolis: University of Minnesota Press
Fondazione, G.C. (2013) Exibitions: Marc Quinn. www.cini.it/en/events/marc-quinn-2, May 20, 2016
Foster, H. (1985) Recordings: Art, spectacle, cultural politics. Washington - Seatle: Bay Press
Fuko, M. (2010) Spisi i razgovori. Beograd: Fedon
Fuko, M. (1983) Šta je autor. u: Z. Konstantinović, M. Šutić [ur.] Teorijska istraživanja 2, Mehanizmi književne komunikacije, Beograd: Rad
Fullerton, E. (2014) Young British artist hits middle age: Catching up with Marc Quinn. Artnews, 05 Dec 2014. Retrieved May 20, 2016 from the World Wide Web http://www.artnews. com/2014/05/12/marc-quinn-as-middle-aged-young-british-artist
Gerc, K. (1998) Tumačenje kultura. Zemun: Biblioteka XX vek
Hall, S. (1997) Introduction: Who needs identity?. u: Hall Stuart, du Gay Paul [ur.] Questions of cultural identity, London: Sage Publications
Haravej, D. (2002) Manifest za kiborge. u: Anđelković B. [ur.] Uvod u feminističke teorije slike, Beograd: Centar za savremenu umetnost
Lukić-Krstanović, M. (2010) Spektakli XX veka - muzika i moć. Beograd: SANU, Etnografski institut
Millett-Gallant, A. (2010) The Disabled Body in Contemporary Art. New York: Springer Nature America, Inc
Reynolds, N. (2004) Trafalgar gets two works for one plinth. Telegraph, 16 Mar, Retrieved May 20, 2016 from the World Wide Web https://www.telegraph.co.uk/news/ uknews/1456955/Trafalgar-gets-two-works-for-one-plinth.html
Russo, M. (1994) The Female Grotesque: Risk, Excess and Modernity. New York: Routledge
Ryan, F. (2012) Paralympics opening ceremony: Review. The Guardian, 30 Aug 2012, Retrieved May 20, 2016
Stjuart, H. (2013) Mediji i moć. Loznica: Karpos
Sullivan, N., Samantha, M. (2009) Somatechnics queering the technologisation of bodies. Farnham: Ashgate Publishing Limited
Šekspir, V. (1966) Bura. u: Milosavljević Z. [ur.] Celokupna dela Viljema Šekspira 1, Beograd: Kultura
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ZbAkUm1801046M
objavljen u SCIndeksu: 27.09.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka